HELSENORGE

Verktøy, materiell, film

Verktøy, materiell og film for barn som pårørende-arbeid

Akuttkortet

BarnsBeste tilbyr spesialtilpasset akuttkort til ambulansetjenesten kostnadsfritt. Kortet gir råd om hvordan voksne kan ivareta barn i akutte situasjoner. Størrelsen på akuttkortet er 75x100mm og trykkes på et solid plastlignende papir.

Når du bestiller: vennligst oppgi antall kort, telefonnummer til sykehuset det gjelder og postadresse. Bestilles via barnsbeste@sshf.no

Se akuttkortet

Se eksempel på akuttkortets bakside

Barn som pårørende informasjon på Ukrainsk

BarnsBeste har oversatt barn som pårørende informasjon til helsepersonell som tar imot flyktninger fra Ukraina. 

Barn trenger åpenhet om sykdom

Snakk med barna om sykdom i familien

Barn som pårørende i akuttsituasjoner - video

Barn som opplever akutt sykdom eller ulykker vil ofte oppleve dette dramatisk. Barn trenger da åpenhet, informasjon og oppfølging. Opplæringsvideo for prehospitale tjenester.

Barn som pårørende i akuttsituasjoner

Digitale fortellinger Helsenorge.no

De korte filmene viser til informasjon på helsenorge om barns behov når de opplever sykdom og avhengighet i familien. Filmen er laget som digitale fortellinger, er tekstet og kan benyttes med og uten lyd. Filmene kan benyttes av spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre helsetjenester.

Filmene kan lastes ned gratis fra Vimeo:

Digital fortelling far og sønn

Digital fortelling mor og datter

Introduksjonsfilm for helsepersonell - pasientens barn og søsken


Filmen gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasienten barn og søsken.
Filmen er kort og bygger på e-læringskurset BarnsBeste har laget for spesialisthelsetjenesten. Den kan brukes i opplæring eller andre sammenhenger hvor temaet er barn som pårørende.
Se video

Plakat – Barn som pårørende-arbeid i spesialisthelsetjenesten


Plakaten er laget for bruk i spesialisthelsetjenesten. Den er laget i tråd med fagprosedyrene for barn som pårørende-arbeidet og gir en oversikt over helsepersonells oppgaver. Plakaten kan henges opp på personalrom og andre aktuelle steder for helsepersonell. Plakaten kan printes ut i fargeskriver i A3-format, eller bestilles kostnadsfritt via barnsbeste@sshf.no

Ved bestilling: Vennligst oppgi ønsket antall plakater og postadresse
Se plakaten for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten

Video - Opplever du sykdom eller rus i familien?​

Last ned video

Plakat "Snakk med barn om sykdom i familien" Helsenorge.no

Plakaten henviser til helsenorge.no sine nettsider med informasjon og råd om hva barn trenger når de opplever sykdom eller avhengighet i familien. Kan benyttes av spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre helsetjenester.

Når du bestiller: Husk å oppgi antall plakater du trenger, hvor plakaten skal benyttes og postadresse. Bestilles kostnadsfritt via barnsbeste@sshf.no


Se Snakk med barn om sykdom i familien

Plakat - 10 ønsker

"10 ønsker fra et pårørende barn i møte med helsepersonell" - plakat.
Bestilles på mail: barnsbeste@sshf.no

Husk å oppgi postadresse og antall plakater.

Se plakaten for 10 ønsker

Poster - Children and siblings

This poster serves as a reminder for Healtcare professionals. It is based on the guidlines and gives an overview of the mandatory tasks for Healtcare professionals.

See poster

Pårørendefilm

For deg som er interessert i hvordan det oppleves å være pårørende til en person med en sjelden diagnose.

Pårørendefilm

Snakketøyet - digitalt samtaleverktøy

Snakketøyet er et digitalt samtaleverktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende.

Prøv Snakketøyet
Fant du det du lette etter?