HELSENORGE
Koordinerende enhet

Habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet hjelper deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, koordinator eller individuell plan.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at pasienter får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Vi har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og fungerer som kontaktpunkt for samarbeid.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Agder og Helse Sør-Øst.

Koordinerende enhet ved Sørlandet sykehus

Koordinerende enhet

Koordinerende enheter i Agder- kommunene


 A       Arendal
           tjenestekontoret@arendal.kommune
           Telefon 37 01 31 05

B        Birkenes
           Charlotte Stoveland
           charlotte.stoveland@birkenes.kommune.no
           Telefon 90 71 04 67
           Individuell plan og koordinator        

           Bygland
           kjersti.plathe@bygland.kommune.no
           Telefon 95 21 55 72 

           Bykle
           PLO-leiar Ragnhild Hoslemo
           Telefon 37 93 86 50

E         Evje og Horrnes 

F         Farsund
           omsorgsforvaltning@farsund.no
           Telefon 94 52 18 16 (ev. 38 38 20 00)

           Flekkefjord
           forvaltningsenheten.ho@flekkefjord.kommune.no
           Anne M. Grøtteland: anne.grotteland@flekkefjord.kommune.no
           Telefon 38 32 83 83
           ev.
           oppvekstteam@flekkefjord.kommune.no
           Leder: sara.aamodt@flekkefjord.kommune.no
           Telefon 38 32 80 00 / 38 32 83 83 

           Froland
           KE for barn og unge opp til 18 år
           karina.flem.barexstein@froland.kommune.no
           Telefon 37 23 55 00

           KE for voksne
           arnhild.daasvatn@froland.kommune.no
           Telefon 37 23 55 00 /  909 91 214

G        Grimstad
           wenche.solberg@grimstad.kommune.no
           Telefon 94 53 59 99

H        Hægebostad
           Alf Vatne, enhetsleder Institusjonsbasert omsorg
           alf@haegebostad.kommune.no
           Telefon 47 75 76 13

I          Iveland
           monica.verdal@iveland.kommune.no
           Telefon 97 17 57 66 / 37 96 12 00

K         Kristiansand
            liv.tone.aamodt@kristiansand.kommune.no
            Telefon 90 21 40 79

            Kvinesdal

L          Lillesand
            Enhet for tjenestetildeling 
            kjersti.toien@lillesand.kommune.no
            Telefon 99 29 41 00

            Lindesnes
            Avd. forvaltning og koordinering
            Forvaltning.Koordinering@lindesnes.kommune.no
            Avd. leder Erica Fredriksen, Erica.Fredriksen@lindesnes.kommune.no
            Telefon: 91 68 68 95 / 38 25 70 00

            Lyngdal
            Tjenestekontoret
            Enhetsleder Irlin Frigstad, Irlin.Frigstad@lyndal.kommune.no
            Telefon 38 28 20 00 / 414 68 345 

R          Risør

S          Sirdal
            inger.marie.rokstad@sirdal.kommune.no
            Telefon 38 37 90 63 / 48 28 60 37

T          Tvedestrand
             Kristin de Lange Johannessen
             tveklj@tvedestrand.kommune.no
             Telefon 37 19 93 32 | 975 25 290

V          Valle
             PLO-leiar Solveig Kyrvestad
             Telefon: 94 50 44 40

             Vegårdshei
             anne.tangen@vegarshei.kommune.no
             Telefon 97 78 12 77

             Vennesla
             bodil.b.domingos@vennesla.kommune.no
             Telefon 91 86 06 70
             Vakttelefon Saksbehandlerteam 08:00 til 15:30 
             Telefon 98 29 98 64

Å          Åmli
             laila.nylund@amli.kommune.no
             Telefon 37 18 52 82

             Åseral
             tove.forgard@aseral.kommune.no
             Telefon 38 28 58 00 / 48 86 59 33              

Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet

Rehabiliteringstelefonen: 800 30 061   se mer

Habiliteringstilbud

Habiliteringstilbud ved Sørlandet sykehus


Habiliteringstilbud voksne – nasjonalt Habiliteringstilbud barn og unge – nasjonalt

Avdelinger

Habilitering for barn og unge (HABU), Kristiansand

Habilitering for barn og unge (HABU), Arendal

Regional Kompetansetjeneste - medfødte russkader

Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbud ved Sørlandet sykehus

Helse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering)https://sshf.no/behandlinger/helse-og-arbeid-for-deg-med-muskel-og-skjelettplager-rehabiliteringHelse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering) Helse og arbeid er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til personer med muskel/skjelettplager som ønsker å øke sin arbeidsevne eller stå mer stabilt i arbeid eller studier på tross av sine plager. Vi tar imot pasienter med ulik grad av...
Rehabilitering - covid-19https://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-covid-19Rehabilitering - covid-19Pasienter som har gjennomgått Covid-19 infeksjon kan søkes inn til rehabilitering. Det forutsettes at pasienten er diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring, samt at pasienten ikke er smittebærer av koronavirus. 
Rehabilitering - Guillain-Barré syndromhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-guillain-barr-syndromRehabilitering - Guillain-Barré syndromRehabiliteringsopphol for personer med alvorlig perifer nervesykdom: Guillain-Barré syndrom, akutte polynevropatier, polyradikulitt eller Critical Illness Disease.
Rehabilitering - hjerneslaghttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-hjerneslagRehabilitering - hjerneslagHjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i...
Rehabilitering - Kognitive følgevirkninger ved ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-kognitive-folgevirkninger-ved-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Kognitive følgevirkninger ved ervervet hjerneskade
Rehabilitering - Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-tidligrehabilitering-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskade
Rehabilitering etter benamputasjonhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-etter-benamputasjonRehabilitering etter benamputasjonRehabilitering etter benamputasjon er en lang prosess. Målet med rehabiliteringen er å få tilbake gangfunksjon med protese. Det er også viktig å oppnå selvstendighet og god livskvalitet, med eller uten protese.
Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)https://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-etter-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering etter omfattende skade (multitraume)Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekkenskjelett og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medføre...
Rehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-nevrologiske-sykdommer-vurderingsoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdDette er et  tilbud til personer med omfattende funksjonssvikt og helseplager i forbindelse med langvarig sykdom i nervesystemet.
Rehabilitering og mestring ved kreftsykdomhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-ved-kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomKreftsykdom kan påvirke livssituasjonen på mange måter; både fysisk, mentalt, praktisk og sosialt. Derfor er det viktig å tenke rehabilitering og mestring av sykdommen helt fra sykdomsstart og begynnelsen av behandlingen. Målet er å kunne f...
Skulderrehabilitering - tverrfaglig utredning og behandlinghttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-tverrfaglig-skulderrehabiliteringSkulderrehabilitering - tverrfaglig utredning og behandlingSkulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde
Vestibulær rehabiliteringhttps://sshf.no/behandlinger/vestibuler-rehabiliteringVestibulær rehabiliteringMange pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser kan ha nytte av veiledet trening for å redusere symptomene og oppnå bedre balansefunksjon. Vestibulær rehabilitering har vist seg effektiv mot flere ulike typer balanseproblemer.


Rehabiliteringstilbud – nasjonalt

Avdelinger

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)/revmatologi

Senter for kreftbehandling (SFK)

Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling

Fant du det du lette etter?