Digital meldingsutveksling

For å kunne starte digital meldingsutveksling med Sørlandet sykehus, må du kontakte oss for å bli registrert som kommunikasjonspart i sykehusets fagsystemer.

Dette gjør du ved å sende en forespørsel til postmottak@sshf.no

For kommunehelsetjenesten

Varslingsrutiner PLO
Kommunekontakter i Agder
Melde avvik

For fastleger

Digital samhandling på Praksisnytt
Melde avvik

Elektronisk bestilling av prøver til laboratoriene

IHR, elektronisk rekvirering av prøver til SSHF
Film, informasjon og kundereferanser om IHR:

https://www.evry.no/tjenester/bransjer/helse/interaktiv-henvisning-og-rekvisisjon/

Infodoc, Winmed 2 og CGM journal er satt i produksjon og vi kan tilby brukere av disse journalsystemer en IHR rekvireringsløsning. System X forventes klar for produksjon i løpet av 2016.

Rekvireringsløsningen innebærer en lokal tilpasning. Sørlandet sykehus gjennomfører et prosjekt, som bistår med installasjon av program, gir opplæring og plasserer ut etikettskriver til merking av prøver ved oppstart med IHR. Dette er kostnadsfritt i prosjektperioden.

Bildediagnostikk er per i dag ikke tilgjengelig i IHR.  Lynguidene, som er vist i linken over, kan derfor avvike fra det enkelte HF.

Legekontorer som ønsker å starte med IHR rekvireringsløsning bes kontakte SSHF v/ prosjektleder Annette Narvestad, tlf 948 06 250 eller
prosjektmedarbeider Ulla P. Hæstad, tlf 900 67 211.

Fant du det du lette etter?