Mediakontakt

For å sikre pressen etterrettelig og god informasjon har sykehuset egne kontaktpersoner som kan bistå med å finne frem til de rette fagfolkene i organisasjonen, eller bistå med informasjon. Henvendelser kan rettes til sykehusets kontakttelefon for media:

Telefonnummer: 48 11 95 90

Telefonen er betjent mellom klokken 08.00-15.30 på hverdager.

Fotografering på sykehusområdene

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at alle henvendelser om fotografering på sykehusområdene gjøres på forhånd til  kommunikasjonsenheten eller til avdelingsledelsen ved de ulike  avdelingene. Dette gjelder både stillbilder og video.

Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.

Logo- og profilhåndbok

All bruk av profilelementer skal være i tråd med profilhåndboken til sykehuset. 

Last ned profilprogrammet

Vennligst se profilhåndboken for valg og bruk av logo. PNG-logo PNG-logo English

Offentlig postjournal

Be om innsyn

Oversikt over pasientskader

Sykehuset gjør pasientskademeldingene tilgjengelig for pressen via Twitter. Søk etter "sshf akuttmottak".

Pasientskademelding er en anonymisert tilstandsrapport over pasienter som har blitt skadet i en ulykke, og som ankommer et av de tre akuttmottakene ved Sørlandet sykehus. Tilstanden som oppgis på Twitter er pasientens tilstand på det tidspunktet vedkommende mottas i akuttmottak. 

Det vil ikke bli gitt noen oppdatering av pasientens tilstand etter at den første meldingen ved ankomst er gitt. Dette er av hensyn til personvernet. Det kan likevel være særlige hensyn som gjør at det i noen tilfeller vil bli gitt en oppdatering.

Det kan ta noe tid før tilstandsrapporten legges ut på Twitter, fordi sykehuset må prioritere utredning og behandling av pasienten.  

Henvendelser om voldsskader skal rettes til politiet.

Ved feil på eller behov for brukerveiledning, henvend deg til foretakets mediekontakt.

Er du pårørende og ønsker opplysninger: Ring sykehuset på telefon 906 10 600. 

Retningslinjer for mediakontakt

Sørlandet sykehus skal være tilgjengelig og åpen for innsyn, og praktiserer meroffentlighet. Ansatte skal bidra med tydelig, relevant og riktig informasjon. Kommunikasjonsenheten hjelper journalister å komme i kontakt med ansatte i sykehuset.

Offisielle talspersoner for helseforetaket er styreleder og administrerende direktør. Klinikkdirektører og stabsdirektører er talspersoner for sine respektive fag- og styringsområder. Avdelingssjefer, seksjonsledere, enhetsledere, prosjektledere eller andre med eget ansvarsområde uttaler seg om dette. Tillitsvalgte og verneombud uttaler seg om det som er relevant for deres roller.

Sykehuset skjermer pasienter og pårørende mot uønsket pressekontakt. Dersom pasienter og pårørende ønsker å la seg intervjue på sykehusets område, legger vi til rette for det. Ta kontakt med lederen på den aktuelle avdelingen/posten, eller kontakt kommunikasjonsavdelingen for bistand. En pasient kan også gi media rett til journalinnsyn.

Det er tillatt å fotografere og filme utenfor bygningene, men husk å ivareta personvernet. Du kan ikke identifisere personer som er pasienter eller pårørende uten at disse har gitt sitt uttrykte samtykke. Vær særlig aktsom ved akuttmottakene.

Dersom du ønsker å filme med drone, ta kontakt med kommunikasjonsenheten.

Styret og styresaker

Styret ved Sørlandet sykehus består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på nettsidene om lag en uke før møtene. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styret ved Sørlandet sykehus

Uønskede hendelser

Vi har en lovpålagt plikt å melde ifra om alvorlige hendelser. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger.

Uønskede hendelser

Fant du det du lette etter?