Utdanning og kompetanseutvikling

Rett kompetanse på rett plass til rett tid gir gode beslutninger og effektiv behandling og pleie. Faglig utvikling må til enhver tid ivaretas slik at pasienter får tjenester av høy kvalitet.

Utdanning og opplæring

Digitale ressurser for studenter og helsepersonell i kommunen

Digitale ressurser

E-læring for ansatte

Læringsportalen inneholder både e-læringskurs og klasseromskurs, og er tilgjengelig for alle ansatte både på jobb og hjemmefra.

Læringsportalen

Hospitering

Hospitering ved Sørlandet sykehus er et tidsavgrenset opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar. Hospitering omtales også i enkelte tilfeller som praksis, men må ikke forveksles med studentpraksis i regi av universitet eller høgskole.

​Hospitering

Ny medarbeider - Sørlandet sykehus (sshf.no)

Kurs for helsepersonell

Kurs for helsepersonell

Lege i spesialisering (LIS)

Vi tar årlig i mot 50 leger i spesialisering (LIS-lege) og tilbyr utdanning i 33 ulike spesialiteter. Les mer om ordningen og søk LIS-stillinger her: Helsedirektoratet  

LIS 1

Lærlinger

Vi tilbyr praksis for elever fra Vg2 YFF og Vg3 helsesekretær. Elever søker om læreplass i yrkesfagene på vigo.no Forespørsel om praksisplass eller læreplass sendes til Marthe Christine Vabo Steene​.

Ressurssider

Kunnskapsbasert praksis
Helsekompetanse.no
Helsenorge.no

Senter for medisinsk simulering

Studenter i praksis

Vi tar årlig imot flere hundre studenter i praksis. Vi tilbyr også kortere praksisperioder for elever fra videregående skole trinn tre og lærlinger fra samarbeidskommuner.

Studenter i praksis Fant du det du lette etter?