HELSENORGE

Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

Når pasienter og pårørende får beskjed om at det ikke finnes mer behandling å gi, kjenner mange på usikkerhet, og det er naturlig å lete etter andre muligheter for behandling.

Norske legespesialister er generelt godt oppdaterte på behandling og kliniske studier, men dersom det er usikkert om det finnes behandlinger eller studier som kan passe for deg, kan det være aktuelt med en vurdering fra Ekspertpanelet.

Ekspertpanelet består av kreftspesialister, og har også knyttet til seg ekspertise på andre fagområder. Panelet vil på forespørsel fra deg som pasient og din behandlende sykehuslege kunne gi en ny faglig vurdering og en trygghet for at all aktuell behandling er blitt gitt eller vurdert. Noen ganger vil panelet gi konkrete råd om ytterligere behandling eller deltakelse i kliniske studier. Ekspertpanelet kan også bidra til at pasienter unngår å bruke tid og penger på behandling som ikke er nyttig eller potensielt skadelig.

Fant du det du lette etter?