Ledelsen

Ledelsen ved Sørlandet sykehus består av ledergruppen med administrerende direktør, klinikksjefer og stabsdirektører. Ledelsen styrer gjennom linjeorganisasjonen og er den øverste administrative og strategiske enhet i sykehuset.

​Administrerende direktør
Jan-Roger Olsen

Fagdirektør
Per Engstrand

Klinikkdirektør ved klinikk for psykisk helse- rus og avhengighetsbehandling
Oddvar Sæther

Klinikkdirektør somatikk Arendal
Berit Grønning Nielsen

Klinikkdirektør somatikk Flekkefjord
Annette E. Solinski

Klinikkdirektør somatikk Kristiansand
Nina Hope Iversen

Klinikksjef medisinsk serviceklinikk
Siri Tønnesen

Organisasjonsdirektør
Nina Føreland

Teknologidirektør
Per W. Torgersen

Klinikkdirektør prehospitale tjenester
Helge Abrahamsen

Økonomidirektør
Per B. Qvarnstrøm