HELSENORGE

Ledelsen

Ledelsen ved Sørlandet sykehus består av foretaksledelsen med administrerende direktør som øverste leder, klinikkdirektører og stabsdirektører. Foretaksledelsen styrer gjennom linjeorganisasjonen og er den øverste administrative og strategiske enhet i sykehuset.


Portrettfoto av NIna Mevold
 
Administrerende direktør
Nina Mevold
adm.dir@sshf.no

Portrettfoto av Torhild Einstabland

Konstituert økonomidirektør
Torhild Einstabland

Portrettfoto av en smilende fagdirektør, Susanne Hernes.
Fagdirektør

Susanne Hernes


Portrettfoto av Nina Føreland
Organisasjonsdirektør
Nina Føreland

Portrettfoto av Signy Svendsen
Kommunikasjonsdirektør
Signy Svendsen
Portrettfoto av Vegard Øksendal Haaland
Direktør klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling
Vegard Øksendal Haaland

Portrettfoto av Siri Tønnesen
Direktør medisinsk serviceklinikk
Siri Tønnesen

Espen Jarle HansenDirektør prehospitale tjenester
Espen Jarle Hansen
Geir RørbakkenDirektør somatikk Arendal
Geir Rørbakken


Portrettfoto av Nina Hope IversenDirektør somatikk Kristiansand
Nina Hope Iversen

Portrettfoto av en smilende direktør for somatikk Flekkefjord, Tone Kristin HansenKonstituert direktør somatikk Flekkefjord
Tone Kristin Hansen


Et smilende portrettfoto av teknologidirektør Kjetil Nyhus.Direktør teknologi og innovasjon
Kjetil NyhusFant du det du lette etter?