Studenter i praksis

Sørlandet sykehus tar årlig i mot 650 studenter i praksis. Studentene tar bachelor, etterutdanning, videreutdanning eller mastergrad. Elever fra videregående skole trinn 3 og lærlinger får også praksis ved Sørlandet sykehus.

Velkommen til praksis ved Sørlandet sykehus

Les mer om enheten du skal i praksis ved her.

Sørlandet sykehus Arendal (SSA)

Akuttmottak
Barne- og ungdomspost
Dagkirurgisk post
Medisinsk intensiv/coronar
Medisinsk post 2C
Medisinsk post UC
Pasienthotellet
Post 3C

Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF)

Kirurgisk post
Medisinsk post

Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK)

2C, Kristiansand
Akuttmottaket
Barne- og ungdomspost
Dagkirurgi
Infeksjonspost 1E

Dokumenter og søknadsskjema

Søknadsskjema for innhenting av data

Bachelor
Etterutdanning- videreutdanning og master Retningslinje: datainnsamling, etterutdanning, videreutdanning og master


Søknadsskjema for medisinerstudenter og psykologistudenter

Søknadsskjema

Dokumenter i internt kvalitetssystem EkWeb
Taushetsplikt - egenerklæring
Tuberkulose og MRSA - egenerklæring
Databrukerkontrakt
Arbeidstøy i Sørlandet sykehus
Arbeidstøy i Klinikk for psykisk helse, KPH
Praksis ved Sørlandet sykehus. Særlige forhold for sykepleierstudenter

Screening covid-19 for studenter, hospitanter, nye medarbeidere. Egenerklæring.

 


Dokumenter for videreutdanning/master

Utdanningsstilling ABIO og jordmor Lønn, permisjon og bindingstid Studieåret 2020-2022
Utdanningsstilling SSHF - prosess studieår 2020 -2022
Utdanningsstilling. Permisjon med lønn under videreutdanning - Tilleggsskjema

Vurderingskrav og arbeidsskjema for Universitetet i Agder


Gå fra ny til lommekjent på 20 minutter

Nettboken for nyansatte og studenter

Fant du det du lette etter?