HELSENORGE

Overtar driftsansvar for ambulansestasjoner

Styret i Sørlandet sykehus har besluttet at helseforetaket overtar driftsansvaret for ambulansestasjonene i Sirdal, Evje, Bygland, Valle, Bykle, Gjerstad, Fyresdal og Nissedal fra og med 1. januar 2024.

De åtte ambulansestasjonene har siden 2016 vært drevet av eksterne aktører, basert på anbudsprosess. Siste opsjons år utløper 31. desember 2023. Styret i Sørlandet sykehus har nå vedtatt at denne driftsmodellen ikke videreføres, og at helseforetaket fra 1. januar 2024 overtar driftsansvaret for ambulansestasjonene.

- Denne enhetlig driftsmodellen som styret legger opp til er et godt utgangspunkt for å kunne ivareta krav til standardisering og likeverdige tjenester, sier direktør for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus, Espen Jarle Hansen.

Sørlandet sykehus er det siste helseforetaket i landet som samler eierskapet i en enhetlig driftsmodell for ambulansetjenesten.

Overtakelsen fra 1. januar 2024 gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse.

- I den videre prosessen er vi opptatt av å involvere de ulike aktørene og ha god dialog med dem som har sørget for tjenesten fram til nå. Vi ønsker å ivareta den enkelte medarbeider og arbeidsmiljø, og sammen arbeide for fortsatt trygge helsetjenester til befolkningen i Agder, sier Hansen.​