Kontakt oss

Du kan kontakt​​​​e Sørlandet sykehus ved å ringe vårt sentralbord
 +47 38 07 30 00


Har du timeavtale ved sykehuset kan du kontakte avdelingen du skal til. Du finner kontaktinformasjon i timeinnkallingen du har fått, eller i avdelingsoversikten vår:

Oversikt over våre avdelinger

Du finner også praktisk informasjon​ som for eksempel kart, parkering og besøkstid under hver enkelt avdeling i oversikten.

Passer ikke timen? 

Ta kontakt med avdelingen du skal til, eller logg inn på helsenorge.no for å endre timen.​

Logg inn på helsenorge.no​

Avdelinger og besøksadresser

Har du timeavtale ved sykehuset kan du kontakte avdelingen du skal til. Du finner kontaktinformasjon i timeinnkallingen du har fått, eller i avdelingsoversikten vår.
Oversikt over våre besøksadresser og avdelinger

E-postadresse til sykehuset


postmottak@sshf.no​

Husk at du ikke kan oppgi personopplysninger i e-post. Minner også om at helsespørsmål ikke vil bli besvart per mail.

Fakturaadresse


Sørlandet sykehus HF
Fakturamottak
Postboks 419 Lundsiden
4604 Kristiansand

Sørlandet sykehus HF ønsker å få e-faktura i EHF format.
Vårt organisasjonsnummer er 983975240. 

Guide for oppsett av EHF faktura

Leverandørkontakt


Leverandørkontakt

Postadresse

Sørlandet sykehus HF
Postboks 416 Lundsiden
4604 Kristiansand S


Gjelder din henvendelse en mediesak?

For å sikre pressen etterrettelig og god informasjon har sykehuset egne kontaktpersoner som kan bistå med å finne frem til de rette fagfolkene i organisasjon, eller bistå med informasjon.

Mediakontakt

Passer ikke timen? Endring av timeavtale

Ta kontakt med avdelingen hvor du har timeavtale, ring sentralbordet på 38 07 30 00 eller logg inn på helsenorge.no for å endre timen direkte.

​Personvernombudet ved Sørlandet sykehus

Personvernombudet gir råd og veiledning generelt om sykehusets behandling av personopplysninger og kan hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.
Du kan kontakte personvernombudet ved å sende e-post eller per brev:

E-post: personvernombud@sshf.no

Skriftlig henvendelse/henvendelse via e-post

All skriftlig henvendelse kan sendes via postmottak@sshf.no, eller til sykehusets​ foretaksadresse:

Sørlandet sykehus HF
Postboks 416 Lundsiden
4604 Kristiansand S

Husk at du ikke kan oppgi personopplysninger i e-post. Minner også om at helsespørsmål ikke vil bli besvart per mail.

​Skriftlig klage

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på. All skriftlig henvendelse kan sendes via postmottak@sshf.no.
Klagerett
Fant du det du lette etter?