HELSENORGE
EFST-studien

Effektiviteten ved emosjonsfokusert foreldreveiledning

RCT studie som sammenligner effektiviteten av emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST) med oppfølging som vanlig (TAU) i Abus familieteam.

Om studien

Målet med studien er å sammenligne og undersøke effektiviteten av 2 behandlinger som allerede tilbys i abup. Om du blir med i prosjektet vil du bli tilfeldig fordelt til enten a) Oppfølging i abups familieteam. Dette er oppfølging av høy kvalitet. Barnet som har vansker blir forstått i en relasjonell kontekst hvor en forstår og møter barnet i samspill med viktige andre familiemedlemmer. En kan også bli fordelt til b) Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre: I denne oppfølgingen er det foreldre som får veiledning og støtte til å selv veilede og hjelpe sitt barn. Oppfølgingen består av 2 dager med kurs i gruppe g 6 individuelle samtaler i etterkant.

Hvem kan delta?

Familier hvor barnet er henvist Abup Kristiansand. Ta kontakt med barnets ansvarlige behandler så vil hun / han sette deg i kontakt med de som er ansvarlige for studien. 
Denne oppfølgingen er ikke knyttet til en bestemt diagnose, men aktuell på tvers av lidelse / vanske.

Hva innebærer studien?

  • Studien innebærer at du følger opp terapien dere blir tilbudt i abup.
  • Kartlegging i forkant av deltagelse så vel som etter 3, 6 og 12 måneder.
  •  Kartlegging består av et diagnostisk intervju ved start og etter 3 måneder og svar på noen spørreskjemaer.

Vær oppmerksom

Vi vil ikke kunne garantere at du får tilbud om den ene eller den andre behandlingsformen da dette fordeles tilfeldig. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Rune Zahl- Olsen. Phd kandidat: Linda Severinsen. Tlf 38076200

Fant du det du lette etter?