HELSENORGE

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus representerer ungdomspasienter med fysiske og psykiske helseutfordringer.

Ungdomsrådet består av fem personer i alderen 16 til 25 år. Alle har erfaring med det å være pasient eller pårørende ved sykehuset, og har viktig erfaring og kunnskap å gi videre.


Rådet består av:

Karl-Erik Fiegl Rødstøl​ (Leder)

Benedicte Beate Berntsen

Charlotte Fiegl Rødstøl

Emma Hasund Vareberg​

Heine Mathias H​araldseid

Rådet skal være ungdommenes stemme inn i sykehuset. De skal være en høringsinstans, og gi råd og innspill til hvordan barn og unge kan få det enda bedre ved Sørlandet sykehus.

Følg ungdomsrådet på facebook

Fant du det du lette etter?