HELSENORGE

Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring

Vår oppgave er å utvikle, styrke og kvalitetssikre pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med kliniske avdelinger og kommuner. Våre ansatte bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring. Det overordnede målet er å øke helsekompetansen i befolkningen.
Fant du det du lette etter?