HELSENORGE

NevroforskSør - Prosjekter

​​​​Tilbake til Ne​vroforskSør​​​

Amyotrofisk Lateral Sklerose

Genetics of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in Norway

Utgår fra Telemark

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Multisenterstudie som vil kartlegge genetisk profil hos ALS pasienter

Mer informasjon (ekstern webside)

Lokal kontakt: Unn Ljøstad

​NO-A LS Extension Study

Utgår fra Haukeland/UiB

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Evaluere safety og gjøre Nicotinamide/pterostilbene tilskudd tilgjengelig for compassionate use  for ALS pasienter pasienter fra Agder som har fullført NO-ALS studien

Mer informasjon (ekstern webside)

Lokale kontakter: Unn Ljøstad og Kristine Forselv

Cerebrovaskulært

NoCVT: Forekomst, diagnostikk, og behandling av cerebral venetrombose i Norge

Utgår fra Ahus

Vi skal bidra med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Multisenter studie

Mer informasjon (ekstern webside)

Lokal kontakt: Unn Ljøstad

TWIST: Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial

Utgår fra universitetssykehuset i Nord-Norge.

Et multinasjonalt og tverrregionalt prosjekt

En PhD stipendiat fra SSHF

  1. Kan tenecteplase gitt innen 4,5 timer etter oppvåkning bedre funksjonsnivå ved 6 måneder? (randomisert-kontrollert studie av trombolytisk behandling med tenecteplase hos pasienter med akutt hjerneinfarkt som har inntruffet før oppvåkning)
  2. Kan funn på CT identifisere pasienter som har ekstra nytte av slik behandling?

PhD Stipendiat: Mary-Helen Søyland

Veiledere: Arnstein Tveiten ++

Finansiering: Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Helse Nord og ?

Mer informasjon (ekstern webside)

 

COVID-19

COVITA

Utgår fra Telemark

Vi bidrar med pasientrekruttering/datainnsamling

Følger utvikling av SARS-CoV-2 IgG antistoff nivå over tid for å lære mer om immunitet, og kartlegging av langtidsplager

Lokal datainnsamler: Randi Eikeland

Mer informasjon (ekstern webside)

NevroCovid

Utgår fra OUS

Vi bidrar med pasientrekruttering/datainnsamling

Undersøker omfang, symptomer og tegn på nevrologisk manifestasjoner av covid-19

Lokal datainnsamler: Randi Eikeland

Mer informasjon (ekstern webside)

Flåttbårne sykdommer

BorrSci: Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties (BorrSci)

Et tverrfaglig og tverregionalt prosjekt med ledelse ved Sørlandet Sykehus som består av 5 arbeidspakker;

1. Epidemiologi, kliniske karakteristika, laboratoriefunn ved kronisk borreliose

2. Sammenlikning av 2 og 6 ukers doksysyklinbehandling ved nevroborreliose, en randomisert, double-blindet, placebo-kontrollert, multisenter studie

3. Opprettelse av en biobank for flåttbårne sykdommer

4. Biomarkører ved nevroborreliose (immunologi, genetikk, MRI)

5. Disseminering av resultater og kunnskap om nevroborreliose.

Antall planlagte PhD: 5 (3 ved SSHF)

Finansiering: Helseregionene via Norges Forskningsråd.

Lokale PhD stipendiater

Nevrolog: Anne Marit Solheim. Veiledere: Unn Ljøstad og Åse Mygland

Nevropsykolog: Silje Andreassen. Veiledere: Randi Eikeland ++

Radiolog: Elisabeth Lindland. Veiledere: Åslaug Rudjord Lorentzen ++

Mer informasjon (ekstern webside)

NeoPropp: Neoehrlichiose hos pasienter med blodpropp uten kjent årsak

Enkeltstudie ved SSHF som vil undersøke forekomst av positiv PCR for Neoerlichiose i blodprøver fra pasienter innlagt på med hjerneinfarkt, DVT og lungeemboli uten annen kjent årsak.

Nevrologisk kontaktperson: Benedicte Isefjær

NOTES Tick borne encefalitt TBE

Utgår fra Telemark.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling.

  1. Beskrivelse av akutt sykdom hos kohorten i Norge (2018 og 2019).
  2. Hva er resttilstandene? Undersøkelse med nevropsykologisk testing 24 – 36 mndr etter gjennomgått infeksjon.
  3. Følge pasienter med tanke på varig immunitet etter gjennomgått infeksjon. Det er et prosjekt i samarbeid med FHI og er også i startgropen.

Lokale datainnsamlere: Åslaug Rudjord Lorentzen og Randi Eikeland

Hodepine

​Styrketrening for å redusere hodepine- en pilotstudie

Prospektiv pilotstudie ved SSHF som vil undersøke om styrketrening kan redusere hodepine hos pasienter med kronisk migrene og ev samtidig tensjonshodepine og muskulære nakkesmerter. Bruk av app i oppfølgningen.

Ansvarlig: Magne Bøe og Kristine Forselv

Finansiering: ?

​Multippel Sklerose

Lemtrada-PASS: A prospective, multicenter, observational, post -authorization safety study.

En prospektiv, multisenter sikkerhetsstudie for å evaluere langtids sikkerhetsprofil av LEMTRADA® (alemtuzumab) – behandling hos pasienter med attakkvis MS.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Finansiering: Sanofi

Lokal utprøver: Åse Mygland

Andre lokale datainnsamlere: Unn Ljøstad, Kristina Forselv

Lokal studiesykepleier: Siv Pettersen

Mer informasjon (ekstern webside)

MS registeret: Tid fra henvisning til diagnose.

Registerstudie som undersøker endringer i tid fra henvisning til diagnose ved MS

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Lokalt ansvarlig: Karoline Rødal

Andre lokale bidragsytere: Åslaug Rudjord Lorentzen

NOR-MS: Norsk studie, sammenlikne oral cladribin og IV rituksimab ved Multippel Sklerose

Utgår fra Oslo Universitetssykehus/UiO.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling.

Multisenter prospektiv randomisert open-label studie med blindet endepunkt.

Lokal utprøver: Åslaug Rudjord Lorentzen

Andre lokale datainnsamlere: Ingvild Leiknes, Stine Schikora Rustad

Mer informasjon (ekstern webside)

​NOR-MS Vax Respons: Vaksinerespons hos personer med MS under behandling med kladribin eller rituximab

Utgår fra Oslo Universitetssykehus/UiO.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling.

Lokalt ansvarlig: Stine Schikora Rustad

Andre lokale datainnsamlere: Åslaug Rudjord Lorentzen

Mer informasjon (ekstern webside)

​Overlord-MS: Norsk studie, sammenlikne rituksimab og okrelizumab ved Multippel Sklerose

Utgår fra Haukeland/UiB

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Multisenter prospektiv randomisert open-label studie med blindet endepunkt

Lokal utprøver: Åslaug Rudjord Lorentzen

Andre lokale datainnsamlere:?

Mer informasjon (ekstern webside)

Nevromuskulært

Effect of intravenous immunoglobulins on painful sensory neuropathy evaluated by aggregated N-of-one trial

PhD prosjekt planlagt oppstart ila 2022:  Evaluere effekt av IVIG på smerter ved sensorisk nevropati ved å bruke N-of-one studie design med individuell randomisert, dobbel blind og multippel crossover sammenlikning av IVIG og placebo

Finansiering: Internfinansiert SSHF

PhD stipendiat: Jon Marius Ørnes

Veiledere: Unn Ljøstad og Åse Mygland

Parkinsons sykdom

ParkVest: Parkinsonstudien på Vestlandet og i Aust-Agder

Utgår fra Stavanger og Haukeland.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

En PhD stipendiat fra SSHF kartlegger funksjonsevne og forekomst av motoriske og ikke-motoriske problemer hos en gruppe ny diagnostiserte pasienter med Parkinsons sykdom.

Finansiering ?

PhD Stipendiat: Solgunn Ongre

Veileder: Karen Herlofson

Mer informasjon (ekstern webside)

NoPark studien: effekt av Nikotinamide Riboside, et vitamin B3 analog, hos pasienter med Parkinson sykdom

Utgår fra Haukeland

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Lokal utprøver: Karen Herlofson

Mer informajson (ekstern ​webside)

Annet

Tuberøs Sklerose: Nettundersøkelse til pas med tuberøs sklerose i Norge i des-20 (behandling, 58 pas) og des-21 (oppfølging, 48 pas). Ragnar Solhoff (SSHF) sammen med genetiker Ketil Heimdal, OUS. Støttet fra NK-SE ved Ninan Benan (SSE) og NFTSC (pas forening).


Fant du det du lette etter?