Studenter i praksis

Sørlandet sykehus tar årlig i mot 650 studenter i praksis. Studentene tar bachelor, etterutdanning, videreutdanning eller mastergrad. Elever fra videregående skole trinn 3 og lærlinger får også praksis ved Sørlandet sykehus.

Velkommen til praksis ved Sørlandet sykehus

Les mer om enheten du skal i praksis ved her.

Sørlandet sykehus Arendal (SSA)

Akuttmottak
Barne- og ungdomspost
Dagkirurgisk post
Medisinsk intensiv/coronar
Medisinsk post 2C
Medisinsk post UC
Pasienthotellet
Post 3C

Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF)

Kirurgisk post
Medisinsk post

Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK)

Dokumenter og søknadsskjema

Søknadsskjema for innhenting av data

Bachelor
Etterutdanning- videreutdanning og master Retningslinje: datainnsamling, etterutdanning, videreutdanning og master


Søknadsskjema for medisinerstudenter og psykologistudenter

Søknadsskjema

Dokumenter i internt kvalitetssystem EkWeb
Taushetsplikt - egenerklæring
Tuberkulose og MRSA - egenerklæring
Databrukerkontrakt
Arbeidstøy i Sørlandet sykehus
Arbeidstøy i Klinikk for psykisk helse, KPH
Praksis ved Sørlandet sykehus. Særlige forhold for sykepleierstudenter

Screening covid-19 for studenter, hospitanter, nye medarbeidere. Egenerklæring.

 


Dokumenter for videreutdanning/master

Utdanningsstilling ABIO og jordmor Lønn, permisjon og bindingstid Studieåret 2020-2022
Utdanningsstilling SSHF - prosess studieår 2020 -2022
Utdanningsstilling. Permisjon med lønn under videreutdanning - Tilleggsskjema

Vurderingskrav og arbeidsskjema for Universitetet i Agder


Gå fra ny til lommekjent på 20 minutter

Nettboken for nyansatte og studenter

Fant du det du lette etter?