HELSENORGE

Utdanning og kompetanseutvikling

Rett kompetanse på rett plass til rett tid gir gode beslutninger og effektiv behandling og pleie. Faglig utvikling må til enhver tid ivaretas slik at pasienter får tjenester av høy kvalitet.

Utdanning og opplæring

E-læring for ansatte

Læringsportalen inneholder både e-læringskurs og klasseromskurs, og er tilgjengelig for alle ansatte både på jobb og hjemmefra.

Læringsportalen

E-læring for studenter og helsepersonell i kommunen

E-læring

Hospitering

Hospitering ved Sørlandet sykehus er et tidsavgrenset opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar. Hospitering omtales også i enkelte tilfeller som praksis, men må ikke forveksles med studentpraksis i regi av universitet eller høgskole.

​Hospitering

Kurs for helsepersonell

Kurs for helsepersonell

Lege i spesialisering (LIS)

Vi tar årlig i mot 50 leger i spesialisering (LIS-lege) og tilbyr utdanning i 33 ulike spesialiteter. Les mer om ordningen og søk LIS-stillinger her: Helsedirektoratet  

LIS 1

Lærlinger

Vi tilbyr kortere praksisperioder for elever fra videregående skole trinn tre og lærlinger fra samarbeidskommuner. Forespørsel om praksisplass må rettes fra utdanningsinstitusjonen og/eller lærlingansvarlig i kommunen til Hans‑Harald Nome.

Ressurssider

Kunnskapsbasert praksis
Helsekompetanse.no
Helsenorge.no

Senter for medisinsk simulering

Studenter i praksis

Vi tar årlig imot flere hundre studenter i praksis. Vi tilbyr også kortere praksisperioder for elever fra videregående skole trinn tre og lærlinger fra samarbeidskommuner.

Studenter i praksis 

  

Fant du det du lette etter?