Informasjon til fastleger fra praksiskonsulentene

Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen er et nettverk av fastleger som fungerer i konsulentstillinger ved sykehuset. Ordningen har som mål å bedre samhandlingen mellom fastlege og sykehus. Målet er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innen enkeltnivåer og mellom kommunehelsetjenesten og helseforetak. 

Praksisnytt

Om praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentordningen er etablert i alle fire helseregioner og stadig flere sykehus knytter til seg erfarne fastleger i bistillinger som praksiskonsulenter. Dette for å styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner og bydeler.
Legeforeningen har utarbeidet en veileder for Praksiskonsulentordningen. Se http://www.pko.no for nyttig 
informasjon om hva praksiskonsulenter kan bidra med.

Våre praksiskonsulenter 

Anton Rodahl
Leder for praksiskonsulentene ved Sørlandet sykehus
anton.rodahl@sshf.no

Kirsten Sola
Tilknyttet fagområdene kirurgi, kjevekirurgi, plastkirurgi, ortopedi, AFR og smertepoliklinikk, ØNH, MSK, Kvinne/føde, voksenhabilitering HAVO
kirstensola@icloud.com

Christian Grødem
Tilknyttet fagområdene indremedisin, kardiologi, gastro, lunge, nevrologi, infeksjon, BUA, HABU, øye, onkologi, revmatologi, akuttmottak, PTSS 
christian.grodem@vls.nhn.no

Linda Stray Hoel
Tilknyttet KPH: ARA, DPS, ABUP, PSA
linda.stray.hoel@sshf.no

Marianne Omland
Tilknyttet KPH: ARA, DPS,ABUP, PSA
marianne.omland@sshf.no

Gunnar Mouland
Prosjektoppdrag
gunnar.mouland@gmail.com

Veileder for PKO

Legeforeningen har utarbeidet en veileder for PKO.
Veileder

Henvisningsrutiner

Henvisningsrutiner ved Sørlandet sykehus


Fant du det du lette etter?