Brukerutvalget

Brukerutvalget arbeider for at brukerne av helsetjenester skal få likeverdige offentlige spesialisthelsetilbud med kvaliteter i henhold til gjeldende lover og forskrifter, uavhengig av alder, kjønn, sykdom/diagnose, status, funksjonshemming eller tilgjengelighet. Dette skal skje gjennom systematisk tilbakemelding fra brukerne og deres erfaringer med tjenestene.

 

​Utvalget er et rådgivende organ for styret og for administrerende direktør i spørsmål som angår spesialisthelsetilbudet.

Brukerutvalget består av 10 medlemmer:
5 representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
2 representanter fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
2 representanter fra de fylkeskommunale eldrerådene
1 representant fra Kreftforeningen

Medlemmer av brukerutvalget

Håkon Steen (FFO V-A)
Leder av Brukerutvalget
Bergtorasvei 34
4633 Kristiansand
932 08 649
haakonsteen@hotmail.com

Elin Lien (FFO A-A)
Nestleder av Brukerutvalget
Tromøy Kirkevei 203
4818 Færvik
991 52 558
elinlien@live.no

Monica Nilsen (FFO A-A)
Austerdalsveien 12
4480 Kvinesdal
920 96 196
monicanilsen71@gmail.com

Elisabeth Stenberg (FFO Vest Agder)
Fjellroveien 26
4628 Kristiansand 
470 50 738
elixa22@hotmail.com

Tom Atle Steffensen (SAFO V-A)
Lillejordet 27
4621 Kristiansand
952 20498
to-atlst@online.no

Jørgen Løvdal (SAFO)
Toftelandsveien 2
4640 Søgne
412 30 091
jjlovdal@gmail.com

Baard Larsen (FFO A-A)
Fjæreveien 193
4885 Grimstad
900 67 025
baard@igrimstad.no

Marit Dahlberg Skogen (Vest Agder Eldreråd) 
Kjempeveien 13e
4631 Kristiansand
38 09 13 73
tor_svein.skogen@getmail.no

Kathrine Aronsen Torjussen (Kreftforeningen )
Måltrosveien 12
4626 Kristiansand
995 50 299
katrine.a.t.@hotmail.com

Ingvard Østerhus (A-A Eldreråd)
4735 Evje
990 34 623
ingvoes@online.no