Ledelsen

Ledelsen ved Sørlandet sykehus består av foretaksledelsen med administrerende direktør som øverste leder, klinikkdirektører og stabsdirektører. Foretaksledelsen styrer gjennom linjeorganisasjonen og er den øverste administrative og strategiske enhet i sykehuset.

Administrerende direktør
Nina Mevold
adm.dir@sshf.no

Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

Økonomidirektør
Per Bertil Qvarnstrøm

Fagdirektør Susanne Hernes


 


 


 

Fagdirektør
Susanne Hernes

Organisasjonsdirektør Nina Føreland
Organisasjonsdirektør
Nina Føreland

Teknologidirektør Per W. Torgersen
Teknologidirektør
Per W. Torgersen

Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen
Kommunikasjonsdirektør
Signy Svendsen

Direktør for KPH Vegard Øksendal Haaland
Direktør klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling
Vegard Øksendal Haaland

Direktør Medisinsk serviceklinikk Siri Tønnesen
Direktør medisinsk serviceklinikk
Siri Tønnesen

Direktør prehospitale tjenester Espen Jarle Hansen


 


 


 

Direktør prehospitale tjenester
Espen Jarle Hansen

Direktør somatikk Arendal
Geir Rørbakken


 

Direktør somatikk Kristiansand Nina Hope Iversen
Direktør somatikk Kristiansand
Nina Hope Iversen

Bilde viser direktør for somatikk, Øystein Olsen, foran sykehusets administrasjonsbygg


 


 


 Direktør somatikk Flekkefjord
Øystein Evjen Olsen


Fant du det du lette etter?