HELSENORGE

Ambulant akutt team (AAT)

Ambulant akutt team bistår instanser utover førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering etter somatisk avklaring. Vi tar imot henvisninger per telefon og/eller skriftlig fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Ambulant akutt team er et flerfaglig team og jobber ambulant. Teamet jobber både forebyggende og behandlende. Vi vurderer pasienten hjemme, på fastlegens kontor eller på legevakta.

Fant du det du lette etter?