Sørlandet sykehus Kristiansand

Kristiansand

Klinikk for somatikk i Kristiansand tilbyr behandling og pleie av høy faglig kvalitet. Vårt personale er alle spesialister innen sitt arbeidsfelt, mange med en bred kontaktflate mot sykehus i inn- og utland. Våre avdelinger legger stor vekt på å gi god informasjon og veiledning til deg som pasient, samt til dine pårørende som måtte ønske det. Som en del av Sørlandet sykehus yter vi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Agder.

 
 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 10 (Kart)
Egsveien 100, bygg 10, 4615 Kristiansand
Telefon
90 61 06 00
Sentralbord
E-post

ABUP Akuttambulant enhet, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/abup/akuttambulant-enhetABUP Akuttambulant enhet, Kristiansand
ABUP Avdeling for barn og unges psykiske helsehttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/abupABUP Avdeling for barn og unges psykiske helse
ABUP Familieenheten, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/abup/familieenhetenABUP Familieenheten, Kristiansand
ABUP Poliklinikken, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/abup/poliklinikk-kristiansandABUP Poliklinikken, Kristiansand
Akuttmottak, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/medisinsk/akuttmottakAkuttmottak, Kristiansand
Alderspsykiatrisk poliklinikk, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/psykiatrisk-sykehusavdeling-kristiansand/alderspsykiatrisk-poliklinikk-kristiansandAlderspsykiatrisk poliklinikk, Kristiansand
Allmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/allmennpsykiatrisk-poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Solvang
Ambulant akutteam, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-stromme/ambulant-akutteamAmbulant akutteam, Kristiansand
Anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen (AIO-avdelingen), Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/anestesi-aioAnestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen (AIO-avdelingen), Kristiansand
Anestesienheten, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/anestesi-aio/anestesiAnestesienheten, Kristiansand
ARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandlinghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/ara-avdeling-for-rus-og-avhengighetsbehandlingARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
ARA enhet for avgiftning, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/ara-avdeling-for-rus-og-avhengighetsbehandling/ara-enhet-for-avgiftning-kristiansandARA enhet for avgiftning, Kristiansand
ARA enhet for gruppebehandlinghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/ara-avdeling-for-rus-og-avhengighetsbehandling/ara-enhet-for-gruppebehandling-kristiansandARA enhet for gruppebehandling
ARA enhet for rus og psykiatrihttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/ara-avdeling-for-rus-og-avhengighetsbehandling/ara-enhet-for-rus-og-psykiatri-kristiansandARA enhet for rus og psykiatri
ARA Poliklinikk, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/ara-avdeling-for-rus-og-avhengighetsbehandling/ara-poliklinikk-kristiansandARA Poliklinikk, Kristiansand
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)https://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-afrAvdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/immunologi-og-transfusjonsmedisin-kristiansandAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Kristiansand
Avdeling for medisinsk biokjemi, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/medisinsk-biokjemi-kristiansandAvdeling for medisinsk biokjemi, Kristiansand
Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/medisinsk-mikrobiologi-kristiansandAvdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand
Avdeling for patologi, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/patologi-kristiansandAvdeling for patologi, Kristiansand
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA), Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/barne-og-ungdomsavdelingen-buaBarne- og ungdomsavdelingen (BUA), Kristiansand
Barne- og ungdomspoliklinikken, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/barne-og-ungdomsavdelingen-bua/barnepoliklinikkenBarne- og ungdomspoliklinikken, Kristiansand
Barne- og ungdomsposten, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/barne-og-ungdomsavdelingen-bua/barne-og-ungdomspostenBarne- og ungdomsposten, Kristiansand
Bryst- og endokrinseksjon, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/kirurgisk/brystendokrinBryst- og endokrinseksjon, Kristiansand
Brystdiagnostisk senter (BDS), Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologisk-kristiansand/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senter (BDS), Kristiansand
Dagkirurgisk enhet, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/anestesi-aio/dagkirurgiDagkirurgisk enhet, Kristiansand
Dialyseenheten, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/medisinsk-avdeling/dialyseDialyseenheten, Kristiansand
DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvangDPS Solvang
DPS Strømmehttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-strommeDPS Strømme
DPS Strømme poliklinikk, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-stromme/psykiatrisk-poliklinikk-kristiansandDPS Strømme poliklinikk, Kristiansand
DPS Strømme poliklinikk, Mandalhttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-stromme/dps-stromme-mandalDPS Strømme poliklinikk, Mandal
Døgnenheten, DPS Strømmehttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-stromme/dognenhetenDøgnenheten, DPS Strømme
Døgnposten, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/dognpostDøgnposten, DPS Solvang
Enhet for behandlingshjelpemidlerhttps://sshf.no/avdelinger/teknologi-og-e-helse/enhet-for-behandlingshjelpemidlerEnhet for behandlingshjelpemidler
Enhet for fysikalsk medisin og forebygginghttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-afr/fysikalsk-medisin-og-forebyggingEnhet for fysikalsk medisin og forebygging
Enhet for samhandlinghttps://sshf.no/avdelinger/fagavdelingen/samhandlingEnhet for samhandling
FACT-team, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/fact-teamFACT-team, DPS Solvang
Forskning, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/senter-for-kreftbehandling-sfk/kreftpoliklinikken/forskningForskning, Kristiansand
Forskningsenhetenhttps://sshf.no/avdelinger/fagavdelingen/forskningForskningsenheten
Føde og barsel, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/kvinneklinikken/fode-og-barselFøde og barsel, Kristiansand
Gastro- og generellseksjon, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/kirurgisk/gastrogenerellGastro- og generellseksjon, Kristiansand
Gastrolab, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/medisinsk-avdeling/gastroGastrolab, Kristiansand
Gruppeteam, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-solvang/gruppeteamGruppeteam, DPS Solvang
Gynekologisk poliklinikk, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikk, Kristiansand
Habilitering for barn og unge (HABU), Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/barne-og-ungdomsavdelingen-bua/habilitering-barn-og-ungeHabilitering for barn og unge (HABU), Kristiansand
Hjertemedisinsk sengepost 2C, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/medisinsk-avdeling/sengepost-2cHjertemedisinsk sengepost 2C, Kristiansand
Hjertepoliklinikk, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/medisinsk/hjertepoliklinikkHjertepoliklinikk, Kristiansand
Hørselssentralen, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/onh/horselsentralen-kristiansandHørselssentralen, Kristiansand
Infeksjonsseksjonen, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/medisinsk/infeksjonsseksjonenInfeksjonsseksjonen, Kristiansand
Intensivenheten, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/anestesi-aio/intensivIntensivenheten, Kristiansand

Andreas Kjærsvei 101https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/andreas-kjersvei-101Andreas Kjærsvei 101Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer
Andreas Kjærsvei 79https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/andreas-kjersvei-79Andreas Kjærsvei 79Brystdiagnostisk senter
Bispegra 40https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/bispegra-40Bispegra 40Kongsgård rehabilitering
Bispegra 50Chttps://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/bispegra-50cBispegra 50CARA Poliklinikken, Kristiansand
Egsveien 100, bygg 1https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-1Egsveien 100, bygg 1Familieenheten (ABUP)
Egsveien 100, bygg 17https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-17Egsveien 100, bygg 17Kolonien
Egsveien 100, bygg 19https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-19Egsveien 100, bygg 19ABUP poliklinikken, Kristiansand
Egsveien 100, bygg 2https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-2Egsveien 100, bygg 2Psykiatrisk poliklinikk enhet 2.1
Egsveien 100, bygg 21https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-21Egsveien 100, bygg 21Akuttambulant enhet, Kristiansand
Egsveien 100, bygg 21Bhttps://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-21bEgsveien 100, bygg 21BEnhet for bemanningshjelpemidler
Egsveien 100, bygg 3https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-3Egsveien 100, bygg 3Administrasjonsbygget
Egsveien 100, bygg 41https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-41Egsveien 100, bygg 41Habilitering for barn og unge, Kristiansand
Egsveien 100, bygg 43https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-43Egsveien 100, bygg 43Senter for kreftbehandling
Egsveien 100, bygg 5https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-5Egsveien 100, bygg 5Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansand
Egsveien 100, bygg 7https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-7Egsveien 100, bygg 7Alderspsykiatrisk poliklinikk, Kristiansand
Egsveien 100, bygg 8https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-8Egsveien 100, bygg 8Lærings- og mestringssenteret, Kristiansand
Egsveien 100, bygg 8Ahttps://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-8aEgsveien 100, bygg 8AEg kirke, sykehusprestene
Egsveien 100, bygg 9https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/egsveien-100-bygg-9Egsveien 100, bygg 9
Gyldenløvesgate 56https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/gyldenlovesgate-56Gyldenløvesgate 56Rehabiliteringsposten, Kristiansand
Halseveien 5, Mandalhttps://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/halseveien-5-mandalHalseveien 5, Mandal
Halseveien 7, Mandalhttps://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/halseveien-7-mandalHalseveien 7, MandalDPS Strømme, Mandal
Kongsgård alle 71https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/kongsgard-alle-71Kongsgård alle 71Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)
Liane Ringvei 33https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/liane-ringvei-33Liane Ringvei 33DPS Strømme, Kristiansand
Løkkeveien 24https://sshf.no/steder/kristiansand-sykehus/lokkeveien-24Løkkeveien 24DPS Solvang

Fant du det du lette etter?