Habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet hjelper deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, koordinator eller individuell plan.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at pasienter får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Vi har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og fungerer som kontaktpunkt for samarbeid.

Mer om individuell plan på Helsenorge.no

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Agder og Helse Sør-Øst.

Koordinerende enhet ved Sørlandet sykehus

Regional koordinerende enhet
Informasjonstelefon for rehabilitering
Raskere tilbake
Praksisnytt


Koordinerende enheter i Agder

Aust Agder

 

Arendal kommune:
Tjenestekontoret
tjenestekontoret@arendal.kommune.no
Telefon 37 01 31 05

Birkenes kommune
Bente Moland Somdal
Bente.moland.somdal@birkenes.kommune.no
Telefon

Bygland kommune
Kjersti Plathe
Kjersti.plathe@bygland.kommune.no
Telefon 957 24 122

Bykle og Valle kommune
Tone Lise Avdal
tone.lise.avdal@bykle.kommune.no
Telefon 986 76 933

Froland kommune
KE for barn og unge opp til 18 år:
Karina Flem Barexstein
karina.flem.barexstein@froland.kommune.no
Telefon 37 23 55 00

KE for voksne:
Anne Grete Toft
anne.grete.toft@froland.kommune.no
Telefon 37 23 55 00

Grimstad kommune:
Bestillerenheten, Wenche Solberg
wenche.solberg@grimstad.kommune.no
Telefon 37 25 03 00

Iveland kommune:
Bianka Gemball
bianka.gemball@iveland.kommuneno
Telefon 902 76 700

Lillesand kommune:
Maria Kjær
maria.kjaer@lillesand.kommune.no

Risør kommune:
Hilde Austenå Nilsen
hilde.austena.nilsen@risor.kommune.no
Telefon 948 84 566

Tvedestrand kommune:
Alf Reiar Berge
alf.reiar.berge@tvedestrand.kommune.no
Telefon 37 19 91 51 / 952 11 594

Valle og Bykle kommune:
Tone Lise Avdal
Tone.lise.avdal@bykle.kommune.no
Telefon 986 76 933

Vegårshei kommune:
Anita Stiansen
Anita.stiansen@vegarshei.kommune.no
Telefon 951 47 398

Åmli kommune:
Laila Nylund
laila.nylund@amli.kommune.no
Telefon 37 18 52 82

Vest Agder

Audnedal kommune
Irlin Frigstad
irlin.frigstad@audnedal.kommune.no
Telefon 38 28 20 00

Farsund kommune:
Monica Håland
monica.haaland@farsund.kommune.no eller
post@farsund.kommune.no
Telefon 38 38 20 00

Flekkefjord kommune:
Forvaltningsenheten Helse og omsorg
forvaltningsenheten.ho@flekkefjord.kommune.no
Anne M. Grøtteland
anne.grotteland@flekkefjord.kommune.no
Telefon 38 32 83 83
Oppvekstteam
oppvekstteam@flekkefjord.kommune.no 
Leder Sara Aamodt sara.aamodt@flekkefjord.kommune.no
Telefon 38 32 80 00 / 38 32 83 83    

Hægebostad kommune:
Jerry Brastad
jab@haegebostad.kommune.no
Telefon 971 20 167
Alf Vatne (institusjon)
alf.vatne@haegebostad.kommune.no
Telefon 477 57 613
Audhild Flottorp (hjemmetjenester)
audhild.flottorp@haegebostad.kommune.no
Telefon 38 34 92 11

Kristiansand kommune:

Ellen Torgersen
ellen.torgersen@kristiansand.kommune.no
Telefon 38 24 33 20

Kvinesdal kommune:
Linda Rasmussen Ryerson
lin@kvinesdal.kommune.no
Telefon 38 35 77 93 / 38 35 77 93

Lillesand kommune:
Ellen Berger
ellen.berger@lillesand.kommune.no
Telefon 37 26 17 81
Maria Edelsteen Kjær
mair.kjaer@lillesand.kommune.no
Telefon 918 95 454

Lindesnes kommune:
Jon Buestad
jon.buestad@lindesnes.kommune.no
Telefon 909 58 106

Lyngdal kommune:
Tjenestekontoret
tjenestekontoret@lyngdal.kommune.no
Øyvind Seland
oyvind.seland@lyngdal.kommune.no
Telefon 954 17 171 / 908 68 668

Mandal kommune:
Margrethe Garmann
margrethe.garmann@mandal.kommune.no
Telefon 902 70 217

Marnardal kommune:
Lene Liseth
Lene.liseth@marnadal.kommune.no
Telefon 900 92 585 / 38 28 90 00

Sirdal kommune:
Inger Marie Rokstad
inger.marie.rokstad@sirdal.kommune.no
Telefon 38 37 90 63 / 482 86 037

Songdalen kommune:
Mette Nilsen
mette.nilsen@songdalen.kommune.no
Telefon 38 18 33 72 / 970 71 289

Søgne kommune:
Elin Synnøve Stavenes
elin.synnove.stavenes@sogne.kommune.no
Telefon 926 53 174
Arnfinn Rodal
arnfinn.rodal@sogne.kommune.no
Telefon 38 05 54 40 / 970 71 289

Vennesla kommune:
Bodil Bakken Domingos
bodil.b.domingos@vennesla.kommune.no
Telefon 38 13 74 26/ 982 99 836
Hege Lervik larsen
hege-lervik.larsen@vennesla.kommune.no
Telefon 982 99 865

Åseral kommune:
Tove Forgard
tove.forgard@aseral.kommune.no
Telefon 38 28 58 00 / 488 65 933