Kontakt oss

​Du kan kontakte Sørlandet sykehuset ved å ringe sykehusets sentralbord på telefon 90 61 06 00 eller på e-post til postmottak@sshf.no.


Ringer du fra utlandet? +47 90 61 06 00

Har du timeavtale ved sykehuset kan du kontakte avdelingen du skal til. Du finner kontaktinformasjon i timeinnkallingen eller i avdelingsoversikten vår her:

Våre avdelinger

Passer ikke timen? Ta kontakt med avdelingen du har time oss for å endre den.

Ved kontakt på epost: Husk at du ikke kan oppgi personopplysninger i e-post. Minner også om at helsespørsmål ikke vil bli besvart per mail.

Avdelinger og besøksadresser

Du finner kontaktinformasjon til våre avdelinger her.
Oversikt over våre besøksadresser og avdelinger

Fakturaadresse


Sørlandet sykehus HF
Fakturamottak
Postboks 419 Lundsiden
4604 Kristiansand

Sørlandet sykehus HF ønsker å få e-faktura i EHF format. Vårt organisasjonsnummer er 983975240. 

Guide for oppsett av EHF faktura

Leverandørkontakt


Leverandørkontakt

Postadresse

Sørlandet sykehus HF
Postboks 416 Lundsiden
4604 Kristiansand S


Gjelder din henvendelse en mediesak?

For å sikre pressen etterrettelig og god informasjon har sykehuset egne kontaktpersoner som kan bistå med å finne frem til de rette fagfolkene i organisasjon, eller bistå med informasjon.

Mediakontakt

Personvernombudet ved Sørlandet sykehus

Personvernombudet gir råd og veiledning generelt om sykehusets behandling av personopplysninger og kan hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.
Du kan kontakte personvernombudet ved å sende e-post eller per brev:

E-post: personvernombud@sshf.no


Skriftlig henvendelse

All skriftlig henvendelse kan sendes via postmottak@sshf.no, eller til sykehusets foretaksadresse:

Sørlandet sykehus HF
Postboks 416 Lundsiden
4604 Kristiansand S

Husk at du ikke kan oppgi personopplysninger i e-post. Minner også om at helsespørsmål ikke vil bli besvart per mail.

​Skriftlig klage

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på. All skriftlig henvendelse kan sendes via postmottak@sshf.no.
Klagerett


Fant du det du lette etter?