Kompetansetjenester

Ressurssider og tjenester

Ved å sikre nasjonal og regional kompetanse innen et definert fagområde bidrar kompetansetjenestene aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning i helsetjenesten, til brukere og befolkningen generelt.

​Nasjonale kompetansetjenester


Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.
Flåttsenteret

Nasjonalt kompetansenettverk


Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
BarnsBeste

Regionale kompetansetjenester

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader.
Regional kompetansetjeneste - medfødte russkaderRegional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.
Mestring for alle


Ressurssider- og sentre


Sykehusets fagbibliotek for ansatte og studenter i praksis.
Medisinsk bibliotek


Ressursside for deg som har spørsmål om øresus og tinnitus.
Tinnitus.no

Senter for medisinsk simulering.
SimSørlandet