Koordinatornettverket


BarnsBeste drifter et kompetansenettverk for spesialisthelsetjenesten. Alle aktuelle helseforetak, samt utvalgte private sykehus er medlemmer av nettverket. De enkelte foretakene representeres i nettverket av fagpersoner som koordinerer barn som pårørende-arbeidet. Nettverkets funksjon er å støtte kunnskapsbasert barn som pårørende-arbeid i spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon: barnsbeste@sshf.no

Helse-Nord
Helse Nord

Finnmarkssykehuset

 

Hege Amundsen​
Finnmarkssykehuset​
Barneansvarlig koordinator​
Hege.Amundsen@finnmarkssykehuset.no​
78 48 39 60 ​

Linn Marita Nilsen​
Klinikk Kirkenes​
Barneansvarlig koordinator​
Linn.Marita.Nilsen@finnmarkssykehuset.no​
78 97 30 00​

Linn-Anett Rirud​
Klinikk Hammerfest​
Barneansvarlig koordinator​
Linn-Anett.Rirud@finnmarkssykehuset.no​
78 42 10 00​

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 

Børge Pedersen
UNN Harstad
Koordinator
borge.pedersen@unn.no
77 01 55 10

Trude Kristensen
UNN Narvik
Koordinator
trude.kristensen@unn.no
76 96 85 60

Janne Hessen
Klinikk utdanningsavdelingen
Fagrådgiver og koordinator for barneansvarlige i UNN
janne.hessen@unn.no
77 62 60 81 | 952 89 970

Ingvild Hegstad Dahl
Psykisk helse- og rusklinikk
Ingvild.hegstad.dahl@unn.no

Nordlandssykehuset HF

 

​Lillian Haukland
​Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering
Rådgiver/foretakskoordinator for barn som pårørende
​lha@nlsh.no
75 50 11 14 | 900 91 016

​Ian Dawson
​Salten DPS
​Kontaktperson
​ian.dawson@nlsh.no

​Tone Merete Kristiansen
Nordlandssykehuset Bodø
​Kontaktperson psykisk helse- og rusklinikken
tone.merete.kristiansen@nlsh.no

​Rakel Johansson
​Nordlandssykehsuet Lofoten
​Kontaktperson psykisk helse- og rusklinikken
​rakel.johansson@nlsh.no

Helgelandssykehuset HF

 

Anny Sofie Næstby
Avdeling Mosjøen
Barneansvarlig koordinator
Anny.Sofie.Naestby@helgelandssykehuset.no
934 23 232

Helse-Midt
Helse Midt

Helse Nord-Trøndelag HF

 

Ann Kathrin Hagen Røstad
Lærings- og mestringssenteret i Helse Nord-Trøndelag HF
Avdelingsleder ved LMS. Lærings- og mestringssenteret (LMS) er tillagt koordineringsansvaret i HNT
ann.kathrin.rostad@helse-nordtrondelag.no
74 09 89 85

Britt-Helen Haukø        
Familieenheten, BUP (barne og ungdomspsykiatrien), Sykehuset Namsos
Psykiatrisk sykepleier. Barneansvarlig/koordinator ved BUP
britthelen.hauko@hnt.no
74 21 58 85 | 908 49 932

Mette Holte
Lærings- og mestringssenteret i Helse Nord-Trøndelag HF
Koordinator for barneansvarlige
mette.holte@helse-nordtrondelag.no
74 21 59 54

Hanne Bjørnå
DPS Stjørdal
Pårørendekoordinator
Hanneastrid.Bjorna@helse-nordtrondelag.no
78 84 90 66 | 78 84 90 33

St. Olavs Hospital HF

 

Inger Peggy Storvik
Kreftklinikken
Kreftsykepleier Barneansvarlig koordinator ved kreftklinikken.
inger.peggy.storvik@stolav.no
72 82 58 59 | 996 41 897

Lisbeth Lorentzen
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
lisbeth.karine.lorentzen@stolav.no
97 50 92 50

​Nina Osen
​Psykisk helsevern
​Barneansvarlig
​ Nina.Osen@stolav.no
​95 82 93 47

Helse Møre og Romsdal HF

 

Anne Hollingen
Samhandlings-avdelingen, Koordinerende enhet
Rådgiver
anne.hollingen@helse-mr.no
71 12 07 86 | 908 06 996

Helse-Vest
Helse Vest

Helse Førde HF

 

Kjellaug Berntsen
Fag og utviklingsavdelinga, Helse Førde
Koordinator for barn som pårørende i Helse Førde. 50 % stilling som er felles for somatikk og psykisk helsevern.
kjellaug.berntsen@helse-forde.no
415 30 436

Helse Fonna HF

 

Christense Eileraas Ek
Lærings og mestringssenteret somatikk Haugesund
Funksjonsleder/Koordinator barn som pårørende
Christense.ek@helse-fonna.no
52 73 2 880/81

Cathrine Kvamsø Olsen
Koordinator for barn som pårørande-arbeidet i Klinikk for psykisk helsevern
cathrine.kvamso.olsen@helse-fonna.no
99 28 80 83

Helse Bergen HF

 

Lene Merethe Hellesen
Haukeland universitetssjukehus
Koordinator for barneansvarlige i somatikken
lene.merethe.hellesen@helse-bergen.no
55 97 38 05

Bente Øyerhamn
Bjørgvin DPS Tertnes
Koordinator for barneansvarlige
bente.oeyerhamn@helse-bergen.no
55 95 71 11 | 452 83 045

Christoffer Hjertaas
Bjørgvin DPS Nordhordland
Psykolog. Koordinator for barneansvarlige
christoffer.hjertaas@helse-bergen.no
55 95 71 83 | 416 97 080

Elisabeth Jacobsen
Klinikk for sikkerhetspsykiatri
Koordinator for barneansvarlige
elisabeth.jacobsen@helse-bergen.no
55 95 83 35

Linda Eidsvåg
Øyane allmennpsykiatriske poliklinikk
Koordinator for barneansvarlige
linda.eidsvag@helse-bergen.no

Solfrid Onarheim
Kronstad DPS
Overordnet koordinator for barneansvarlige i divisjon psykisk helsevern
solfrid.onarheim@helse-bergen.no
55 95 60 44

Anne-Line Thingnes Førsund
Psykiatrisk klinikk
Klinisk sosionom. Koordinator for barneansvarlig i psykiatrisk klinikk
anne.line.thingnes.forsund@helse-bergen.no
957 24 242

​Trude Larsen
​Haukeland universitetssykehus
​Koordinator i Avdeling for rusmedisin
​trude.larsen@helse-bergen.no
​55 95 73 42

Helse Stavanger HF

 

Anne Hapnes Hindal
Kirurgisk divisjon
Divisjonsovergripende barneansvarlig for kirurgisk divisjon Avdelingssykepleier på nevrologisk poliklinikk
anne.elisabeth.hapnes.hindal@sus.no
47 64 34 92

Eva Friestad
Kvinne og barn divisjonen
Divisjonsovergripende barneansvarlig for kvinne og barn divisjonen Klinisk sosionom på barne- og ungdomsklinikken
eva.margaret.tuvnes.friestad@sus.no

Grethe Aanensen Øglænd
Medisinsk divisjon
Divisjonssovergripende barneansvarlig for medisinsk divisjon, SUS
oegrer@sus.no| grethe.anensen.oglend@sus.no
51 51 89 63 | 51 50 51 51

Gro Christensen Peck
Stavanger universitetssjukehus
Leder Undervisnings-og forsknings-avdelingen i Psykiatrisk Divisjon. Leder barn som pårørende, Stavanger Universitetssjukehus
gro.christensen.peck@sus.no
57 83 94 78 | 905 36 250

Haraldsplass Diakonale Sykehus

 

Cathrine Kjeilen Nygaard
Sunniva senter
Koordinator for de barneansvarlige
Cathrine.kjeilen.nygaard@haraldsplass.no | cathrinekjeilen.nygaard@ihelsenet.no
55979408

DPS Jæren

 

Anne Martha Kalhovde​
​FOU-leder​
anne.martha.kalhovde@ihelse.net​
51 77 69 00​

Marit Linnerud Egeland​
​Sjefsosionom og koordinator sosialt nettverksarbeid​
marit.linnerud.egeland@ihelse.net​
51 77 69 16 | 481 90 617

Betanien DPS

 

Gunhild Sandvik Handgård
​Betanien Distrikspsykiatriske senter (DPS)
Psykologspesialist - lokal koordinator
​55 50 74 00

Helse-Øst

Helse Sør-Øst

Sykehuset Innlandet HF

 

Elisabeth Johnsgaard
Stabsområde Somatikk, hab-rehab, prehospitale tjenester
Fagsjef
elisabeth.johnsgaard@sykehuset-innlandet.no
62 33 30 14 | 415 23 812

Marianne Lundgård
Divisjon Psykisk helsevern
Fagsjef
marianne.lundgard@sykehuset-innlandet.no
62 33 33 07 | 908 87 429

Akershus universitetssykehus HF

 

Tove Bergh​
Senter for Helsefremmende arbeid​
Overordnet koordinator for barn som pårørende ​
tove.bergh@ahus.no​
67 96 89 48

Marianne Rise​
Seksjon for sorgstøtte/Avdeling Helsefag - Enhet for utvikling​
Psykiatrisk sykepleier - prosjektkoordinator​
marianne.rise@ahus.no​
67 96 86 01​

Oslo universitetssykehus HF

 

Berit Hofset Larsen​
Radiumhospitalet, Avdeling Kreftbehandling og Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon​
Spesialsykepleier med fagansvar ​
bhc@ous-hf.no ​
22 93 47 37 | 22 93 55 41

Trude Aamotsmo ​
Kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør - Øst, Kreftsenteret​
Leder Råd for barn som pårørende ved OUS​
trude.aamotsmo@oslo-universitetssykehus.no​
23 02 66 83​

Ragnhild Hals​
Barne - og ungdomsprogrammet​
Spesialsykepleier barn/helsesøster​
rhals@ous-hf.no​
23 07 32 48​

Sykehuset Østfold HF

 

Ann-Elin Vollan
Klinikk for psykisk helsevern
Fagutviklingsrådgiver. Leder i Ressursgruppen Barn som pårørende i Østfold. Representant for Klinikk for psykisk helsevern, Akuttavdelingen
ann-elin.vollan@so-hf.no
69 86 88 08 | 478 62 758

Unni Fylling Eriksen
Distriktspsykiatrisk senter, Moss
Fagkonsulent
uxneri@so-hf.no
69 86 97 13

Line Johannessen
DPS Halden/Sarpsborg
Klinisk sosionom
line.johannessen@so-hf.no
69 86 99 14

Astrid Helene Blomqvist
Koordinator barn som pårørende i somatikken
Astrid.Helene.Blomqvist@so-hf.no
901 08 242

 

 

Vestre Viken

 

Elin Kufås
Asker Distriktpsykiatriske senter
Koordinator barneansvarlige
Elin.Kufas@vestreviken.no
67 50 20 91 | 482 75 259

Inger Svardal
Kongsberg sykehus
Koordinator barneansvarlige
insvar@vestreviken.no
99 15 31 24

Kari Lund
Lærings- og mestringssenteret
Foretakskoordinator for barn som pårørende-arbeidet
kari.lund@vestreviken.no
48 27 52 58

Hilde Eriksen Bråten
Ringerike sykehus
Koordinator barneansvarlige
hilde.eriksen.braten@vestreviken.no
32 11 60 00

​Linda Andrea Nessøe
​Bærum sykehus
Koordinator barneansvarlige
​linda.nessoe@vestreviken.no
​67 80 95 34

​Lise Baklund
​Forsknings- og utviklingsavdelingen
​Koordinator for arbeidsgruppen for barn som pårørende i Psykisk helse og rus
​lise.baklund@vestreviken.no
​91 54 29 93

​Wenche Unni Hafskjold
​Drammen sykehus
​Koordinator barneansvarlige
​wenche.unni.hafskjold@vestreviken.no
​32 80 44 69

Sykehuset i Vestfold HF

 

Mette Berg Walaker 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling
METBER@siv.no
90 196 515 

Linn G. Nordbø
Kirurgisk klinikk
Koordinator for barn som pårørende-arbeid i somatikk
linn.nordbo@siv.no
33 34 11 71 | 41 51 23 25

Sykehuset Telemark HF

 

Anette Hanre
Ungdomspsykiatrisk senter UPS
Leder for arbeidsutvalget barn som pårørende-arbeidet
anette.hamre@sthf.no
48 118 361  

Ruth E. Ripegutu​
Koordinator for barn-og pårørende arbeid ved Nedre Telemark DPS​
ruth.ripegutu@sthf.no​
35 00 51 00​

Sørlandet sykehus HF

 

​Siren Wetrhus Knutsen
​Fagavdelingen
​Foretakskoordinator for barn som pårørende-arbeidet
​siren.wetrhus.knutsen@sshf.no
​38 03 94 94 | 940 22 224

Mariann Skarli
Klinikk for psykisk helse- og rusbehandling
Barn som pårørende-koordinator
mariann.skarli@sshf.no
37 01 47 42 | 988 51 809

Sunnaas sykehus HF

 

Tuva Glende Nitteberg
LMS
Koordinator for barneansvarlige og fagkonsulent
TuvaMerete.Glende@sunnaas.no
66 96 93 65 | 976 69 210

Lovisenberg Diakonale sykehus

 

Anne-Mari Bakøy
Psykiatrisk avdeling
Barnekoordinator
anne-mari.bakoy@lds.no
23 22 60 83 | 22 99 66 21

Bente Westad
Hospice Lovisenberg
Barnekoordinator
bente.westad.@lds.no
23 22 51 50

Diakonhjemmet sykehus

 

​Ellen Østberg
​Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen. Enhet for kunnskapsutvikling
Klinisk sosionom​
​ellen.ostberg@diakonsyk.no
​48 99 52 28

Anette Korsæth
​Koordinator for somatiske avdelinger
anette.korsaeth@diakonsyk.no

Martina Hansens hospital

 

​Ann Elise Wiegels
​​Barneansvarlig
​ann-elise.wiegels@mhh.no
​67 52 17 99

​Bodil Sørensen
​​Barneansvarlig
​bodil.sorensen@mhh.no
​67 52 17 98

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.