Praksiskonsulenter

Informasjon til fastleger fra praksiskonsulentene

Praksiskonsulentordningen er et nettverk av fastleger som fungerer i konsulentstillinger ved sykehuset. Ordningen har som mål om å bedre samhandlingen mellom fastlege og sykehus. Målet er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innen enkeltnivåer og mellom kommunehelsetjenesten og helseforetak. 

Praksisnytt

Om praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentordningen finnes i alle fire helseregioner og stadig flere sykehus knytter til seg erfarne fastleger i bistillinger som praksiskonsulenter, for å styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner og bydeler.

Legeforeningen har utarbeidet en veileder for Praksiskonsulentordningen. Ordningen har sin nasjonale hjemmeside http://www.pko.no hvor det ligger mye nyttig informasjon om hva praksiskonsulenter kan bidra med.

Våre praksiskonsulenter

Anton Rodahl
Leder for praksiskonsulentene ved Sørlandet sykehus.
e-post: anton.rodahl@sshf.no

Linda Stray Hoel
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, DPS og ABUP Kristiansand.
e-post: linda.stray.hoel@sshf.no

Marianne Omland
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, DPS lister, ABUP Lister.
e-post: marianne.omland@sshf.no

Gunnar Mouland
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, Medisinsk klinikk (Arendal), og ARA.
e-post: gunnar.mouland@sshf.no

Kristian Austad
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, plattformen for praksisnytt.no.
e-post: kristian.austad@gmail.com

Hildegunn Hals Bjelland
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, Medisinsk klinikk (Kristiansand) og Medisinsk service klinikk.
e-post: hildegunn.hals.bjelland@sshf.no

Stein Vidar Romsvik
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, Somatiske avdelinger Flekkefjord.
e-post: stein.vidar.romsvik@sshf.no

Olga Rugsland
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, fysioterapi og rehabilitering.
e-post: olga.rugsland.@sshf.no

Geir Sporaland
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, kirurgisk klinikk, Arendal, DPS Aust Agder, ABUP og HABU Arendal.
e-post: glsporaland@gmail.com

Kirsten Sola
Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus HF, kirurgisk klinikk, Kristiansand.
e-post: kirstensola@icloud.com
 

Veileder for PKO

Legeforeningen har utarbeidet en veileder for PKO.

Veileder

Henvisningsrutiner


Henvisningsrutiner ved Sørlandet sykehus

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.