HELSENORGE

Stille rom døgnåpent for alle

Sykehuskapellet ved Sørlandet sykehus i Arendal er nå åpent hele døgnet. Kapellet er åpent for alle, uavhengig av tro og livssyn.

Til sykehuskapellet kan man gå når som helst. Noen går dit for å samle tankene sine, andre for å be en bønn. Det er også et rom som blir brukt til samtale. Når det er seremonier i kapellet vil dette bli skiltet.

Sykehuskapellet ligger i kjelleretasjen. Følg skilt og markering på veggen.
Du kan også komme til sykehuskapellet utenfra. Kapellet ligger i A-fløyen med inngang motsatt side av hovedinngangen (under kantinen).

Ta kontakt med sykehuspresten dersom du har spørsmål: 37 01 41 65 
 
Du er velkommen til å bruke kapellet.

Sykehuskapellet er et rom som er litt annerledes enn alle de andre rommene. Det er vakkert. Det er stille. Det er for alle.