Søkeresultat

 

 

Personvernerklæring for Sørlandet sykehus52386612.02.2021 12:42:0612.02.2021 12:42:06Denne erklæringen redegjør for hvordan Sørlandet sykehus samler inn og bruker personopplysninger Både som pasient, ansatt, besøkende eller du på annen måte er i kontakt med STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no{7D328CC2-E83E-4D02-B3BE-B29ED2A53E3F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46154615
Redaktørportal52386829.06.2022 12:31:1529.06.2022 12:31:15STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no{ECF14B5D-54C0-46C4-B058-681FDD3C62FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46154615
Vitenskaplige publikasjoner52386918.02.2022 07:25:2718.02.2022 07:25:27Population pharmacokinetic modeling of CSF to blood clearance: prospective tracer study of 161 patients under work-up for CSF disorders 01.07.2022 How Is Quality of Care in Home STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/seksjon/fag-og-forskning{20698193-B97B-4DDF-93A2-1408A20FEA6E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46154615
Kvittering52387113.06.2022 12:14:1113.06.2022 12:14:11STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/seksjon/fag-og-forskning{96EBF480-E7D1-49E5-9D47-2B6A2328592C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46154615
Brukermedvirkning i forskning52387217.02.2022 11:47:5717.02.2022 11:47:57Det er et satsingsområde for Sørlandet sykehus HF å involvere brukere på alle stadier i kliniske forskningsprosjekter og helsetjenesteforskning Les mer om dette i Nasjonal veileder STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/seksjon/fag-og-forskning{0625E271-41AD-4865-B7F1-F06B8FA5AB67}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46154615
Før oppstart52387318.02.2022 06:59:5718.02.2022 06:59:57Før du skal starte et forskningsprosjekt er det mye du må kjenne til og ta stilling til Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning ved SSHF STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/seksjon/fag-og-forskning{C6F9B355-5C8C-430D-B4E8-B31631AD50DB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46154615
Gjennomføring52387417.02.2022 11:55:1417.02.2022 11:55:14Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning i SSHF gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen Behandling av data skjer i henhold til STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/seksjon/fag-og-forskning{37C883CF-40C0-40FC-98A4-61764B9D546A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46154615
Strategi52387517.02.2022 11:55:3417.02.2022 11:55:34Sørlandet sykehus HF med ambisiøse forskningsplaner for de neste fire årene Den nylig vedtatte «Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon» angir ambisiøse mål og STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/seksjon/fag-og-forskning{93A0191A-3203-41BE-B2B2-83A055517704}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46154615
Doktorgrader52387618.02.2022 07:15:1518.02.2022 07:15:15Tor Sunde Long-term outcomes of behavioral group therapy for obsessive-compulsive disorder in a general outpatient clinic A long-term study of the impact of metacognitions STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no/seksjon/fag-og-forskning{7946BAC1-4128-414A-8DEA-E857E591A7DC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46154615
Tonsilleregisteret52387722.02.2022 12:02:2322.02.2022 12:02:23Denne informasjonen gjelder deg som skal opereres i halsmandlene og som dermed blir inkluderet i Tonsilleregisteret Alle som får fjernet mandlene (tonsillektomi), eller deler av STS_ListItem_8500https://sshf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sshf.hn.nhn.no{236A5F07-0C19-4842-95AE-8002AD25949C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46154615

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Informasjonsskriv til pasienter fra nasjonalt traumeregister2013002.08.2016 08:21:1202.08.2016 08:21:12 Kirurgisk klinikk Traumeenheten Postadresse Sørlandet sykehus HF Besøksadresse Eg Telefon +47 416 00 211 Administrasjonsadresse Sørlandet sykehus HF Foretaksregisteret NO STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{86A94D88-EEE6-46A9-91DF-84BBFB100D86}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Oppdrag og bestilling 2021 - Sørlandet sykehus HF2013518.02.2021 13:00:3218.02.2021 13:00:32Helseforetakets formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det Gjennom oppdrag og bestilling gis Sørlandet sykehus HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{A4B4D694-613F-4B45-91E1-BDCAD7DD7F09}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Programmandat KOM revidert2013715.02.2021 21:23:0815.02.2021 21:23:08Tydeliggjort oppgavene til styringsgruppen for programmet Forsterket kapittel 4, med hvordan organisasjonen skal bidra Fjernet setning om at KOM porteføljen kun skal ha komplekse STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{4C47B944-20A1-4FC0-952E-E387D3AE5A08}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
SSHF Strategi 2021-2024 Kortversjon2013911.12.2020 08:21:3711.12.2020 08:21:37Strategi 2021–2024 Dette skal vi lykkes med Økonomisk bærekraft Vi skaper handlingsrom gjennom felles innsats Kultur for helhet og samarbeid Vi bruker kompetansen riktig, er sammen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{8DBE2EAC-865F-4979-9D9E-E44730C003C7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
tillitsvalgte2014317.08.2020 12:49:1117.08.2020 12:49:11  Foretakstillitsvalgte (FTV)  Klinikktillitsvalgte (KTV)  Hovedverneombud (HVO) Pr. 03.06.2020 For organisasjoner som kun er oppført med FTV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{9BA9F65C-B344-4F2E-9299-DCF73D7735F4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
2021-03-24 Strategi 2021-2024 fullversjon2025312.04.2021 11:30:3812.04.2021 11:30:38 Strategi 2021-2024 Sørlandet sykehus HF Side 1 av 10 Innhold 1. Innledning Trygghet når du trenger det mest All virksomhet i Sørlandet sykehus HF (SSHF) er tuftet på verdiene STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{C2015F09-B93C-4B23-A9FF-8D592B897C2B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Ambulanselærling_fysiske krav 20142025403.02.2014 08:51:0003.02.2014 08:51:00Kirurgisk klinikk Prehospitale tjenester _ FYSISKE KRAV PTSS LÆRLING OPPTAK NAVN PÅ LÆRLING: KJØNN/ALDER: TEST KRAV RESULTAT BESTÅTT IKKE BESTÅTT Løpe 2 km ute på bane/vei 13 min STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{AD73A94C-9623-45C7-AD2B-9DC9B0819DE4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Årlig melding Sørlandet sykehus HF 2020 - til HSØ 18 02 20202025517.02.2021 13:42:5917.02.2021 13:42:59Avdeling for barn og unges psykiske helse Global Trigger Tool (gjennomgang av journaler for å avdekke skader/avvik The International Society for Quality in Health Care STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{445CD221-A4AC-45A6-A617-4E447010F23F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
ENDELIG SSHF Utviklingsplan 2035 og strategi 2018 20202025827.04.2018 13:26:1327.04.2018 13:26:13Denne utviklingsplanen bygger på Nasjonal helse- og sykehusplan, andre nasjonale og regionale føringer, tidligere vedtak, bl.a. om sykehusstruktur og akuttfunksjoner i Flekkefjord STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{0C50BB5E-61B2-45C0-AE60-840D8AEAEEC0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Forespørsel om kopi av journal SSHF2025916.03.2021 08:38:1216.03.2021 08:38:12Du kan få innsyn i journalen din ved å logge deg på HelseNorge.no. Her kan du også be om journalkopi via digital løsning: www.helsenorge.no/rettigheter/innsyn-pasientjournal STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{A24C6AA5-85FE-4283-AB0E-E2C42BC8BD15}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Høringsbrev SSHF strategi 2021-20242026118.12.2020 07:44:0318.12.2020 07:44:03 Administrerende direktør Postadresse Sørlandet sykehus HF Besøksadresse Eg Telefon +47 38 07 44 00 Administrasjonsadresse Sørlandet sykehus HF Foretaksregisteret NO 983 975 240 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{A158AF5F-C6C4-4E42-A12B-6398E3F45E88}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Tilleggsskjema5313701.03.2022 08:18:3201.03.2022 08:18:32 Utdanningsstilling. Permisjon med lønn under videreutdanning - Tilleggsskjema Sørlandet sykehus HF Skjema Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon\Forskning og fagutvikling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{94D53A75-5B85-4EFF-AC88-59592CB91084}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
SSHF_aarsrapport_20205476720.05.2021 10:48:5220.05.2021 10:48:52Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement - trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus HF Flekkefjord Årsrapport 2014 Kristiansand Årsrapport 2014 Arendal STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{AD695EE8-A715-4B50-A92A-FC3C3E05E6D0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Brev om rettighteter knyttet til personopplysning SSHF Smerteregister8517414.01.2022 07:57:4414.01.2022 07:57:44 Brev om rettigheter knyttet til personopplysninger i SSHF smerteregister Dette er et standardbrev for personer som ønsker å benytte seg av rettigheter knyttet til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{115742C7-9C7C-48D2-AF20-4F3D3CB7B5E8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Brev om rettighteter knyttet til personopplysning SSHF Smerteregister PDF8517914.01.2022 08:01:1714.01.2022 08:01:17 Brev om rettigheter knyttet til personopplysninger i SSHF smerteregister Dette er et standardbrev for personer som ønsker å benytte seg av rettigheter knyttet til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{7ED007C6-8F2E-4367-8D01-90DC5360962A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Kan ansatte gå på jobb20984620.12.2021 08:35:5120.12.2021 08:35:51 Fo r e t ak s n i vå Retningslinje Koronavirus - kan ansatte gå på jobb? Side 1 av 3 Dokumentplassering: I.1.8.BERINF-7 Godkjent dato: 17.12.2021 Revideres innen: 17.12.2023 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{B584E067-2E1F-4B8D-94F1-EFEC84FC10AE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Årlig melding 2021 SSHF - etter styremøte 23 02 2022 til HSØ22201724.02.2022 11:47:5724.02.2022 11:47:57Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2021 Sørlandet sykehus HF (SSHF) er områdesykehus for Agder med en befolkning på over 308 000 innbyggere . SSHF har som mål å gi helhetlige og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{BE8CE9AC-C682-422C-B48C-9EEBA706C73D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Årsrapport Sørlandet sykehus HF 2021 - endelig uten signatur23822427.04.2022 10:23:2327.04.2022 10:23:23Årsrapport 2021 - trygghet når du trenger det mest Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjementSørlandet sykehus HF Årsrapport 20212 Innholdsfortegnelse STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{440A6BA8-138F-47C9-8E05-CB58CB51F2EB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Oppdrag og bestilling 2022 - Sørlandet sykehus HF31335615.02.2022 14:07:2815.02.2022 14:07:28Helseforetakets formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det Gjennom oppdrag og bestilling gis Sørlandet Sykehus HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{60514BB2-AEBF-4A29-9F25-6E7B193456DA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616
Nasjonalt profilprogram endelig versjon 202246491118.03.2022 13:02:4218.03.2022 13:02:42Retningslinjer for bruk på ulike nivå 3 Designeksempler og idéer til bruk av profilerende elementer23 1 Overordnet om logoprogrammet Symbolet er basert på korset; et utbredt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sshf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sshf.nopdfFalsepdfhttp://default-sshf.hn.nhn.no{7AB30BD8-C240-49F4-B15B-57BDAF02479E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46164616

Fant du det du lette etter?