LIS 2 og LIS 3

Sørlandet sykehus tilbyr utdanning i 34 legespesialiteter og har til enhver tid ha ca. 300 leger i LIS 2 og 3 stillinger. Du kan lese mer om utdanningsløpene for hver spesialitet under utdanningsplaner.

Læringsmål

Læringsmål beskriver hva du som lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre etter endt praksis. Læringsmålene er utarbeidet av Helsedirektoratet med innspill fra Legeforeningen. Alle læringsmålene er forskriftsfestet. Ny spesialistforskrift har satt som krav at alle læringsmål knyttet til aktuell spesialitet må være godkjent av leder før du kan søke om spesialistgodkjenning.

Læringsaktiviteter

Læringsaktiviteter er aktiviteter som LIS må gjennomføre for å innfri et læringsmål. Læringsaktivitetene er bestemt av Helseforetaket og kan for eksempel være kurs, internundervisning, utførelse av prosedyrer, selvstudium og deltakelse klinisk praksis.

Utdanningsplaner

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.