Studenter i praksis

Sørlandet sykehus tar årlig i mot 650 studenter i praksis. Studentene tar bachelor, etterutdanning, videreutdanning eller mastergrad. Elever fra videregående skole trinn 3 og lærlinger får også praksis ved Sørlandet sykehus.

Velkommen til praksis ved Sørlandet sykehus

Les mer om enheten du skal i praksis ved her.

På grunn av tekniske problemer er flere av lenkene knyttet til sykehusets elektroniske kvalitetshåndbok utilgjengelig. Vi beklager ulempen det medfører.

Sørlandet sykehus Arendal (SSA)

Akuttmottak
Barne- og ungdomspost
Dagkirurgisk post
Medisinsk intensiv/coronar
Medisinsk post 2C
Medisinsk post UC
Pasienthotellet
Post 3C

Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF)

Kirurgisk post
Medisinsk post

Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK)

2C, Kristiansand
Akuttmottaket
Barne- og ungdomspost
Dagkirurgi
Infeksjonspost 1E

Dokumenter og søknadsskjema

Kopi av dokument fra EKWeb hentet september 2020:

Dokumenter fra Kvalitetsportalen (EKWeb) er midlertidig utilgjengelig grunnet datakobling som er nede (fra 24.08.2020).

Rekkefølgen er gjengitt som i dokumentene under denne boksen.


Søknadsskjema for innhenting av data

Bachelor
Etterutdanning- videreutdanning og masterRetningslinje: datainnsamling, etterutdanning, videreutdanning og master

Søknadsskjema for medisinerstudenter og psykologistudenter

Søknadsskjema

Dokumenter i internt kvalitetssystem EkWeb

Taushetsplikt - egenerklæringTuberkulose og MRSA - egenerklæring
DatabrukerkontraktArbeidstøy i Sørlandet sykehusArbeidstøy i Klinikk for psykisk helse, KPH
Praksis ved Sørlandet sykehus. Særlige forhold for sykepleierstudenter

Dokumenter for videreutdanning/master

Utdanningsstilling ABIO og jordmor Lønn, permisjon og bindingstid Studieåret 2020-2022 Utdanningsstilling SSHF - prosess studieår 2020 -2022Utdanningsstilling. Permisjon med lønn under videreutdanning - TilleggsskjemaVurderingskrav og arbeidsskjema for Universitetet i Agder

Gå fra ny til lommekjent på 20 minutter

Nettboken for nyansatte og studenter

Fant du det du lette etter?