HELSENORGE

Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring (KEPPO)

Vår oppgave er å understøtte arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring, som er en av sykehusets fire hovedoppgaver. Vi bidra til helsepersonells kompetanseutvikling innen helsekommunikasjon og helsepedagogikk. Våre ansatte bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring.
Fant du det du lette etter?