HELSENORGE

Habilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredning

Utviklingshemming er en tilstand der utviklingen har stoppet opp eller har gått saktere enn normalt når det gjelder intellektuelle ferdigheter og evne til selvstendighet i dagliglivet. Dette må ha skjedd før personen er 18 år for å bli vurdert som en utviklingshemming.