Ledelsen

Ledelsen ved Sørlandet sykehus består av ledergruppen med administrerende direktør, direktører og stabsdirektører. Ledelsen styrer gjennom linjeorganisasjonen og er den øverste administrative og strategiske enhet i sykehuset.


Administrerende direktør
Jan-Roger Olsen


Fagdirektør
Per Engstrand


Organisasjonsdirektør
Nina Føreland


Teknologidirektør
Per W. Torgersen


Økonomidirektør
Per Bertil Qvarnstrøm


Direktør klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling
Oddvar Sæther


Direktør medisinsk serviceklinikk
Siri Tønnesen


Direktør prehospitale tjenester
Espen Jarle Hansen


Direktør somatikk Arendal
Berit Grønning Nielsen


Konstituert direktør somatikk Flekkefjord
Vegard Øksendal Haaland


Direktør somatikk Kristiansand
Nina Hope Iversen