HELSENORGE

Akuttmedisin for legevaktpersonell

AVLYST/UTSATT: Kurset dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk arbeid.

Kurset er for legevaktspersonell og er basert på et teoretisk forkurs på nett (e-læring), samt et to-dagers samling med hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon.

Kursstaben består av:

Olav Søvik – spesialist i anestesiologi, sideutdannelse i pediatri.
Martin Hauge – Sykepleier, ambulansearbeider, beredskapsrådgiver og instruktør i nødnett.
Terje Håkon Kvarsnes – Intensivsykepleier og ledende koordinator for simuleringssenteret SSHF
Gry H. L. Dølemo – Intensivsykepleier og koordinator for simuleringssenteret SSHF
Elin Mari Skorstad – Intensivsykepleier og koordinator for simuleringssenteret SSHF
Hanne Retterholt de Presno – Sykepleier og koordinator for simuleringssenteret SSHF

Legeforeningen har godkjent kurset tellende med 15 timer som obligatorisk emnekurs i allmennmedisin, med rett til økonomisk støtte fra Legeforeningens utdanningsfond 2.

Kurset koster 5000 kroner, inkludert mat. Kursavgift dekkes av kommunen og refunderes av Helsedirektoratet. Det samme gjelder kursavgift på 250 kroner for nettkurset i forkant.   

Nettbasert teorikurs

Kurset må være gjennomført før kursstart og kursbevis må medbringes ved kursstart.

Senter for medisinsk simulering (SimSørlandet)

NB! Kurset er avlyst/utsatt inntil videre.Fant du det du lette etter?