HELSENORGE

Mediakontakt

For å sikre pressen etterrettelig og god informasjon har sykehuset egne kontaktpersoner som kan bistå med å finne frem til de rette fagfolkene i organisasjonen, eller bistå med informasjon.

Henvendelser kan rettes til sykehusets kontakttelefon for media:

Telefonnummer: 48 11 95 90

Telefonen er betjent mellom klokken 08.00-15.30 på hverdager.

Fotografering på sykehusområdene

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at alle henvendelser om fotografering på sykehusområdene gjøres på forhånd til  kommunikasjonsavdelingen eller til avdelingsledelsen ved de ulike  avdelingene. Dette gjelder både stillbilder og video.

Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.

Logo- og profilhåndbok

All bruk av profilelementer skal være i tråd med profilhåndboken til sykehuset. 

Profilprogram
Logo - Negativ
Logo - CMYK
Logo - RGB
Logo - Svart/hvit

Logo - engelsk​​

Offentlig postjournal

Be om innsyn

Retningslinjer for mediakontakt

Sørlandet sykehus skal være tilgjengelig og åpen for innsyn, og praktiserer meroffentlighet. Ansatte skal bidra med tydelig, relevant og riktig informasjon. Kommunikasjonsavdelingen hjelper journalister å komme i kontakt med ansatte i sykehuset.

Offisielle talspersoner for helseforetaket er styreleder og administrerende direktør. Klinikkdirektører og stabsdirektører er talspersoner for sine respektive fag- og styringsområder. Avdelingssjefer, seksjonsledere, enhetsledere, prosjektledere eller andre med eget ansvarsområde uttaler seg om dette. Tillitsvalgte og verneombud uttaler seg om det som er relevant for deres roller.

Sykehuset skjermer pasienter og pårørende mot uønsket pressekontakt. Dersom pasienter og pårørende ønsker å la seg intervjue på sykehusets område, legger vi til rette for det. Ta kontakt med lederen på den aktuelle avdelingen/posten, eller kontakt kommunikasjonsavdelingen for bistand. En pasient kan også gi media rett til journalinnsyn.

Det er tillatt å fotografere og filme utenfor bygningene, men husk å ivareta personvernet. Du kan ikke identifisere personer som er pasienter eller pårørende uten at disse har gitt sitt uttrykte samtykke. Vær særlig aktsom ved akuttmottakene.

Dersom du ønsker å filme med drone, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

Skjema for fritak fra taushetsplikten

Du kan helt eller delvis frita helsepersonellet fra taushetsplikten ved å samtykke til at helseinformasjon deles.

Samtykke kan begrenses til konkret informasjon, en enkelt diagnose eller et skadetilfelle.

Foreldre skal samtykke for barn under 16 år.

Skjema for fritak


Skjema for fritak av taushetsplikt må signeres og returneres sykehuset på postmottak@sshf.no​


Styr​et og styresaker

Styret ved Sørlandet sykehus består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på nettsidene om lag en uke før møtene. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styret ved Sørlandet sykehus

Uønskede hendelser

Vi har en lovpålagt plikt å melde ifra om alvorlige hendelser. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger.

Uønskede hendelser


Fant du det du lette etter?