HELSENORGE
Arendal

Rykeneveien 113

På Rykeneveien 113 i Arendal finner du enhet for dagbasert gruppebehandling. Dette er spesialisert poliklinisk tjenestetilbud for pasienter med behov for regelmessig terapi over en lengre periode.

Fant du det du lette etter?