Kompetansetjenester

Ved å sikre nasjonal og regional kompetanse innen et definert fagområde bidrar kompetansetjenestene aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning i helsetjenesten, til brukere og befolkningen generelt.

​Nasjonale kompetansetjenester


Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.
Flåttsenteret

Nasjonalt kompetansenettverk


Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
BarnsBeste

Regionale kompetansetjenester

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader.
Regional kompetansetjeneste - medfødte russkader

Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)
RIB

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.
Mestring for alle


Fant du det du lette etter?