Brukerutvalget

Brukerutvalget arbeider for at brukerne av helsetjenester skal få likeverdige offentlige spesialisthelsetilbud med kvaliteter i henhold til gjeldende lover og forskrifter, uavhengig av alder, kjønn, sykdom/diagnose, status, funksjonshemming eller tilgjengelighet. Dette skal skje gjennom systematisk tilbakemelding fra brukerne og deres erfaringer med tjenestene.

 

​Utvalget er et rådgivende organ for styret og for administrerende direktør i spørsmål som angår spesialisthelsetilbudet.

Brukerutvalget består av 10 medlemmer:
5 representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
2 representanter fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
2 representanter fra de fylkeskommunale eldrerådene
1 representant fra Kreftforeningen

For å få tilsendt referater, send en epost til postmottak@sshf.no


Medlemmer av brukerutvalgetElin Lien (FFO A-A)
Leder av Brukerutvalget
Tromøy Kirkevei 203
4818 Færvik
991 52 558
elinlien@live.no

Borgild Spiten Mathisen (FFO V-A)
Nestleder for Brukerutvalget
Gamle kirkeveg 1, leilighet 108
4645 Nodeland
474 68 419
borghild58@hotmail.com

Trond Rane (FFO A-A)
Østre Tromøyvei 670
4812 Kongshavn
412 11 572
tr-sverr@online.no

Tove Irene Kristiansen (SAFO)
Brogata 46
4515 Mandal
909 17 906
toveikri@gmail.com

Jørgen Løvdal (SAFO)
Toftelandsveien 2
4640 Søgne
412 30 091
jjlovdal@gmail.com

Elisabeth Stenberg (FFO Vest Agder)
Fjellroveien 26
4628 Kristiansand 
470 50 738
elixa22@hotmail.com

Per Sveinung Stordrange (V-A fylkes eldreråd)
Stordrange 17
4400 Flekkefjord
416 19 119
pes-st@online.no

Astrid Hopland Svendsen (FFO V-A)
Kongensgt. 60
4608 Kristiansand
905 45 240
astsve54@gmail.com

Kathrine Aronsen Torjussen (Kreftforeningen )
Måltrosveien 12
4626 Kristiansand
995 50 299
katrine.a.t.@hotmail.com

Ingvard Østerhus (A-A Eldreråd)
4735 Evje
990 34 623
ingvoes@online.no

Fant du det du lette etter?