HELSENORGE

Digital meldingsutveksling

For å kunne starte digital meldingsutveksling med Sørlandet sykehus, må du kontakte oss for å bli registrert som kommunikasjonspart i sykehusets fagsystemer.

Dette gjør du ved å sende en forespørsel til postmottak@sshf.no

For kommunehelsetjenesten

Varslingsrutiner PLO
Kommunekontakter i Agder
Melde avvik

For fastleger

Digital samhandling på Praksisnytt
Melde avvik

Elektronisk henvisning og rekvirering av prøver til Sørlandet sykehus Helseforetak.

SSHF tilbyr: 

  • elektroniske henvisninger til radiologi
  • rekvirering av laboratorieprøver
    Løsningen heter IHR – Interaktiv henvisning og rekvirering. IHR programmet er integrert med journalsystemene Infodoc Plenario, CGM journal og System X, WebMed og PasientSky.

SSHF bistår med:

  • installasjon av programmet
  • opplæring ved oppstart
  • utplassering av etikettskrivere og etiketter til merking av prøve
  • brukerstøtte: 90 06 72 11

Etiketter bestilles sammen med annet prøvetakingsutstyr fra SSHF. Papirrekvisisjoner og papirhenvisninger er ikke nødvendig ved bruk av IHR. Legekontorer som ønsker informasjon eller vurderer å starte med IHR, bes om å kontakte brukerstøtte IHR på 90 06 72 11 .

Fant du det du lette etter?