HELSENORGE

Screening med koloskopi ikke så bra som antatt

Risikoen for tarmkreft reduseres med 18 prosent etter koloskopiscreening. Effekten er mindre enn man tidligere har antatt.

Studien NordICC (Nordic-European Initiative on Cororectal Cancer) publiseres i dag i New England Journal of Medicine (NEJM). Sørlandet sykehus Arendal og Kristiansand er de eneste norske sentrene i studien. Studien er ledet fra Universitetet i Oslo.

Mellom 2011 og 2014 ble nesten 9000 sørlendinger i alderen 55-64 år tilfeldig valgt ut og invitert til å delta i studien. 5300 takket ja og ble undersøkt med koloskopi i Arendal eller Kristiansand. I alt ble 95 000 deltakere i Norge, Sverige, Polen og Nederland inkludert og fulgt i 10 år.

- Effekten av koloskopi er mindre enn vi hadde trodd, sier Øyvind Holme, overlege og forsker ved gastroseksjonen ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Tidligere har man antatt at effekten av koloskopi for å screene for tarmkreft er betydelig større enn å teste for blod i avføringen. Avføringstester brukes i screening-programmer for tarmkreft i mange land. I Norge rulles et nasjonalt tarmscreeningprogram ut i løpet av 2022 og 2023. 55-åringer får tilbud om å teste seg for blod i avføringen, men på sikt er planen at koloskopi skal overta som screeningmetode.

I studien som nå publiseres fikk 1,2 prosent av de som ikke ble randomisert til tilbud om screening påvist tarmkreft i løpet av ti år, sammenlignet med 0,98 prosent i gruppen som fikk tilbud om screening.

- Dette betyr at de som ble invitert til screening fikk redusert sin risiko for tarmkreft med 18% sammenlignet med de som ikke fikk noe screeningtilbud, sier Holme.

– Men vi fant ingen reduksjon i dødelighet av tarmkreft. Kanskje må vi ha lenger oppfølgingstid for å finne reduksjon i tarmkreftdødelighet.

Studien er viktig for planleggingen av det nasjonale tarmscreeningprogrammet.

– Studien er den første og største i sitt slag i verden, sier Holme.

– Gastroseksjonene i Arendal og Kristiansand har gjort en kjempeinnsats for å frembringe ny og viktig kunnskap og viser hvor viktig det er at forskning prioriteres i en travel hverdag. Resultatene våre kan få betydning for planen om å tilby koloskopi til alle 55-åringer i Norge.​​