Styret

Styrets oppgaver er utvikling av strategi, forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften og evaluering av eget arbeid. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styremøter og styredokumenter

Avholdte styremøter med dokumenter

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på denne siden om lag en uke før møtene. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Kommende styremøter

Styremøte i februar 2017https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-februar-2017-2017-02-23Styremøte i februar 2017
Styremøte i mars 2017https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-mars-2017-2017-03-24Styremøte i mars 2017
Styremøte i mai 2017https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-mai-2017-2017-05-11Styremøte i mai 2017
Styremøte i juni 2017https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-juni-2017-2017-06-22Styremøte i juni 2017
Styremøte i september 2017https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-september-2017-2017-09-14Styremøte i september 2017
Styremøte i oktober 2017https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-oktober-2017-2017-10-19Styremøte i oktober 2017
Styremøte i november 2017https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-november-2017-2017-11-16Styremøte i november 2017
Styremøte i desember 2017https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-desember-2017-2017-12-14Styremøte i desember 2017

Styremedlemmer

Camilla Dunsæd
Leder
  
Kjell Pedersen-Rise
Nestleder

Anne Halvorsen
Styremedlem

Lars E Hanssen
Styremedlem

Tone Midttun
Styremedlem
 
Susanne M Sørensen Hernes
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Bjørg Synøve Nikolaisen
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Hans Thorwild Thomassen
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Styresekretær
Kåre Smith Heggland
khe@sshf.no
Mobil: 957 96 771   

Styreinstruks

Instruksen beskriver rammene for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver knyttet til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

Styreinstruks

Vedtekter

Vedtektene beskriver blant annet helseforetakets ansvarsområde, formål, virksomhet og rapporteringsplikt.

Vedtekter for Sørlandet sykehus


Veileder for styrearbeid

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse.

Veileder for styrets arbeid


Instruks for administrerende direktør

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter.
Instruks for administrerende direktør

Har man krav på å få dekket reiseutgifter?

Hva med taushetsplikt og samtykke?

Hva skjer når omsorgen ikke er god nok?

Hvordan dokumentere arbeidet med barn som pårørende?

Hvordan ha samtaler med barn og foreldre?

Hvordan sikre best mulig implementering?

Trengs det barneansvarlige på barneposten?

Gir unge ei hånd å holde i

– Det er bare å stikke hånda inn i votten og så har du ei hånd å holde i, forklarer helsesøster Oddbjørg Vigrestad Mellemstrand.

Tilbyr lærerne hjelp til å se

Med programmet «Se meg lærer!» ønsker Kreftforeningen å engasjere landets lærere til å se barn som kan oppleve krise og sorg på hjemmebane.

Hvordan bruke tolk?

Sirdal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Songdalen

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Søgne

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Tvedestrand

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Valle

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Vegårshei

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Vennesla

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Åmli

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Åseral

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Arendal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Audnedal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Birkenes

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Bygland

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Bykle

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Evje og Hornnes

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Farsund

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Flekkefjord

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Froland

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Gjerstad

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Grimstad

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Hægebostad

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Iveland

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Kvinesdal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Lillesand

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Lindesnes

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Lyngdal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Mandal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Marnardal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Risør

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

Starte et forskningsprosjekt

Studenter i praksis

Sørlandet sykehus tar årlig i mot 650 studenter i praksis. Disse studentene tar bachelor, etterutdanning og videreutdanning eller mastergrad. Elever fra videregående skole trinn 3 og lærlinger får også praksis ved Sørlandet sykehus.

Hospitering

Kompetanseheving

Opplæring og kompetanseheving er viktig i en organisasjon som Sørlandet sykehus. Læringsportalen inneholder både e-læringskurs og klasseromskurs, og er tilgjengelig for alle ansatte både på jobb og hjemmefra.

Bøker og tidsskrifter

Medisinsk bibliotek tilbyr elektroniske tidsskrifter, og administrerer  trykte tidsskrifter for bibliotekets samling i Arendal og Kristiansand. Lenker til våre og Helsebibliotekets e-tidsskrifter vises i databasene som er tilgjengelige på v...

Databaser

Når du leter etter svar på kliniske spørsmål er det lurt å starte med oppsummert kunnskap. Våre databaser er listet ut slik at oppsummert kunnskap kommer først. 

Overordnet strategisk samarbeidsutvalg

Visjonen til overordnet strategisk samarbeidsutvalg er bedre helse gjennom samhandling.

Digital meldingsutveksling

Lovpålagte avtaler

Her finner du våre samarbeidsavtaler med kommunene i Agder. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunene i Agder.

Nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

Nettverkets mål er økt samhandling og videreutvikling av fagkompetanse, til beste for pasientene og deres pårørende.

Fagutvalg

Se flere artikler()