Ledelsen

Ledelsen ved Sørlandet sykehus består av ledergruppen med administrerende direktør, direktører og stabsdirektører. Ledelsen styrer gjennom linjeorganisasjonen og er den øverste administrative og strategiske enhet i sykehuset.

Administrerende direktør
Jan Roger Olsen

Fagdirektør
Per Engstrand

Organisasjonsdirektør
Nina Føreland

Teknologidirektør
Per W. Torgersen

Økonomidirektør
Per Bertil Qvarnstrøm

Direktør klinikk for psykisk helse- rus og avhengighetsbehandling
Fungerende klinikkdirektør Vegard Øksendal Haaland
(Oddvar Sæther har for tiden permisjon fra sin stilling som klinikkdirektør)

Direktør medisinsk serviceklinikk
Siri Tønnesen

Direktør prehospitale tjenester
Helge Abrahamsen

Direktør somatikk Arendal
Berit Grønning Nielsen

Direktør somatikk Flekkefjord
Annette Echricht Solinski

Direktør somatikk Kristiansand
Nina Hope Iversen