Styret

Styrets oppgaver er utvikling av strategi, forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften og evaluering av eget arbeid. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styremøter og styredokumenter

Avholdte styremøter med dokumenter

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på denne siden om lag en uke før møtene. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Kommende styremøter

Styremøte i september 2020https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-september-2020-2020-09-17Styremøte i september 2020
Styremøte i oktober 2020https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-oktober-2020-2020-10-29Styremøte i oktober 2020
Styremøe i desember 2020https://sshf.no/arrangementer/styremoe-i-desember-2020-2020-12-17Styremøe i desember 2020

Styremedlemmer

Bjørn Walle
Leder
  
Helene Falch Fladmark
Nestleder

Sunniva Whittaker
Styremedlem

Einar Sorterup Hysing 
Styremedlem
 
Merethe Krogstad Hoel
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Grethe Dølbakken
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Hans Thorwild Thomassen
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Styresekretær
Kåre Smith Heggland
khe@sshf.no
Mobil: 957 96 771   

Styreinstruks

Instruksen beskriver rammene for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver knyttet til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

Styreinstruks

Vedtekter

Vedtektene beskriver blant annet helseforetakets ansvarsområde, formål, virksomhet og rapporteringsplikt.

Vedtekter for Sørlandet sykehus


Veileder for styrearbeid

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse.

Veileder for styrets arbeid


Instruks for administrerende direktør

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter.
Instruks for administrerende direktør

Fant du det du lette etter?