Jobb hos oss

 


Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass fordelt på flere lokasjoner med mange jobbmuligheter. Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg har vi distriktpsykiatriske sentre og poliklinikker flere andre steder i Agder. Hos oss får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Vi har spennende samarbeid på tvers av faggrupper, noe som skaper et dynamisk miljø. For å søke på en stilling må du først registrere CV. Det gjør du i webcruiter. Vi behandler ikke åpne søknader.

Vi tilbyr:

 

Kompetanseheving og utdanning

Vi tilbyr kompetanseheving og utdanning av helsepersonell ved våre sykehus.

Utdanning og kompetanseutvikling

Pensjon og forsikring

Ansatte i SSHF er medlemmer i KLP. Det gir rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Det trekkes 2 % av lønna som er ansattes del mens arbeidsgiver betaler en atskillelig høyere andel.

KLP

Forsikring
Alle ansatte er dekket for yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring fritid og reiseforsikring tjenestereiser.

Nyansatt

Nettboken for nyansatte og studenter hjelper deg å gå fra ny til lommekjent på 20 minutter.

Nettboken for ansatte

LIS1 og ferievikarer

LIS1
Ledige stillinger for spesialistutdanning for leger, LIS1, lyses ut på nettsiden til helsedirektoratet.

Ferievikarer
Det lages egne annonser for ferievikarer i Sørlandet sykehus. Det er laget flere annonser fordelt på ulike arbeidssteder, avdelinger og yrkesgrupper. Dersom dere ønsker å søke flere steder, må dere registrere søknad på hver av de aktuelle annonsene.   

Helsepersonell fra utlandet

Sørlandet sykehus benytter helsepersonell fra utlandet, blant annet til kortere vikariater. For å arbeide ved et sykehus i Norge er det en del formaliteter som må være i orden.

Autorisasjon fra ditt hjemland er nødvendig.

Norsk autorisasjon første gang i Norge. Informasjon og søknadsskjema hos Helsedirektoratet

Attester og vitnemål som bekrefter tidligere og nåværende arbeidsforhold for beregning av ansiennitet og fastsettelse av lønn.

Norsk D-nummer (personnummer) Alle som skal arbeide i Norge får norsk D-nummer første gang man søker om skattekort. Informasjon og skjema på Skatteetaten sine nettsider.

Skattekort Det må søkes nytt skattekort for hvert år. Skjema hentes på lenken til høyre.

Bankkonto Lønn utbetales til norsk bankkonto eller til bankkonto i hjemlandet. Ved overføring til konto i hjemlandet må SWIFT-kode og IBAN-nummer oppgis.

Blankett E 101/A1 Ved å bringe et av disse skjemaene fra hjemlandet kan man få tilbakebetalt trygdeavgift som er betalt til Folketrygden i Norge (The Norwegian National Insurance Scheme).

Smittevern Personale som skal arbeide ved sykehuset må testes for tuberkulose og MRSA før de begynner dersom de er i risikogruppe.

Entry rules concerning the coronavirus situation

Here you will find information about the entry rules and the exceptions for persons who can enter now.


Fant du det du lette etter?