Nybygg psykisk helse

Nybygg psykisk helse Kristiansand skal bli det bygget i Norge som best legger til rette for framtidsrettet behandlingstilbud innen psykisk helse for voksne og unge.

​For å lykkes med dette, deltar medarbeidere, tillitsvalgte, brukere og pårørende i planlegging og utforming av bygget og virksomheten.

Vi tar utgangspunkt i beste mulige kunnskap om befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og medisinskfaglig utvikling når vi planlegger.

Nybygget skal stå ferdig til innflytting våren 2023. Det skal inneholde totalt 80 sengerom med 80 døgnbehandlingsplasser. Alle enheter i dagens psykiatrisk sykehusavdeling på Eg skal flytte inn. Døgnplassene for ABUP i Arendal utvides til 10 plasser og innlemmes i nybygget i Kristiansand. Kostnadsramme er 873 millioner kroner (desember 2019-kroner). Bygget blir på 10 759 m2 bruttoareal, 5 774 m2 netto.

Helse Sør-Øst RHF er byggherre, og Sykehusbygg er ansvarlig for prosjektplanlegging og gjennomføring. Skanska Norge har fått kontrakten på totalentreprise, og Rambøll utfører arkitekttjenestene.

Kontakt oss på e-post

Jeg ønsker nyhetsbrev  

Tidslinje

  1. Til august 2019: Skisseprosjekt

  2. August 2019-januar 2020: Forprosjekt

  3. Januar 2020–september 2022: Prosjektering og bygging

  4. Mars 2022-april 2023: Test og prøvedrift

  5. April 2023: Innflytting med pasienter

Fant du det du lette etter?