Miljøsertifisering - Grønt sykehus

Sørlandet sykehus ønsker å bidra til at Norge når sine klima- og miljømål. Foretaket deltar i det nasjonale prosjektet «Grønt sykehus»,
som har som hovedmål å innføre miljøledelse, miljøstyring og miljøsertifisering etter ISO14001. Miljøsertifiseringen er
et synlig bevis på at vi som en organisasjon arbeider for å redusere negativ påvirkning på det ytre miljøet, og at vi overholder myndighetene sine krav.