HELSENORGE

Sårpasienter i Listerregionen kan nå få behandling ved SSF

Pasienter med kroniske sår bosatt i Listerregionen kan nå få behandling ved Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF). SSF har nå egen sårsykepleier som tar imot lokale sårpasienter, etter at de er utredet ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

- Dette er en stor fordel for sårpasientene i Listerregionen, og for kommunene rundt som har en fagperson å forholde seg til, sier prosjektleder for TeleSÅR, Anne May Moldestad Solås.

TeleSÅR-prosjektet tar sikte på å øke bruken av digitale løsninger i sårbehandlingen. Det gjør at sårsykepleieren i Flekkefjord kan få veiledning av lege, eller sårsykepleier ved SSK ved behov, for eksempel gjennom video.​

- Dette er et initiativ fra Sørlandet sykehus Kristiansand som fører til et lokalt tilbud til sårpasienter som kommer fra Listerregionen. Samarbeidet har pasienten i fokus og gir kompetanseheving for SSF samtidig som det styrker samarbeidet på tvers, sier hun. ​


Det gjør også oppstart av digitalt nettverk for sårkontakter i Agder. Nettverket samler sårsykepleierne fra alle tre helseforetak og har et mål om å ha en sårkontakt i alle kommunene i Agder.

- Nå er vi 23 medlemmer. Hensikten er å øke kunnskapen om sår og sårbehandling. Bli kjent på tvers av helsetjenestene og lære av hverandre. Inspirere og motivere hverandre gjennom caser, undervisning og faglige diskusjoner. Det vi lærer i nettverket, har sårkontaktene ansvar for å lære bort på egen arbeidsplass, sier Solås.