Søkeresultat

 

 

Digital screening20995417.12.2021 10:45:0717.12.2021 10:45:07 er pasient  Jeg er besøkende eller ledsager In English: I am a patient  I am a visitor or companion STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/seksjon/tinnitus{2CDFC81B-D4C7-429A-A40E-AC3B08AEA312}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js42734273
Kvittering for mottatte data21777011.01.2022 13:26:2011.01.2022 13:26:20STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/seksjon/fag-og-forskning{96EBF480-E7D1-49E5-9D47-2B6A2328592C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js42734273
Redaktørportal23188429.04.2021 12:29:5129.04.2021 12:29:51STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no{ECF14B5D-54C0-46C4-B058-681FDD3C62FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js42734273
Koronaviruset23188625.01.2022 07:10:3325.01.2022 07:10:33 denne siden finner du informasjon om koronaviruset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt eller student, leder eller samarbeidende helsepersonell Ring oss dersom du lurer på STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no{C67F95B8-FE43-487C-ACE7-CB31ADDA1A75}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js42734273
Aktuelle nettsider23200701.06.2016 11:49:5301.06.2016 11:49:53STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/seksjon{E6B4EC2B-0EE4-43B0-9F72-BD5E43986D04}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js42734273
Arrangementer23200826.02.2021 15:46:5126.02.2021 15:46:51Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no{8239530F-1643-475C-8A34-54F88C4B6978}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js42734273
Dine rettigheter23200902.07.2021 10:02:3602.07.2021 10:02:36Som pasient har du mange rettigheter Her følger kort informasjon om noen av de viktigste Full oversikt finner du på helsenorge.no/rettigheter Avbestilling av time/om du ikke møter STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no{92E7DA7B-521E-4151-8F3C-8E3F4271F16A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js42734273
Helsefaglig23201005.10.2021 08:02:4005.10.2021 08:02:40Disse sidene er hovedsaklig rettet mot forskere og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten Sidene gir også informasjon om vår faglige virksomhet til publikum for øvrig STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no{78C8A051-A01A-42BE-AFCF-3470CD21F30E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js42734273
Om oss23201127.01.2022 12:17:4027.01.2022 12:17:40Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling Våre fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no{21B80B76-D5B4-416A-8C62-BCE4382B4002}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js42734273
Steder23201329.05.2021 13:48:5229.05.2021 13:48:52STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/avdelinger{2D678786-F9EE-465C-8B00-E0D5117A8DDF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js42734273

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Informasjonsskriv til pasienter fra nasjonalt traumeregister2013002.08.2016 08:21:1202.08.2016 08:21:12 Kirurgisk klinikk Traumeenheten Postadresse Sørlandet sykehus HF Besøksadresse Eg Telefon +47 416 00 211 Administrasjonsadresse Sørlandet sykehus HF Foretaksregisteret NO STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{86A94D88-EEE6-46A9-91DF-84BBFB100D86}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Oppdrag og bestilling 2020 - Sørlandet sykehus HF2013425.02.2020 08:08:5125.02.2020 08:08:51Helseforetakets formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det Gjennom oppdrag og bestilling gis Sørlandet sykehus HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{6D25EE2A-4655-4EBC-ACEC-DE52AF9E529D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Oppdrag og bestilling 2021 - Sørlandet sykehus HF2013518.02.2021 13:00:3218.02.2021 13:00:32Helseforetakets formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det Gjennom oppdrag og bestilling gis Sørlandet sykehus HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{A4B4D694-613F-4B45-91E1-BDCAD7DD7F09}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Programmandat KOM revidert2013715.02.2021 21:23:0815.02.2021 21:23:08Tydeliggjort oppgavene til styringsgruppen for programmet Forsterket kapittel 4, med hvordan organisasjonen skal bidra Fjernet setning om at KOM porteføljen kun skal ha komplekse STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{4C47B944-20A1-4FC0-952E-E387D3AE5A08}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Søknadskjema hospitering for praksislærere ved UiA2013821.11.2018 12:53:0821.11.2018 12:53:08Jeg søker hospitering ved Sørlandet sykehus i tidsrommet (søknad må sendes 1 mnd før ønsket avvikling Jeg søker hospitering ved følgende enheter Som hospitant får du derfor som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{7A9B9644-52A6-48A0-9C00-9DB2135F504F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
SSHF Strategi 2021-2024 Kortversjon2013911.12.2020 08:21:3711.12.2020 08:21:37Strategi 2021–2024 Dette skal vi lykkes med Økonomisk bærekraft Vi skaper handlingsrom gjennom felles innsats Kultur for helhet og samarbeid Vi bruker kompetansen riktig, er sammen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{8DBE2EAC-865F-4979-9D9E-E44730C003C7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
SSHF_aarsrapport_20192014004.05.2020 05:30:5504.05.2020 05:30:55Årsrapport 2019 Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement - trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus HF Flekkefjord Årsrapport 2014 Kristiansand STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{FAA02FC4-F025-471A-84A0-9F4700F075E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Strategiplan_1506022014105.06.2015 07:47:4605.06.2015 07:47:46Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF sørlandet sykehusStrategiplanen vedtatt: av styret for Sørlandet sykehus HF Kontaktperson: Fagdirektør Per Engstrand Foto: Anders STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{9E4835E0-78C9-4CC6-A7CE-56BFFFB8FE52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
tillitsvalgte2014317.08.2020 12:49:1117.08.2020 12:49:11  Foretakstillitsvalgte (FTV)  Klinikktillitsvalgte (KTV)  Hovedverneombud (HVO) Pr. 03.06.2020 For organisasjoner som kun er oppført med FTV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{9BA9F65C-B344-4F2E-9299-DCF73D7735F4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
2021-03-24 Strategi 2021-2024 fullversjon2025312.04.2021 11:30:3812.04.2021 11:30:38 Strategi 2021-2024 Sørlandet sykehus HF Side 1 av 10 Innhold 1. Innledning Trygghet når du trenger det mest All virksomhet i Sørlandet sykehus HF (SSHF) er tuftet på verdiene STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{C2015F09-B93C-4B23-A9FF-8D592B897C2B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Ambulanselærling_fysiske krav 20142025403.02.2014 08:51:0003.02.2014 08:51:00Kirurgisk klinikk Prehospitale tjenester _ FYSISKE KRAV PTSS LÆRLING OPPTAK NAVN PÅ LÆRLING: KJØNN/ALDER: TEST KRAV RESULTAT BESTÅTT IKKE BESTÅTT Løpe 2 km ute på bane/vei 13 min STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{AD73A94C-9623-45C7-AD2B-9DC9B0819DE4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Årlig melding Sørlandet sykehus HF 2020 - til HSØ 18 02 20202025517.02.2021 13:42:5917.02.2021 13:42:59Avdeling for barn og unges psykiske helse Global Trigger Tool (gjennomgang av journaler for å avdekke skader/avvik The International Society for Quality in Health Care STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{445CD221-A4AC-45A6-A617-4E447010F23F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
ENDELIG SSHF Utviklingsplan 2035 og strategi 2018 20202025827.04.2018 13:26:1327.04.2018 13:26:13Denne utviklingsplanen bygger på Nasjonal helse- og sykehusplan, andre nasjonale og regionale føringer, tidligere vedtak, bl.a. om sykehusstruktur og akuttfunksjoner i Flekkefjord STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{0C50BB5E-61B2-45C0-AE60-840D8AEAEEC0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Forespørsel om kopi av journal SSHF2025916.03.2021 08:38:1216.03.2021 08:38:12Du kan få innsyn i journalen din ved å logge deg på HelseNorge.no. Her kan du også be om journalkopi via digital løsning: www.helsenorge.no/rettigheter/innsyn-pasientjournal STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{A24C6AA5-85FE-4283-AB0E-E2C42BC8BD15}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Høringsbrev SSHF strategi 2021-20242026118.12.2020 07:44:0318.12.2020 07:44:03 Administrerende direktør Postadresse Sørlandet sykehus HF Besøksadresse Eg Telefon +47 38 07 44 00 Administrasjonsadresse Sørlandet sykehus HF Foretaksregisteret NO 983 975 240 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{A158AF5F-C6C4-4E42-A12B-6398E3F45E88}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
SSHF_aarsrapport_20205476720.05.2021 10:48:5220.05.2021 10:48:52Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement - trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus HF Flekkefjord Årsrapport 2014 Kristiansand Årsrapport 2014 Arendal STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{AD695EE8-A715-4B50-A92A-FC3C3E05E6D0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Brev om rettighteter knyttet til personopplysning SSHF Smerteregister8517414.01.2022 07:57:4414.01.2022 07:57:44 Brev om rettigheter knyttet til personopplysninger i SSHF smerteregister Dette er et standardbrev for personer som ønsker å benytte seg av rettigheter knyttet til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{115742C7-9C7C-48D2-AF20-4F3D3CB7B5E8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Brev om rettighteter knyttet til personopplysning SSHF Smerteregister PDF8517914.01.2022 08:01:1714.01.2022 08:01:17 Brev om rettigheter knyttet til personopplysninger i SSHF smerteregister Dette er et standardbrev for personer som ønsker å benytte seg av rettigheter knyttet til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{7ED007C6-8F2E-4367-8D01-90DC5360962A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Kan ansatte gå på jobb20984620.12.2021 08:35:5120.12.2021 08:35:51 F o r e t a k s n i v å Retningslinje Koronavirus - kan ansatte gå på jobb? Side 1 av 3 Dokumentplassering: I.1.8.BERINF-7 Godkjent dato: 17.12.2021 Revideres innen: 17.12.2023 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{B584E067-2E1F-4B8D-94F1-EFEC84FC10AE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274
Nasjonalt profilprogram 202221758206.01.2022 11:15:4006.01.2022 11:15:40Retningslinjer for bruk på ulike nivå 3 Designeksempler og idéer til bruk av profilerende elementer Helse- og omsorgsdepartementet2 1 Overordnet om logoprogrammet Symbolet er basert STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{371B94BE-4EFD-4A25-A320-CD1E2B297588}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42744274

Fant du det du lette etter?