HELSENORGE

Leverandørkontakt

Ved innkjøp skal lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter følges. Dette regelverket bidrar til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte.

​De grunnleggende krav er blant annet god forretningsskikk, høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling, og at det ikke skjer forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, og hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas.

Les om etiske retningslinjer for innkjøp og etisk samhandling
Alle møter skal være avtalt på forhånd i tråd med foretakets fullmaktsregime. Uanmeldte besøk på helseforetakene skal ikke finne sted.

Ledere på nivå tre, avdelingssjefer, har fullmakt til å godkjenne møteavtaler.

Vi har tilgjengelig organisasjonskart med oversikt over alle avdelingssjefer på siden for "Om oss" og "vår organisasjon".

For å oppnå kontakt med en avdelingssjef, benytt e-postadresse etter følgende mal: fornavn.mellomnavn.etternavn@sshf.no
NB! Ikke bruk æ ø å.

Innkjøps- og logistikksjef i Sørlandet sykehus: Atle Aas

Faktura kan sendes til:

Sørlandet sykehus HF
Fakturamottak
Postboks 419
4604 Kristiansand       

Sørlandet sykehus HF ønsker å få e-faktura i EHF format. Vårt organisasjonsnummer er 983975240.         

Guide for oppsett av EHF faktura     

Fant du det du lette etter?