Brukerutvalget

Brukerutvalget arbeider for at brukerne av helsetjenester skal få likeverdige offentlige spesialisthelsetilbud med kvaliteter i henhold til gjeldende lover og forskrifter, uavhengig av alder, kjønn, sykdom/diagnose, status, funksjonshemming eller tilgjengelighet. Dette skal skje gjennom systematisk tilbakemelding fra brukerne og deres erfaringer med tjenestene.

 

​Utvalget er et rådgivende organ for styret og for administrerende direktør i spørsmål som angår spesialisthelsetilbudet.

Brukerutvalget består av 10 medlemmer:
5 representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
1 representanter fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
1 representanter fra de fylkeskommunale eldrerådene
1 representant fra Kreftforeningen
1 representant fra A-larm (rus og psykisk helse)
1 representant med minoritetsbakgrunn

For å få tilsendt referater, send en epost til postmottak@sshf.no


Medlemmer av brukerutvalgetElin Lien (FFO A-A)
Leder av Brukerutvalget
991 52 558
elinlien@live.no

Trond Rane (FFO A-A)
412 11 572
tr-sverr@online.no

Tove Irene Kristiansen (SAFO)
909 17 906
toveikri@gmail.com

Grethe Bygland (FFO)
416 85 513
gbygland@gmail.com

Einar Elgvin (FFO)
997 15 973
einar@elgvin.org

Olav Gjertviksten (A-larm)
962 39 126
olav@a-larm.no

Astrid Hopland Svendsen (FFO V-A)
905 45 240
astsve54@gmail.com

Kathrine Aronsen Torjussen (Kreftforeningen )
995 50 299
katrine.a.t.@hotmail.com

Maryan Said (Minoritet/brukerråd for HIV-positive)
400 51 942
msaid891@gmail.com

Fant du det du lette etter?