HELSENORGE

Brukermedvirkning

Pasienter og pårørende har verdifull kunnskap om egen helse. Denne kunnskapen, sammen med fagkunnskap fra helsepersonell danner grunnlag for å gi pasienter og pårørende best mulig behandling.

Brukermedvirkning betyr å tale pasientenes sak og sørge for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud.

Ved Sørlandet sykehus har vi brukerutvalg, brukerråd, ungdomsråd og brukerkontor på de tre hovedlokasjonene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand.

Brukerutvalget

Utvalget er et rådgivende organ for styret og for administrerende direktør i spørsmål som angår spesialisthelsetilbudet.

Les mer om brukerutvalget

Brukerrådet for Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling

Brukerrådet er et rådgivende organ for klinikkdirektøren i Klinikk for psykisk helse i spørsmål som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.

Brukerråd

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus består av tre personer i alderen 16 til 25 år. Alle representantene har erfaring med det å være pasient eller pårørende ved sykehuset, og har viktig erfaring og kunnskap å gi videre.

Rådet består av:

Karl-Erik Fiegl Rødstøl​ (Leder)

Benedicte Beate Berntsen

Charlotte Fiegl Rødstøl

Rådet skal være ungdommenes stemme inn i sykehuset. De skal være en høringsinstans, og gi råd og innspill til hvordan barn og unge kan få det enda bedre ved Sørlandet sykehus.

Følg ungdomsrådet på facebook

Brukerkontoret

Ved brukerkontoret møter du mennesker med ulik erfaring som pasient. Likepersoner som kan rettlede deg og komme med nyttig informasjon. Representantene er der også hvis du trenger noen å snakke med.

Brukerkontoret har god oversikt over ulike organisasjoner, og kan hjelpe deg å komme i kontakt med den organisasjonen eller foreningen som er aktuell for deg.

Brukerkontoret holder til ved hovedekspedisjonen i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand.

Fant du det du lette etter?