HELSENORGE
Skisse av nytt akuttbygg i Kristiansand med helikopterlandingsplass på taket. Illustrasjon.

Nytt akuttbygg Kristiansand

Det nye akuttbygget i Kristiansand skal dekke fremtidig kapasitetsbehov for alle intensiv- og intermediærfunksjoner. Nyfødtintensiv får også nye lokaler med nærhet til intensiv, intermediær og operasjon.

​Prosjektet har en kostnadsramme på 1,0 mrd. kroner der formålet er å gi befolkningen tilstrekkelig og god tilgang til faglig forsvarlige tjenester innen somatiske akutt- og intensivfunksjoner og å bidra til økt kvalitet og bedre samhandling internt og eksternt.


Fant du det du lette etter?