Sørlandet sykehus Arendal

Arendal

Klinikk for somatikk Arendal tilbyr behandling og pleie av høy faglig kvalitet. Vårt personale er alle spesialister innen sitt arbeidsfelt, mange med en bred kontaktflate mot sykehus i inn- og utland. Våre avdelinger legger stor vekt på å gi god informasjon og veiledning til deg som pasient, samt til dine pårørende som måtte ønske det. Som en del av Sørlandet sykehus yter vi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Agder.

 
 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Sykehusveien 1 (Kart)
Sykehusveien 1, 4838 Arendal
Telefon
90 61 06 00
Sentralbord
E-post

ABUP Avdeling for barn og unges psykiske helsehttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/abupABUP Avdeling for barn og unges psykiske helse
ABUP Familieklinikken, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/abup/familieklinikkenABUP Familieklinikken, Arendal
ABUP Poliklinikken, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/abup/poliklinikk-arendalABUP Poliklinikken, Arendal
ABUP Ungdomsklinikken, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/abup/ungdomsklinikkenABUP Ungdomsklinikken, Arendal
Akuttmottak, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/anestesi/akuttmottakAkuttmottak, Arendal
Allmennpsykiatriske poliklinikker og gruppebehandlinghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-ostre-agder/allmennpsykiatrisk-poliklinikkAllmennpsykiatriske poliklinikker og gruppebehandling
Anestesienheten, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/anestesi/anestesiAnestesienheten, Arendal
ARA enhet for avgiftning, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/ara-avdeling-for-rus-og-avhengighetsbehandling/ara-enhet-for-avgiftning-arendalARA enhet for avgiftning, Arendal
ARA Poliklinikk, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/ara-avdeling-for-rus-og-avhengighetsbehandling/ara-poliklinikk-arendalARA Poliklinikk, Arendal
Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/anestesiAvdeling for anestesi, intensiv, operasjon, Arendal
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA), Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/barne-og-ungdomsavdelingenBarne- og ungdomsavdelingen (BUA), Arendal
Barnepoliklinikken, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/barne-og-ungdomsavdelingen/barnepoliklinikkenBarnepoliklinikken, Arendal
Barneposten, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/barne-og-ungdomsavdelingen/barnepostenBarneposten, Arendal
Dagkirurgisk enhet, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/anestesi/dagkirurgiskDagkirurgisk enhet, Arendal
Dialyseenheten, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/pleie-og-poliklinikk/dialyseDialyseenheten, Arendal
DPS Østre Agderhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-ostre-agderDPS Østre Agder
Endokrinologisk seksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/medisinsk/endokrinologiskEndokrinologisk seksjon, Arendal
Enhet for dagbasert gruppebehandlinghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-ostre-agder/dagbasert-gruppebehandlingEnhet for dagbasert gruppebehandling
Enhet for døgnbehandling, DPS Østre Agderhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-ostre-agder/dognbehandlingEnhet for døgnbehandling, DPS Østre Agder
Føde- og barsel seksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/gynobstetrikk/fode-og-barselFøde- og barsel seksjon, Arendal
Gastro-/gen. kir. seksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/kirurgisk-avdeling/gastrogenerell-kirurgiGastro-/gen. kir. seksjon, Arendal
Gastroseksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/medisinsk/gastroGastroseksjon, Arendal
Geriatrisk seksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/medisinsk/geriatriskGeriatrisk seksjon, Arendal
Gynekologisk seksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/gynobstetrikk/gynekologisk-seksjonGynekologisk seksjon, Arendal
Gyn/Obstetrikk, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/gynobstetrikkGyn/Obstetrikk, Arendal
Habilitering for barn og unge (HABU), Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/barne-og-ungdomsavdelingen/habuHabilitering for barn og unge (HABU), Arendal
Hematologisk seksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/medisinsk/hematologisk-seksjonHematologisk seksjon, Arendal
Hjerteseksjonen, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/medisinsk/hjerteseksjonHjerteseksjonen, Arendal
Hørselssentralen, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/onh/horselsentralen-arendalHørselssentralen, Arendal
Intensivenheten, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/anestesi/intensivIntensivenheten, Arendal
Karkirurgisk seksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/karkirurgisk-seksjon-arendalKarkirurgisk seksjon, Arendal
Kirurgisk avdeling, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/kirurgisk-avdelingKirurgisk avdeling, Arendal
Kirurgisk/ortopedisk poliklinikk, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/pleie-og-poliklinikk/kirurgiskortopediskKirurgisk/ortopedisk poliklinikk, Arendal
Kjevekirurgisk seksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/onh/kjevekirurgisk-seksjonKjevekirurgisk seksjon, Arendal
Klinikk for somatikk Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendalKlinikk for somatikk Arendal
Kliniske ernæringsfysiologer, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/medisinsk/kliniske-erneringsfysiologerKliniske ernæringsfysiologer, Arendal
Kliniske ernæringsfysiologer, BUA Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/barne-og-ungdomsavdelingen/kliniske-erneringsfysiologer-bua-arendalKliniske ernæringsfysiologer, BUA Arendal
Laboratorieavdeling, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratorieavdeling-arendalLaboratorieavdeling, Arendal
Lungeseksjonen, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/medisinsk/lungeseksjonenLungeseksjonen, Arendal
Lærings- og mestringssenterethttps://sshf.no/avdelinger/fagavdelingen/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Mammografiscreeningen i Agderhttps://sshf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologisk-kristiansand/mammografiscreeningMammografiscreeningen i Agder
Medisinsk avdeling, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/medisinskMedisinsk avdeling, Arendal
Medisinsk bibliotekhttps://sshf.no/avdelinger/fagavdelingen/medisinsk-bibliotekMedisinsk bibliotek
Medisinsk intensiv enhet, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/pleie-og-poliklinikk/medisinsk-intensivMedisinsk intensiv enhet, Arendal
Medisinsk poliklinikk, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/pleie-og-poliklinikk/medisinsk-poliklinikkMedisinsk poliklinikk, Arendal
Medisinsk serviceklinikkhttps://sshf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikkMedisinsk serviceklinikk
Nyremedisinsk seksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/medisinsk/nyremedisinskNyremedisinsk seksjon, Arendal
Ortopedisk avdeling, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/ortopediskOrtopedisk avdeling, Arendal
Pasienthotell, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/pleie-og-poliklinikk/pasienthotellPasienthotell, Arendal
PCI seksjon, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/medisinsk/pci-seksjonPCI seksjon, Arendal

Bark Silas' vei 7https://sshf.no/steder/arendal-sykehus/bark-silas-vei-7Bark Silas' vei 7DPS Aust Agder, Vest
Dydens vei 22, Arendalhttps://sshf.no/steder/arendal-sykehus/dydens-vei-22Dydens vei 22, ArendalPsykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
Klinkenberg 4https://sshf.no/steder/arendal-sykehus/klinkenberg-4Klinkenberg 4Poliklinikken/Familieklinikken (ABUP)
Lyngmyrveien 39Hhttps://sshf.no/steder/arendal-sykehus/lyngmyrveien-39hLyngmyrveien 39HDPS Aust Agder, Øst
Rykeneveien 102https://sshf.no/steder/arendal-sykehus/rykeneveien-102Rykeneveien 102Voksenhabilitering, Arendal
Rykeneveien 106, Bjorbekkhttps://sshf.no/steder/arendal-sykehus/rykeneveien-106-bjorbekkRykeneveien 106, BjorbekkDPS Østre Agder, Arendal og Froland
Rykeneveien 113https://sshf.no/steder/arendal-sykehus/rykeneveien-113Rykeneveien 113
Sykehusveien 2, bygg 162https://sshf.no/steder/arendal-sykehus/sykehusveien-2-bygg-162Sykehusveien 2, bygg 162Ungdomsklinikken (ABUP), Arendal
Sykehusveien 4https://sshf.no/steder/arendal-sykehus/sykehusveien-4Sykehusveien 4ARA Poliklinikken, Arendal
Sykehusveien 4, bygg 110https://sshf.no/steder/arendal-sykehus/sykehusveien-4-bygg-110Sykehusveien 4, bygg 110Tinnitusklinikken og Lærings- og mestringssenteret
Sykehusveien 6https://sshf.no/steder/arendal-sykehus/sykehusveien-6Sykehusveien 6

Fant du det du lette etter?