Nyheter

 • 07.08.2020
  Fraråder ansatte å reise utenlands – uansett land

  Fra mandag 10. august klokken 08.00 må alle ansatte som har vært utenfor Norges grenser teste seg for covid-19, og gå med munnbind i ti dager selv om testene er negative.

 • 04.08.2020
  Har du vært i utlandet kan du ikke besøke pasienter på sykehuset

  Sørlandet sykehus innfører nå restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Restriksjonene gjelder ved alle klinikkene, og også for såkalte grønne land og områder.

 • 21.07.2020
  SSHF velger å fjerne offentlige postlister på nettsiden

  I påvente av at SSHF utarbeider bedre kontrollrutiner før publisering av offentlig journal velger SSHF å fjerne disse midlertidig fra sykehusets nettside, sshf.no.

 • 14.07.2020
  Vikar ved SSHF har fått påvist koronasmitte

  Sørlandet sykehus HF informerer om at en vikar ved Sørlandet sykehus Flekkefjord har testet positivt for korona.

 • 13.07.2020
  Får nær 7 millioner kroner til innovasjonsprosjekt

  SSHF har mottatt 6,7 millioner kroner til et innovasjonsprosjekt knyttet til selvmordsforebygging ved hjelp av sensorteknologi i psykiatrien. Midlene er gitt av Norges Forskningsråd.

 • 08.07.2020
  Sjekk koronasvaret ditt på Helsenorge.no

  Nå kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no, så snart prøven er analysert og besvart fra laboratoriet. Du kan også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig.

 • Psykologspesialist Cecilie Neset Gjære foran en skjerm.
  06.07.2020
  Pangstart for videokonsultasjon

  Koronapandemien satte fart i behovet for video i møte med pasienter. I ukene etter at Norge ble stengt ned, økte Sørlandet sykehus bruk av videokonsultasjoner fra omtrent null til over 800 i uka.

 • 02.07.2020
  Oppdaget endringer i blodcellene hos covid-19-syke

  Ved en tilfeldighet oppdaget to bioingeniører ved sykehuset i Arendal unormale former i blodcellene til koronasyke pasienter. - Dette har ingen sett før, sier de to.

 • 01.07.2020
  Testdeg har åpnet alternativt testtilbud for testing av kjønnssykdommer

  Testdeg er et tilbud ved Medisinsk poliklinikk SSK for testing av kjønnsykdommer. Tilbudet er gratis, og gjelder for alle over 18 år. Vi tilbyr testing for klamydia, gonore, hiv, syfilis, hepatitt B og hepatitt C. For tiden tilbyr vi ikke h...

 • Sykepleier snakker med pasient via skjerm
  11.06.2020
  Pandemien framskyndet digital oppfølging

  Sørlandet sykehus har begynt med digital hjemmeoppfølging av pasienter som har vært innlagt med covid-19. Også andre pasientgrupper kan etter hvert få oppfølging på denne måten.

 • 10.06.2020
  Mammografiscreening-tilbud åpner opp igjen

  Sørlandet sykehus starter opp tilbudet om mammografiscreening til kvinner i Kristiansand som inngår i det nasjonale screeningprogrammet.

 • 29.05.2020
  Åpner for at far/partner kan være med på barsel i Kristiansand

  Gode nyheter for alle som skal føde i Kristiansand. Far/partner kan igjen delta på hele barseloppholdet og på nyfødtavdelingen fra og med 2. juni.

 • 29.05.2020
  Vil du gi rekonvalesensplasma?

  Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon. Antistoff hos slike givere kan hjelpe andre koronasyke. Givning skjer i Arendal og Kristiansand.

 • 28.05.2020
  Besøk på sykehuset

  Et lavt antall koronasmittede gjør det mulig å åpne opp for besøkende i avdelingene våre.

 • Baby på barsel
  20.05.2020
  Åpner for at far/partner kan være med på barsel igjen

  Gode nyheter til alle som skal føde i Arendal og Flekkefjord: Far/partner kan igjen delta på hele barseloppholdet. Besøksforbud opprettholdes på poliklinikkene tilknyttet fødetilbudet, og partner kan derfor ikke være med på ultralydundersøkelser.

 • 06.05.2020
  Kontraktsinngåelse for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus

  Nå starter arbeidet med nytt bygg for psykisk helsevern i Kristiansand og i 2023 flytter klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF inn i nye lokaler. I dag har Helse Sør-Øst RHF undertegnet kontrakt med Skanska Norge AS.

 • 29.04.2020
  Utvikler helsetjenesten for revmatikere i Polen

  Sørlandet sykehus og kristiansandsbedriften DiaGraphIT er partnere i et polsk-norsk forskningssamarbeid som skal forbedre behandlingen av pasienter med revmatiske sykdommer.

 • 26.04.2020
  Har utviklet modell for å avdekke familievold

  En ny studie viser at langt mer familievold forekommer enn det som blir avdekket i terapirommet. - Dersom vold ikke er et tema i familieterapi, kan volden heller ikke bli behandlet, sier familieterapeut og forsker Rune Zahl-Olsen. I et dokt...

 • 24.04.2020
  Vi trapper opp planlagt behandling

  Sykehuset øker nå pasientbehandlingen så langt det er mulig. Det betyr at vi i første omgang trapper opp polikliniske undersøkelser og planlagte behandlinger i mai måned.

 • 24.04.2020
  Møt opp i god tid for å rekke timen din

  Vi har fortsatt adgangskontroll på sykehuset.

 • 17.04.2020
  Sørlandet sykehus tilbake i mer normal drift

  - Vi har de siste ukene sett at antallet innlagte pasienter på sykehus med påvist koronasmitte har vært fallende nasjonalt. Den samme trenden har vi også hatt ved Sørlandet sykehus HF. Vi vurderer derfor situasjonen slik at vi går nå tilbak...

 • 17.04.2020
  Kan jeg sende barnet mitt i barnehage eller skole?

  Barneavdelingen ved sykehuset får henvendelser fra foreldre som lurer på om de kan sende barnet sitt tilbake i barnehage eller skole ved oppstart 20 og 27. april.

 • 17.04.2020
  Styrking av smertetilbudet ved sykehuset

  Tilbudet til pasienter med langvarige smerter styrkes. Smertepoliklinikken ved Sørlandet sykehus re-etableres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) på Kongsgård i Kristiansand.

 • 17.04.2020
  Anbefalte samlokalisering

  Administrerende direktør Nina Mevold anbefaler styret i Sørlandet sykehus å inngå en intensjonsavtale for å samlokalisere AMK Sørlandet med nødmeldesentralene til politi og brann. Styret vil ta endelig stilling til dette i sitt møte fredag.

 • 14.04.2020
  Ansatte skal registrere status

  Det er besluttet at ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolering og ansatte som har fravær på grunn av luftveissymptomer skal registrere status elektronisk hver dag.

 • 06.04.2020
  KPH: Informasjon til våre pasienter

  Pasienter som har behov for hjelp på grunn av psykiske lidelser og/eller rusavhengighet får fortsatt behandlingstilbud ved Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling.

 • 06.04.2020
  Informasjon til deg som voksen

  Vi har samlet informasjon til deg som får tanker som gjør deg redd som følge av situasjonen med koronaviruset.

 • 03.04.2020
  Teststasjon for pasienter

  Sykehuset kaller inn til testing av enktelte pasientgrupper som skal til behandling på sykehuset.

 • 03.04.2020
  En betydelig reduksjon i behandlingstilbudet

  Sørlandet sykehus har hatt en nedgang i samlet aktivitet fra 12. mars og frem til 1. april på rundt 40 prosent. - Vi har valgt å redusere tilbudet for å forberede behandling av mange pasienter med Covid-19, sier administrerende direktør Nina Mevold.

 • 02.04.2020
  Starter utprøving av malariamedisin

  Sørlandet sykehus starter utprøving av malariamedisinen hydroksyklorokin i behandling av pasienter med covid-19.

 • 30.03.2020
  Unngå bruk av kontantbetaling

  Av hygienehensyn ønsker ikke Sørlandet sykehus å ta imot og håndtere kontanter under koronapandemien.

 • 27.03.2020
  Ofte stilte spørsmål fra våre pasienter

  Mange lurer på om sykehuset er stengt og om de kan møte til avtalt time. Her får du svar på de spørsmålene pasientene våre spør mest om.

 • 27.03.2020
  Planlegger for smittetopp i mai

  Sørlandet sykehus planlegger for å kunne håndtere et stort antall koronasyke pasienter samtidig. – Vi planlegger godt for pandemien. Vår mulighet til å kunne håndtere smittetoppen styrkes av at Agders befolkning tar alvoret innover seg, sie...

 • 26.03.2020
  Informasjon til barn og unge

  Vi har samlet informasjon om koronaviruset til barn og foreldre på denne siden. Siden blir oppdatert fortløpende.

 • 25.03.2020
  Psykososial støtte til medarbeidere

  Det er opprettet ulike former for støtte til medarbeidere som er smittet, sitter i karantene eller som på annen måte har behov for psykososial støtte i forbindelse med koronautbruddet.

 • 24.03.2020
  Røde Kors Hjelpekorps bemanner beredskapsambulansene

  Vest Agder Røde Kors Hjelpekorps skal bistå ambulansetjenesten i Agder.

 • 24.03.2020
  SSA: Nå leverer kiosken varer til pasientene

  Nå som besøkende ikke lengre kan ta med seg kioskvarer til pasientene, kan pasientene selv bestille i kiosken via Vipps.

 • 23.03.2020
  Har du ledig kapasitet?

  Kan du omdisponeres eller har du ledig kapasitet? Registrér deg for andre oppgaver i sykehuset.

 • 19.03.2020
  Informasjon til personer med rusmiddelbruk og LAR-pasienter

  Personer som bruker illegale stoffer eller som er i et liv med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er mer utsatt for at koronaviruset enn andre.

 • 18.03.2020
  Tid for å prioritere de som trenger det mest

  Korona-pandemien gjør det nødvendig å yte helsehjelp til de som trenger det mest. Da må pasienter som kan vente på helsehjelp, bli nødt til å vente litt lenger.

 • 17.03.2020
  Til deg som har hjemmekontor

  Er du blant dem som har hjemmekontor i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus? Her finner du påloggingsinformasjon.

 • 17.03.2020
  Informasjon til næringsliv og andre samarbeidspartnere

  Sørlandet sykehus er i behov av smittevernutstyr. Har din bedrift noe å avse? Kontakt oss her.

 • 16.03.2020
  Vi trenger folk!

  Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring og ønsker å bistå i kampen mot koronaviruset? Da ønsker vi at du registrerer deg hos oss.

 • 16.03.2020
  Pasienter kan ha med eget nettbrett på sykehuset

  Med besøksbegrensning på sykehuset, kan dagene bli lange for inneliggende pasienter. Flere har spurt om de kan få inn PC eller nettbrett slik at de kan kommunisere med familie og venner. Det kan de. Men vis smittevernhensyn.

 • 14.03.2020
  Fravær som følge av stengt skole/SFO og barnehage

  Barnehagebarn og skoleelever til og med 4. klasse som har foreldre med samfunnskritiske oppgaver og ikke kan være hjemme skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole.

 • 14.03.2020
  Informasjon til fødende

  Kvinneklinikken har innført en rekke tiltak knyttet til korona-situasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

 • 14.03.2020
  Kjære blodgiver!

  Hjelp oss å opprettholde blodberedskapen. Sykehusets besøksbegrensing gjelder ikke friske blodgivere.

 • 13.03.2020
  Oppgraderer til gul beredskap

  Sørlandet sykehus oppgraderer til gul beredskap i forbindelse med det pågående utbruddet av koronaviruset.

 • 13.03.2020
  Derfor blir du møtt av vekter på sykehuset

  Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter, innfører Sørlandet sykehus adgangskontroll inn til sykehusene. Dette skjer for å begrense koronasmitten.

 • Ansatte på jobb
  11.03.2020
  Kan jeg møte på jobb?

  Vi har laget en sjekkliste til deg som er i tvil om du kan møte på jobb i forbindelse med koronaviruset. Sjekklisten blir oppdatert og det gjøres daglig vurdering på hvem som kan møte på jobb.

Fant du det du lette etter?