HELSENORGE

Studenter i praksis

Sørlandet sykehus tar årlig i mot 650 studenter i praksis. Studentene tar bachelor, etterutdanning, videreutdanning eller mastergrad. Elever fra videregående skole trinn 3 og lærlinger får også praksis ved Sørlandet sykehus.

Velkommen til praksis ved Sørlandet sykehus

Les mer om enheten du skal i praksis ved her.

Sørlandet sykehus Arendal (SSA)

Akuttmottak​
Barne- o​g ungdomspost​
Dagkirurgi
Kirurgisk ​post 3C​
Medisinsk in​tensiv/coronar
Medi​sinsk post 2C
Medisinsk post UC
Kirurgisk og​ medisinsk lettpost​

Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF)

Akuttm​ottak​
Intens​ivavdeling​
Kirurg​isk sengepost
Medisins​k sengepost​

Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK)

Dokumenter og søknadsskjema

Søknadsskjema for innhenting av data

Bach​elor​

Etterutdanning- vide​reutdanning og master​​

Retningslinje: datainn​samling, etterutdanning, videreutdanning og master​

Søknadsskjema for medisinerstudenter og psykologistudenter

Søknadsskjema

Dokumenter i internt kvalitetssystem EkWeb

Taushetsplikt - egen​erklæring
Tuberkulose og M​RSA - egenerklæring
Forenklet sikker​hetsinstruks​
Arbeidstø​y i Sørlandet sykehus
Arbeidstøy i Klinikk for psykisk helse, KPH
Praksis ved Sørlandet sykehus. Særlige forhold for sykepleierstudenter

Dokumenter for videreutdanning/master

​Utdanningssti​lling ABIO og jordmor Lønn, permisjon og bindingstid Studieåret 2022-2024​

​Utdanningsstilling. Permis​jon med lønn under videreutdanning - Tilleggsskjema​


Gå fra ​​​​​​​​ny til lomm​ekjen​​​t på 20 minutter

Nettboken for nyansatte og studenter


​​
​​​


Fant du det du lette etter?