Helsenorge
Koordinerende enhet

Habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet hjelper deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, koordinator eller individuell plan.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at pasienter får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Vi har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og fungerer som kontaktpunkt for samarbeid.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Agder og Helse Sør-Øst.

Koordinerende enhet ved Sørlandet sykehus

Koordinerende enhet

Koordinerende enheter i Agder- kommunene


 A       Arendal
           tjenestekontoret@arendal.kommune
           Telefon 37 01 31 05

B        Birkenes
           Charlotte Stoveland
           charlotte.stoveland@birkenes.kommune.no
           Telefon 90 71 04 67
           Individuell plan og koordinator        

           Bygland
           kjersti.plathe@bygland.kommune.no
           Telefon 95 21 55 72 

           Bykle
           PLO-leiar Ragnhild Hoslemo
           Telefon 37 93 86 50

E         Evje og Horrnes 

F         Farsund
           omsorgsforvaltning@farsund.no
           Telefon 94 52 18 16 (ev. 38 38 20 00)

           Flekkefjord
           forvaltningsenheten.ho@flekkefjord.kommune.no
           Anne M. Grøtteland: anne.grotteland@flekkefjord.kommune.no
           Telefon 38 32 83 83
           ev.
           oppvekstteam@flekkefjord.kommune.no
           Leder: sara.aamodt@flekkefjord.kommune.no
           Telefon 38 32 80 00 / 38 32 83 83 

           Froland
           KE for barn og unge opp til 18 år
           karina.flem.barexstein@froland.kommune.no
           Telefon 37 23 55 00

           KE for voksne
           arnhild.daasvatn@froland.kommune.no
           Telefon 37 23 55 00 /  909 91 214

G        Grimstad
           wenche.solberg@grimstad.kommune.no
           Telefon 94 53 59 99

H        Hægebostad
           Alf Vatne, enhetsleder Institusjonsbasert omsorg
           alf@haegebostad.kommune.no
           Telefon 47 75 76 13

I          Iveland
           monica.verdal@iveland.kommune.no
           Telefon 97 17 57 66 / 37 96 12 00

K         Kristiansand
            liv.tone.aamodt@kristiansand.kommune.no
            Telefon 90 21 40 79

            Kvinesdal

L          Lillesand
            Enhet for tjenestetildeling 
            kjersti.toien@lillesand.kommune.no
            Telefon 99 29 41 00

            Lindesnes
            Avd. forvaltning og koordinering
            Forvaltning.Koordinering@lindesnes.kommune.no
            Avd. leder Erica Fredriksen, Erica.Fredriksen@lindesnes.kommune.no
            Telefon: 91 68 68 95 / 38 25 70 00

            Lyngdal
            Tjenestekontoret
            Enhetsleder Irlin Frigstad, Irlin.Frigstad@lyndal.kommune.no
            Telefon 38 28 20 00 / 414 68 345 

R          Risør

S          Sirdal
            inger.marie.rokstad@sirdal.kommune.no
            Telefon 38 37 90 63 / 48 28 60 37

T          Tvedestrand
             Kristin de Lange Johannessen
             tveklj@tvedestrand.kommune.no
             Telefon 37 19 93 32 | 975 25 290

V          Valle
             PLO-leiar Solveig Kyrvestad
             Telefon: 94 50 44 40

             Vegårdshei
             anne.tangen@vegarshei.kommune.no
             Telefon 97 78 12 77

             Vennesla
             bodil.b.domingos@vennesla.kommune.no
             Telefon 91 86 06 70
             Vakttelefon Saksbehandlerteam 08:00 til 15:30 
             Telefon 98 29 98 64

Å          Åmli
             laila.nylund@amli.kommune.no
             Telefon 37 18 52 82

             Åseral
             tove.forgard@aseral.kommune.no
             Telefon 38 28 58 00 / 48 86 59 33              

Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet

Rehabiliteringstelefonen: 800 300 61  se mer

Habiliteringstilbud

Habiliteringstilbud ved Sørlandet sykehus


Habiliteringstilbud voksne – nasjonalt Habiliteringstilbud barn og unge – nasjonalt

Avdelinger

Habilitering for barn og unge (HABU), Kristiansand

Habilitering for barn og unge (HABU), Arendal

Regional Kompetansetjeneste - medfødte russkader

Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbud ved Sørlandet sykehus

Helse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering)https://sshf.no/behandlinger/helse-og-arbeid-for-deg-med-muskel-og-skjelettplager-rehabiliteringHelse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering) Helse og arbeid er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til personer med muskel/skjelettplager som ønsker å øke sin arbeidsevne eller stå mer stabilt i arbeid eller studier på tross av sine plager. Vi tar imot pasienter med ulik grad av...
Rehabilitering - Covid-19https://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-covid-19Rehabilitering - Covid-19Pasienter som har gjennomgått Covid-19 infeksjon kan søkes inn til rehabilitering. Det forutsettes at pasienten er diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring, samt at pasienten ikke er smittebærer av koronavirus. 
Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-forerkortvurdering-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade
Rehabilitering - Guillain-Barré syndromhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-guillain-barr-syndromRehabilitering - Guillain-Barré syndromRehabiliteringsopphol for personer med alvorlig perifer nervesykdom: Guillain-Barré syndrom, akutte polynevropatier, polyradikulitt eller Critical Illness Disease.
Rehabilitering - hjerneslaghttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-hjerneslagRehabilitering - hjerneslagHjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i...
Rehabilitering - Kognitive følgevirkninger ved ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-kognitive-folgevirkninger-ved-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Kognitive følgevirkninger ved ervervet hjerneskade
Rehabilitering - Kontrollopphold etter rehabilitering ved ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-kontrollopphold-etter-rehabilitering-ved-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Kontrollopphold etter rehabilitering ved ervervet hjerneskadeDette er et tilbud til personer som tildligere har vært innlagt til rehabilitering etter en ervervet hjerneskade, hovedsakelig hjerneslag eller traumatisk skade.
Rehabilitering - Senfaserehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-senfaserehabilitering-i-gruppe-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Senfaserehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskade  Senfaserehabilitering er et gruppetilbud med fokus på mestring av endret livssituasjon. De fleste som har fått en hjerneskade etter en ulykke, hjerneslag eller lignende, vil oppleve nedsatt funksjon og endringer i hverdagen. Det å leve me...
Rehabilitering - Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-tidligrehabilitering-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskade
Rehabilitering - tverrfaglig skulderrehabiliteringhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-tverrfaglig-skulderrehabiliteringRehabilitering - tverrfaglig skulderrehabiliteringSkulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde
Rehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-vurdering-av-rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialDette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom.
Rehabilitering etter benamputasjonhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-etter-benamputasjonRehabilitering etter benamputasjonRehabilitering etter benamputasjon er en lang prosess. Målet med rehabiliteringen er å få tilbake gangfunksjon med protese. Det er også viktig å oppnå selvstendighet og god livskvalitet, med eller uten protese.
Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)https://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-etter-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering etter omfattende skade (multitraume)Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekkenskjelett og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medføre...
Rehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-nevrologiske-sykdommer-vurderingsoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdDette er et  tilbud til personer med omfattende funksjonssvikt og helseplager i forbindelse med langvarig sykdom i nervesystemet.
Rehabilitering og mestring ved kreftsykdomhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-ved-kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomKreftsykdom kan påvirke livssituasjonen på mange måter; både fysisk, mentalt, praktisk og sosialt. Derfor er det viktig å tenke rehabilitering og mestring av sykdommen helt fra sykdomsstart og begynnelsen av behandlingen. Målet er å kunne f...
Rehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrolloppholdhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-omfattende-skade-multitraume-kontrolloppholdRehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrollopphold Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekkenskjelett og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medfø...
Vestibulær rehabiliteringhttps://sshf.no/behandlinger/vestibuler-rehabiliteringVestibulær rehabiliteringMange pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser kan ha nytte av veiledet trening for å redusere symptomene og oppnå bedre balansefunksjon. Vestibulær rehabilitering har vist seg effektiv mot flere ulike typer balanseproblemer.


Rehabiliteringstilbud – nasjonalt

Avdelinger

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)/revmatologi

Senter for kreftbehandling (SFK)

Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling

Fant du det du lette etter?