Jobb hos oss

Hos oss får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Vi har spennende samarbeid på tvers av faggrupper, noe som skaper et dynamisk miljø. Våre verdier er tuftet på respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement.


Sørlandet sykehus HF er Agders største arbeidsplass med over 7000 ansatte. Vår virksomhet er fordelt på flere lokasjoner med mange jobbmuligheter. Hovedoppgavene våre er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling.

For å søke på en stilling må du først registrere CV. Det gjør du i webcr​uiter.


Registrer CV i webcruiter

Vi tilbyr:

 

Kompetanseheving og utdanning

Utdanning av helsepersonell er en av våre fire lovpålagte oppgaver. Dette omfatter spesialistutdanning for leger, samarbeid med utdanningsinstitusjonene om grunnutdanning, videre- og etterutdanning og annen kompetanseutvikling av egne medarbeidere. 

Utdanning og kompetanseutvikling

Mangfold og likestilt arbeidsliv​

Sørlandet sykehus trenger medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er et mål at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Pensjon og forsikring

Som ansatt hos oss blir du automatisk medlem i Kommunal Landspensjonskasse
​- KLP. Medlemskapet gir rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

  • Pensjonsordningen i KLP omfatter sykepleiere i 20 % stilling eller mer.
  • Pensjonsordningen omfatter også faste og midlertidige sykepleiere som arbeider under 20 %, men som tar ekstravakter/ timer slik at gjennomsnittet per kvartal tilsvarer 20 % stilling.
  • For alle andre ansatte gjelder ordningen hvis du jobber 14 timer i snitt per uke i et kvartal. 
  • Midlertidig ansatte er med i pensjonsordningen i KLP fra første arbeidsdag.

​For AFP og særaldersgrenser vises det til egne regler. Du kan lese mer om vilkårene og ordningene på KLP sine hjemmesider.

KL​P​

Forsikring
Alle ansatte er dekket for yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring fritid og reiseforsikring tjenestereiser.​

Parkering for a​nsatte

​​​​​​​​​Parkeringsplassene ved Sørlandet sykehus er avgiftsbelagt mandag til fredag kl. 08.00-20.00. P-abonnement til ansatte, studenter og leietakere selges til reduserte priser. Kontakt Servicetorget for mer informasjon.

Personalboliger

Sørlandet sykehus har boliger til utleie for studenter og vikarer.

​Arendal har 22 boliger i forskjellige prisklasser og størrelser. Alle med adresse Hauglandsheia 2, som er i kort gangavstand fra sykehuset. 

Kontakt Servicetorget for mer informasjon:
Tlf: 37 04 50 00
E-post: servicetorget.bolig.ssa@sshf.no

Kristiansand har 19 boliger i forskjellige prisklasser og størrelser. Alle med adresse Solbergveien 20 på Eg, som er i kort gangavstand fra sykehuset. 

Kontakt Servicetorget for mer informasjon:
Tlf: 38 07 41 08
E-post: servicetorget.bolig.ssk@sshf.no

​​Flekkefjord har 21 boliger i forskjellige prisklasser og størrelser. Mange har adresse Ueneskleiva 1357 (Frydenlund). Ellers noen andre på forskjellige lokasjoner. Alle med gangavstand fra sykehuset. 

Kontakt Husøkonomen for mer informasjon:
Tlf: 38 32 73 57  eller 38 32 51 71
E-post: husokonom.ssf@sshf.no​​​

Plass for studenter i praksis

Sørlandet sykehus tar årlig i mot 650 studenter i praksis. Studentene tar bachelor, etterutdanning, videreutdanning eller mastergrad. Elever fra videregående skole trinn 3 og lærlinger får også praksis ved Sørlandet sykehus.

Studenter i praksis

Registrer din CV

Vi vil gjerne​ vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV og aktiver jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på epost når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​ Vi behandler dessverre ikke åpne søknader.

Registrer CV i webcruiter​​​​

Ferievikarer

Lyst til å tilbringe sommeren på Sørlandet? Vi har egne annonser for ferievikarer i Sørlandet sykehus. Det er laget flere annonser fordelt på ulike arbeidssteder, avdelinger og yrkesgrupper. Dersom du ønsker å søke flere steder, må du registrere søknad på hver av de aktuelle annonsene.   

Søk som ferievikar på sykehuset i Flekkefjord from Sørlandet sykehus HF on Vimeo.


Helsepersonell fra utlandet

Sørlandet sykehus benytter helsepersonell fra utlandet, blant annet til kortere vikariater. For å arbeide ved et sykehus i Norge er det en del formaliteter som må være i orden.

Autorisasjon fra ditt hjemland er nødvendig.

Norsk autorisasjon første gang i Norge.

Informasjon og søknadsskjema hos Helsedirektoratet

Attester og vitnemål som bekrefter tidligere og nåværende arbeidsforhold for beregning av ansiennitet og fastsettelse av lønn.

Norsk D-nummer (personnummer) Alle som skal arbeide i Norge får norsk D-nummer første gang man søker om skattekort.

Informasjon og skjema på Skatteetaten sine nettsider

Skattekort Det må søkes nytt skattekort for hvert år. Skjema hentes på lenken til høyre.

Bankkonto Lønn utbetales til norsk bankkonto eller til bankkonto i hjemlandet. Ved overføring til konto i hjemlandet må SWIFT-kode og IBAN-nummer oppgis.

Blankett E 101/A1 Ved å bringe et av disse skjemaene fra hjemlandet kan man få tilbakebetalt trygdeavgift som er betalt til Folketrygden i Norge (The Norwegian National Insurance Scheme).

Smittevern Personale som skal arbeide ved sykehuset må testes for tuberkulose og MRSA før de begynner dersom de er i risikogruppe.Fant du det du lette etter?