HELSENORGE
Informasjon til fastleger fra praksiskonsulentene

Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen er et nettverk av fastleger som fungerer i konsulentstillinger ved sykehuset. Ordningen har som mål å bedre samhandlingen mellom fastlege og sykehus. Målet er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innen enkeltnivåer og mellom kommunehelsetjenesten og helseforetak. 

Praksisnytt

Om praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentordningen er etablert i alle fire helseregioner og stadig flere sykehus knytter til seg erfarne fastleger i bistillinger som praksiskonsulenter. 

Gjennom praksiskonsulentordningen har SSHF avtaler med fastleger som jobber opptil 20% stilling for Sørlandet sykehus. Praksiskonsulentene bidrar i avdelingenes arbeid med utvikling av samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Arbeidet er på overordnet systemnivå og ikke i forhold til enkeltpasienter.

L
egeforeningen har utarbeidet en veileder for Praksiskonsulentordningen. Se http://www.pko.no for nyttig informasjon om hva praksiskonsulenter kan bidra med.

Våre praksiskonsulenter 

​Anton Rodahl
Leder for praksiskonsulentene ved Sørlandet sykehus
anton.rodahl@sshf.no

Praksi​skonsulenter ved Sørla​ndet sykehus​​​​​

Veileder for PKO

Legeforeningen har utarbeidet en veileder for PKO.
Ve​ileder​


Henvisningsrutiner

Henvisningsrutiner ved Sørlandet sykehusFant du det du lette etter?