Nybygg psykisk helse

Nybygg psykisk helse Kristiansand skal bli det bygget i Norge som best legger til rette for framtidsrettet behandlingstilbud innen psykisk helse for voksne og unge.

​For å lykkes med dette, deltar medarbeidere, tillitsvalgte, brukere og pårørende i planlegging og utforming av bygget og virksomheten.

Vi tar utgangspunkt i beste mulige kunnskap om befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og medisinskfaglig utvikling når vi planlegger.

Nybygget skal stå ferdig høsten 2022. Det skal inneholde 70 sengerom med 70 døgnbehandlingsplasser. Alle enheter i dagens psykiatrisk sykehusavdeling på Eg skal flytte inn. I tillegg skal døgnplassene for ABUP i Arendal utvides til 10 plasser og flyttes til nybygget i Kristiansand. Kostnadsramme er 851 millioner kroner (2018).

Helse Sør-Øst RHF er byggherre, og Sykehusbygg er ansvarlig for prosjektplanlegging og gjennomføring. Skanska Norge har fått kontrakten på totalentreprise, og Nordic office of architecture utfører arkitekttjenestene.

Kontakt oss på e-post

Jeg ønsker nyhetsbrev  

Tidslinje

  1. Fra nå - august 2019: Skisseprosjekt

  2. August 2019-januar 2020: Forprosjekt

  3. Jan 2020 – juni 2022: Prosjektering og bygging

  4. Juni 2022-oktober 2022: Ferdigstillelse

  5. Oktober 2022: Overtakelse

Fant du det du lette etter?