HELSENORGE
Informasjon til fastleger fra praksiskonsulentene

Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen er et nettverk av fastleger som fungerer i konsulentstillinger ved sykehuset. Ordningen har som mål å bedre samhandlingen mellom fastlege og sykehus. Målet er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innen enkeltnivåer og mellom kommunehelsetjenesten og helseforetak. 

Praksisnytt

Om praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentordningen er etablert i alle fire helseregioner og stadig flere sykehus knytter til seg erfarne fastleger i bistillinger som praksiskonsulenter. Dette for å styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner og bydeler.
Legeforeningen har utarbeidet en veileder for Praksiskonsulentordningen. Se http://www.pko.no for nyttig 
informasjon om hva praksiskonsulenter kan bidra med.

Våre praksiskonsulenter 

Anton Rodahl, Leder for praksiskonsulentene ved Sørlandet sykehus
anton.rodahl@sshf.no

Kirsten Sola, tilknyttet SSK og SSF «kirurgiske» fag, AFR og MSK
kirstensola@icloud.com

  • Kirurgisk avdeling
  • Ortopedisk avdeling
  • AFR og smertepoliklinikken
  • ØNH
  • MSK
  • Kvinne og føde
  • Voksenhabilitering HAVO
  • Brystdiagnostikk


Christian Grødem, tilknyttet SSK og SSF «indremedisin», BUA, Nevro
christian.grodem@vls.nhn.no

  • Kardiologi
  • Gastro
  • Lunge
  • Barn (BUA)
  • HABU
  • Nevrologi
  • infeksjon
  • akuttmottak SSK
  • Onkologi
  • Revma
  • PTSS

Linda Stray Hoel, tilknyttet KPH: ARA, DPS, ABUP, PSA
linda.stray.hoel@sshf.no

Geir Sporaland, tilknyttet somatikk SSA og DPS Østre Agder
geir.sporaland@sshf.no​

  • Kirurgi
  • ortopedi
  • kvinnehelse/føde 
  • kardiologi
  • gastro
  • Lunge
  • Indremedisin
  • BUA
  • HABU
  • Kjevekirurgi
  • Plastikkirurgi
  •  Øye
  • Akuttmottak SSA

Gunnar Mouland, Prosjektoppdrag
gunnar.mouland@gmail.com

Veileder for PKO

Legeforeningen har utarbeidet en veileder for PKO.
Ve​ileder​

Henvisningsrutiner

Henvisningsrutiner ved Sørlandet sykehus


Fant du det du lette etter?