Studenter i praksis

Sørlandet sykehus tar årlig i mot 650 studenter i praksis. Studentene tar bachelor, etterutdanning, videreutdanning eller mastergrad. Elever fra videregående skole trinn 3 og lærlinger får også praksis ved Sørlandet sykehus.

Velkommen til praksis ved Sørlandet sykehus

Les mer om enheten du skal i praksis ved her.

På grunn av tekniske problemer er flere av lenkene knyttet til sykehusets elektroniske kvalitetshåndbok utilgjengelig. Vi beklager ulempen det medfører.

Sørlandet sykehus Arendal (SSA)

Akuttmottak
Barne- og ungdomspost
Dagkirurgisk post
Medisinsk intensiv/coronar
Medisinsk post 2C
Medisinsk post UC
Pasienthotellet
Post 3C

Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF)

Kirurgisk post
Medisinsk post

Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK)

Dokumenter og søknadsskjema

Kopi av dokument fra EKWeb hentet september 2020:

Dokumenter fra Kvalitetsportalen (EKWeb) er midlertidig utilgjengelig grunnet datakobling som er nede (fra 24.08.2020).

Rekkefølgen er gjengitt som i dokumentene under denne boksen.


Søknadsskjema for innhenting av data

Bachelor
Etterutdanning- videreutdanning og masterRetningslinje: datainnsamling, etterutdanning, videreutdanning og master

Søknadsskjema for medisinerstudenter og psykologistudenter

Søknadsskjema

Dokumenter i internt kvalitetssystem EkWeb

Taushetsplikt - egenerklæringTuberkulose og MRSA - egenerklæring
DatabrukerkontraktArbeidstøy i Sørlandet sykehusArbeidstøy i Klinikk for psykisk helse, KPH
Praksis ved Sørlandet sykehus. Særlige forhold for sykepleierstudenter

Dokumenter for videreutdanning/master

Utdanningsstilling ABIO og jordmor Lønn, permisjon og bindingstid Studieåret 2020-2022 Utdanningsstilling SSHF - prosess studieår 2020 -2022Utdanningsstilling. Permisjon med lønn under videreutdanning - TilleggsskjemaVurderingskrav og arbeidsskjema for Universitetet i Agder

Gå fra ny til lommekjent på 20 minutter

Nettboken for nyansatte og studenter

Fant du det du lette etter?