Styret

Styrets oppgaver er utvikling av strategi, forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften og evaluering av eget arbeid. Styremøtene er åpne for allmennheten.


Styredokumenter og styremøteprotokoller


Du finner innkalling, saksliste, saksdokumenter og styremøteprotokoller på disse sidene etter avholdt styremøte. 

Saksdokumenter

Styremøteprotokoller


Styremedlemmer

Bjørn Walle
Leder
  
Helene Falch Fladmark
Nestleder

Sunniva Whittaker
Styremedlem

Einar Sorterup Hysing 
Styremedlem
 
Elisabeth Farbu
Styremedlem

Bente Haugland
Styremedlem

Finn Aasmund​ Hobbesland
Styremedlem

Merethe Krogstad Hoel
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Anette Vestøl Lind
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Hans Thorwild Thomassen
Styremedlem valgt av og blant ansatte

Cecilie Lunden Gundersen
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 

Styresekretær
Anna Kile
Telefon 90 89 49 31
e-post anna.kile@sshf.no

  

Styreinstruks

Instruksen beskriver rammene for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver knyttet til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

Styreinstruks

Vedtekter

Vedtektene beskriver blant annet helseforetakets ansvarsområde, formål, virksomhet og rapporteringsplikt.

Vedtekter for Sørlandet sykehus

Veileder for styrearbeid

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse.

Veileder for styrets arbeid

Instruks for administrerende direktør

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter.

Instruks for administrerende direktør

Fant du det du lette etter?