Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum.
 

I postjournalen på nett finner du inn- og utgående dokumenter og interne notater som krever oppfølging. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig, men du kan be om å få innsyn ved å sende e-post til postmottaket.

Postlister som er nyere enn tre måneder ligger tilgjengelig nederst på siden. Dersom du ønsker å se eldre postlister må du sende en e-post til postmottaket.

For å bestille innsyn ber vi om at det oppgis saks- og dokumentnummer som man finner knyttet til den enkelte sak. Innsynsbegjæring videresendes til aktuell saksbehandler som vurderer henvendelsen med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser. Avslag vil bli begrunnet. Normalt vil henvendelsen bli behandlet i løpet av en til tre virkedager.

NB! Svar på innsynsbegjæringer kan ta lengre tid enn vanlig.
Som følge av den oppståtte situasjonen knyttet til koronautbruddet, jfr. også Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, har vi dessverre ikke kapasitet til å håndtere og prioritere innsynsbegjæringer slik offentlighetsloven forutsetter. Sørlandet sykehus HF må i denne situasjonen prioritere å bruke kompetanse og kapasitet til å sikre nødvendig beredskap og samfunnskritiske funksjoner. Som en konsekvens av dette kan svar på innsynsbegjæringer ta noe lengre tid enn vanlig. Vi beklager dette, men håper på forståelse.

Send e-post til postmottaket

Regler for innsyn finner du i Offentlighetsloven

Ønsker du å søke i postjournalene? Benytt deg av innsyn.no 

2020 03 23 Offentlig journal SSHF.pdfhttps://sshf.no/Documents/Offentlig postjournal/2020 03 23 Offentlig journal SSHF.pdf2020 03 23 Offentlig journal SSHF.pdfpdf313482
2020 03 20 Offentlig journal SSHF.pdfhttps://sshf.no/Documents/Offentlig postjournal/2020 03 20 Offentlig journal SSHF.pdf2020 03 20 Offentlig journal SSHF.pdfpdf240879
2020 03 19 Offentlig journal SSHF.pdfhttps://sshf.no/Documents/Offentlig postjournal/2020 03 19 Offentlig journal SSHF.pdf2020 03 19 Offentlig journal SSHF.pdfpdf310689
2020 03 18 Offentlig journal SSHF.pdfhttps://sshf.no/Documents/Offentlig postjournal/2020 03 18 Offentlig journal SSHF.pdf2020 03 18 Offentlig journal SSHF.pdfpdf283374
2020 03 17 Offentlig journal SSHF.pdfhttps://sshf.no/Documents/Offentlig postjournal/2020 03 17 Offentlig journal SSHF.pdf2020 03 17 Offentlig journal SSHF.pdfpdf324345
2020 03 16 Offentlig journal SSHF.pdfhttps://sshf.no/Documents/Offentlig postjournal/2020 03 16 Offentlig journal SSHF.pdf2020 03 16 Offentlig journal SSHF.pdfpdf266083
2020 03 13 Offentlig journal SSHF.pdfhttps://sshf.no/Documents/Offentlig postjournal/2020 03 13 Offentlig journal SSHF.pdf2020 03 13 Offentlig journal SSHF.pdfpdf228117
2020 03 12 Offentlig journal SSHF.pdfhttps://sshf.no/Documents/Offentlig postjournal/2020 03 12 Offentlig journal SSHF.pdf2020 03 12 Offentlig journal SSHF.pdfpdf284509
2020 03 11 Offentlig journal SSHF.pdfhttps://sshf.no/Documents/Offentlig postjournal/2020 03 11 Offentlig journal SSHF.pdf2020 03 11 Offentlig journal SSHF.pdfpdf260629
2020 03 10 Offentlig journal SSHF.pdfhttps://sshf.no/Documents/Offentlig postjournal/2020 03 10 Offentlig journal SSHF.pdf2020 03 10 Offentlig journal SSHF.pdfpdf322906

Fant du det du lette etter?