Praksiskonsulenter

Informasjon til fastleger fra praksiskonsulentene

Praksiskonsulentordningen er et nettverk av fastleger som fungerer i konsulentstillinger ved sykehuset. Ordningen har som mål å bedre samhandlingen mellom fastlege og sykehus. Målet er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innen enkeltnivåer og mellom kommunehelsetjenesten og helseforetak. 

Praksisnytt

Om praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentordningen finnes i alle fire helseregioner og stadig flere sykehus knytter til seg erfarne fastleger i bistillinger som praksiskonsulenter, for å styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner og bydeler.

Legeforeningen har utarbeidet en veileder for Praksiskonsulentordningen. Ordningen har sin nasjonale hjemmeside http://www.pko.no hvor det ligger mye nyttig informasjon om hva praksiskonsulenter kan bidra med.

Våre praksiskonsulenter

Anton Rodahl
Leder for praksiskonsulentene ved Sørlandet sykehus.
e-post: anton.rodahl@sshf.no

Linda Stray Hoel
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, DPS og ABUP Kristiansand.
e-post: linda.stray.hoel@sshf.no

Marianne Omland
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, DPS lister, ABUP Lister.
e-post: marianne.omland@sshf.no

Gunnar Mouland
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, Medisinsk klinikk (Arendal), og ARA.
e-post: gunnar.mouland@sshf.no

Kristian Austad
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, plattformen for praksisnytt.no.
e-post: kristian.austad@gmail.com

Hildegunn Hals Bjelland
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, Medisinsk klinikk (Kristiansand) og Medisinsk service klinikk.
e-post: hildegunn.hals.bjelland@sshf.no

Stein Vidar Romsvik
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, Somatiske avdelinger Flekkefjord.
e-post: stein.vidar.romsvik@sshf.no

Olga Rugsland
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, fysioterapi og rehabilitering.
e-post: olga.rugsland.@sshf.no

Geir Sporaland
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, kirurgisk klinikk, Arendal, DPS Aust Agder, ABUP og HABU Arendal.
e-post: glsporaland@gmail.com

Kirsten Sola
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, kirurgisk klinikk, Kristiansand.
e-post: kirstensola@icloud.com
 

Veileder for PKO

Legeforeningen har utarbeidet en veileder for PKO.

Veileder

Henvisningsrutiner


Henvisningsrutiner ved Sørlandet sykehus

Fant du det du lette etter?