Medisinsk poliklinikk

Hiv - digital oppfølging

Digital oppfølging er et tilbud til deg som lever med hiv og allerede blir fulgt opp i spesialisthelsetjenesten. For å benytte tilbudet må du være velbehandlet, ha stått på velfungerende medisiner over tid, ha grunnleggende kunnskap om det å leve med hiv og generell stabil helse. Målet med oppfølgingen er at du skal oppleve økt mestring av din helsetilstand gjennom aktiv deltakelse og digital oppfølging.

Innledning

I oppfølgingen kommuniserer du digitalt med lege og sykepleier via dialogmelding, forberedelsesskjema og videosamtale. Du kan også treffe erfaringskonsulent digitalt. Tilbudet er et supplement til oppmøtekonsultasjon på sykehuset. 

Erfaringskonsulent

For deg som pasient kan det å møte noen som har vært gjennom samme eller lignende utfordringer, være til stor nytte og hjelp.

På sykehuset har vi erfaringskonsulenter. En erfaringskonsulent bruker sine egne erfaringer som bruker eller pårørende på sykehuset til hjelp for deg som står i en lignende situasjon. Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Å leve med hiv er enklere nå enn det var for ti år siden. De fleste er virusfrie og lever normale liv når de er godt behandlet.

Oppfølgingen av personer som lever med hiv foregår i spesialisthelsetjenesten. Dette skjer primært via oppmøtekonsultasjon på sykehus.

For deg som er velbehandlet, velfungerende og har god helse, kan det være en fordel å slippe reisen til sykehus, og få utført kontrollen der du bor eller oppholder deg. 

Dette skjer ved hjelp av videokonsultasjon og dialogmelding. 

Det er behandler som avgjøre om du kan benytte digital oppfølging eller oppmøtekonsultasjon.

Videokonsultasjonen blir opprettet som en avtale på samme måte som en oppmøteavtale ved poliklinikk. Ved videokonsultasjon blir det opprettet en lenke til et digitalt rom der konsultasjonen vil foregå. 

Du mottar lenke til dette i innkallingen som du får fra oss via Helsenorge.no.

Videokonsultasjon med lege forutsetter at du:

 • tar hiv-kontrollprøve der du alltid har gjort dette, minst sju dager før konsultasjon
 • har oppdatert resultat fra blodtrykksmåling etter forrige hiv-oppfølging
 • har oversikt over alle medisiner som du bruker
 • sender inn forberedelsesskjema senest dagen før konsultasjon - bruk lenke i innkallingsbrevet ditt fra oss

Om dialogmelding

Dialogmelding er en skriftlig digital dialog mellom sykehuset og deg som pasient. 

Hensikten er å bedre informasjonsutvekslingen i pasientforløpet. Du kan for eksempel benytte behandlingsrettet dialog ved behov for ny resept, eller hvis behandler skal gi deg en tilbakemelding i etterkant av en konsultasjon. Meldingene blir lagret i din journal.

For å få tilgang til dialogmelding må du opprette bruker på Helsenorge.no før behandler kan invitere deg til dialog. Tjenesten blir tilgjengelig for deg som pasient når du mottar brevet «Digital pasientdialog» i din innboks på Helsenorge.no. Du kan ikke starte en dialog uten at behandler har invitert til det.

Hvordan sender jeg dialogmelding til behandler?

 • Du åpner brevet på Helsenorge.no
 • Du starter dialogen ved å klikke på «svar» og sende en melding til behandler

Hva skjer med dialogmeldingen jeg sender inn?

 • Meldingen kommer direkte til den avdeling/ seksjon som inviterte deg til å benytte behandlingsrettet dialog
 • Sekretær ved aktuell avdeling mottar din henvendelse, og sender den videre til aktuell behandler
 • Behandler responderer på meldingen – sjekk svaret i meldingsboks på Helsenorge.no. 

Gjelder din henvendelse ny resept, kan du sjekke gyldig resept på Helsenorge.no.

Gyldig resept på Helsenorge.no 
Når kan jeg benytte dialogmelding?

 • Når ditt spørsmål ikke haster å få svar på da beregnet svartid er fire virkedager.

Når bør jeg ikke benytte dialogmelding?

 • Dersom henvendelsen haster å få svar på. Beregnet svartid er fire virkedager. Ved høytid er beregnet svartid 10–14 dager.


 

Under

Behandlende lege går gjennom forberedelsesskjemaet før samtalen med deg.

Videokonsultasjonen tar utgangspunkt i forberedelsesskjemaet og foregår på samme måte som ved oppmøtekonsultasjon. Støttesamtale med sykepleier eller erfaringskonsulent på video foregår som dialog med pasient ut fra pasientes behov. 

Behandler vil gjøre de samme observasjonene som om du hadde kontrollen på sykehuset. Dersom det er behov for kontroll med oppmøte på sykehus, vil du få tilbud om det under videokonsultasjonen.

Plan for videre oppfølging avtales med pasienten under samtalen.


Forberedelsesskjema
 Etter

Opplysninger som har betydning for din sykdomssituasjon, behandling eller oppfølging vil etter ordinær praksis bli dokumentert i pasientjournalen ved sykehuset. 

Denne dokumentasjonen blir sendt digitalt til din fastlege eller andre aktuelle helseaktører, hvis ikke annet er avtalt med deg.

Det vil ikke bli lagret opptak eller bilder fra videokonsultasjonen.

Videre oppfølging gjennomføres som avtalt med behandler.Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?