Kompetansetjenester

Ved å sikre nasjonal og regional kompetanse innen et definert fagområde bidrar kompetansetjenestene aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning i helsetjenesten, til brukere og befolkningen generelt.

​Nasjonale kompetansetjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.
Flåttsenteret

Nasjonalt kompetansenettverk

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
BarnsBeste

Regionale kompetansetjenester

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader.


Regional kompetansetjeneste - medfødte russkader


Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)
RIB

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.

Rkppo


Fant du det du lette etter?