Brukerutvalget

Brukerutvalget arbeider for at brukerne av helsetjenester skal få likeverdige offentlige spesialisthelsetilbud med kvaliteter i henhold til gjeldende lover og forskrifter, uavhengig av alder, kjønn, sykdom/diagnose, status, funksjonshemming eller tilgjengelighet. Dette skal skje gjennom systematisk tilbakemelding fra brukerne og deres erfaringer med tjenestene.

 

​Utvalget er et rådgivende organ for styret og for administrerende direktør i spørsmål som angår spesialisthelsetilbudet.

Brukerutvalget består av 10 medlemmer:
5 representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
1 representanter fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
1 representanter fra de fylkeskommunale eldrerådene
1 representant fra Kreftforeningen
1 representant fra A-larm (rus og psykisk helse)
1 representant med minoritetsbakgrunn

For å få tilsendt referater, send en epost til postmottak@sshf.no


Medlemmer av brukerutvalgetPer Sveinung Stordrange
Leder av Brukerutvalget
41 61 91 19
pes-st@online.no


Trond Rane (FFO A-A)
41 21 15 72
tr-sverr@online.no

Tove Irene Kristiansen (SAFO)
Nestleder
90 91 79 06
toveikri@gmail.com

Grethe Bygland (FFO)
41 68 55 13
gbygland@gmail.com

Olav Gjertviksten (A-larm)
96 23 91 26
olav@a-larm.no

Astrid Hopland Svendsen (FFO V-A)
90 54 52 40
astsve54@gmail.com

Kathrine Aronsen Torjussen (Kreftforeningen )
99 55 02 99
katrine.a.t.@hotmail.com

Maryan Said (Minoritet/brukerråd for HIV-positive)
40 05 19 42
msaid891@gmail.com

Eirunn Nesset Ellefsen (FFO)
95 75 84 87
eirunnn@hotmail.com

Kurt Holm Pedersen (FFO)
92 45 08 85 
Kurt795@hotmail.com

 
 
Fant du det du lette etter?