Habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet hjelper deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, koordinator eller individuell plan.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at pasienter får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Vi har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og fungerer som kontaktpunkt for samarbeid.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Agder og Helse Sør-Øst.

Koordinerende enhet ved Sørlandet sykehus

Koordinerende enhet

Koordinerende enheter i kommunene

Koordinerende enheter Aust Agder

 
Arendal kommune
Tjenestekontoret
Telefon 37 01 31 05

Birkenes kommune
Charlotte Stoveland
Telefon 907 10 467

Bygland kommune
Kjersti Plathe
Telefon 952 15 572

Bykle kommune
Tone Lise Avdal
Telefon 986 76 933

Evje og Hornnes kommune
Eline Grøthe
945 20 960

Froland kommune
KE for barn og unge opp til 18 år
Karina Flem Barexstein
Telefon 37 23 55 00
KE for voksne
Anne Grete Toft
Telefon 37 23 55 00

Grimstad kommune
Bestillerenheten, Wenche Solberg
Telefon 37 25 03 00

Iveland kommune
Monica Verdal
Telefon 971 75 766 | 37 96 12 00

Lillesand kommune
Enhet for tjenestetildeling
Telefon 992 94 100

Risør kommune
Hilde Austenå Nilsen
Telefon 948 84 566

Tvedestrand kommune
Kristin de Lange Johannessen
Telefon 37 19 93 32 | 975 25 290

Valle kommune
Tone Lise Avdal
Telefon 986 76 933

Vegårshei kommune
Tina Johansen
Telefon 918 46 061

Åmli kommune
Laila Nylund
Telefon 37 18 52 82

Koordinerende enheter Vest Agder

Audnedal kommune
Irlin Frigstad
Telefon 38 28 20 00

Farsund kommune
Monica Håland eller
post@farsund.kommune.no
Telefon 38 38 20 00

Flekkefjord kommune
Forvaltningsenheten Helse og omsorg
Anne M. Grøtteland
Telefon 38 32 83 83
Oppvekstteam 
Leder, Sara Aamodt
Telefon 38 32 80 00 / 38 32 83 83    

Hægebostad kommune
Jerry Brastad
Telefon 971 20 167

Kristiansand kommune
post.hs.forvaltning@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38 07 50 00

Kvinesdal kommune
Linda Rasmussen Ryerson
Telefon 38 35 77 93 / 38 35 77 93

Lindesnes kommune
Jon Buestad
Telefon 909 58 106

Lyngdal kommune
Tjenestekontoret
Irlin Frigstad
Telefon 414 68 345

Mandal kommune
Margrethe Garmann
Telefon 902 70 217
Sentralbord: 38 27 30 00

Marnardal kommune
Lene Liseth
Telefon 900 92 585 / 38 28 90 00

Sirdal kommune
Inger Marie Rokstad
Telefon 38 37 90 63 / 482 86 037

Songdalen kommune
Forvaltningsenheten for helse- og omsorgstjenester
Anette Høgeli
Telefon 970 27 030

Søgne kommune
Elin Synnøve Stavenes
Telefon 926 53 174
Arnfinn Rodal
Telefon 38 05 54 40 / 970 71 289

Vennesla kommune
Bodil Bakken Domingos
Telefon 38 13 74 26/ 982 99 836
Hege Lervik larsen
Hege Lervik larsen
Telefon 982 99 865

Åseral kommune
Tove Forgard
Telefon 38 28 58 00 / 488 65 933

Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet

Rehabiliteringstelefonen: 800 300 61  se mer

Habiliteringstilbud

Habiliteringstilbud ved Sørlandet sykehus

Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-barn-og-ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungeDet er store individuelle forskjeller med hensyn til barns utvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn. Når et barn ikke utvikler seg som forventet med tanke på samspill med andre mennes...
Habilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseAtferdsvansker, atferdsforstyrrelser eller utfordrende atferd kan forekomme i ulik grad.  Årsakene kan være flere og sammensatte. Vanskene kan bestå i selvskading og adferd som medfører at grunnleggende behov hos barn og ungdom med funksjon...
Habilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnhttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-autismespekterforstyrrelse-hos-forskolebarnHabilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnEarly Intensive Behavioral Intervention (EIBI) er en kunnskapsbasert behandlingsform for barn med autismespekterforstyrrelse (ASF). Det er den behandlingsform som til nå har vist god effekt for en stor gruppe av førskolebarn (1-6 år) med au...
Habilitering ved cerebral parese hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-cerebral-parese-hos-barn-og-ungeHabilitering ved cerebral parese hos barn og ungeCerebral parese er en varig utviklingsforstyrrelse som skyldes skade som har rammet en umoden hjerne; det vil si en skade som er oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen barnet var 2 år.
Habilitering ved Downs syndrom hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-downs-syndrom-hos-barn-og-ungeHabilitering ved Downs syndrom hos barn og ungeDown syndrom skyldes en medfødt genetisk tilstand. Oftest blir det klart allerede ved fødsel at et barn har Down syndrom. Tilstanden kan gi vansker på mange områder og det er derfor vanlig at barn og ungdom med Down syndrom henvises til hab...
Habilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og ungeErvervet hjerneskade hos barn og unge kan ha mange forskjellige årsaker, som for eksempel ulykke, traume eller sykdom. En ervervet skade betyr at barnet eller ungdommen har hatt normal utvikling fram til skaden oppsto. Det er stor variasjon...
Habilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-generell-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og ungeDet er store individuelle forskjeller i barns utvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn. Når et barn eller en ungdom ikke utvikler seg slik det er forventet og det vekker bekymring hos...
Habilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-motorisk-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeDet er store individuelle forskjeller i barns bevegelsesutvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn. Når et barn ikke utvikler seg slik det er forventet når det gjelder forflytning og be...
Habilitering ved funksjonstap hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-funksjonstap-hos-barn-og-ungeHabilitering ved funksjonstap hos barn og ungeDet er store individuelle forskjeller i barns utvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn. Når et barn mister ferdigheter han eller hun allerede har utviklet, eller utviklingen av ferdig...
Habilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseNår et barn med funksjonsnedsettelse ikke utvikler språk og kommunikasjon slik det er forventet og det vekker bekymring hos foresatte, fastlegen eller andre som kjenner barnet godt fra for eksempel barnehage eller skole, kan barnet henvises...
Habilitering ved multifunksjonshemming hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-multifunksjonshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering ved multifunksjonshemming hos barn og ungeMultifunksjonshemming innebærer nedsatt funksjon på flere områder. Det kan gjelde bevegelse/motorikk, sansing, kommunikasjon og kognitiv fungering som er evnen til å oppfatte, vurdere, bearbeide, lagre, gjenhente og handle målrettet i forho...
Habilitering ved muskelsykdommer hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-muskelsykdommer-hos-barn-og-ungeHabilitering ved muskelsykdommer hos barn og ungeDet er store individuelle forskjeller i barns utvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn.  Når et barns bevegelsesutvikling går langsomt, har stoppet opp eller går tilbake og det vekker...
Habilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungeTidlig i fosterlivet lukkes hjernen og ryggmargen inne av hinner og knokler. Hos enkelte barn er denne lukkingen mangelfull, og de blir født med ryggmargsbrokk (myelomeningocele, MMC). Det kan blant annet medføre lammelser i muskulatur, ned...
Habilitering ved spastisitet hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-spastisitet-hos-barn-og-ungeHabilitering ved spastisitet hos barn og ungeSpastisitet kan forekomme i større og mindre grad ved skader eller sykdommer i sentralnervesystemet, som for eksempel cerebral parese. Spastisitet kan være plagsomt og smertefullt. Spastisitet kan påvirke motorisk funksjon og bevegelighet i ledd.
Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-spise-og-erneringsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseBarn eller ungdom med funksjonsnedsettelse som ikke utvikler seg slik det er forventet med hensyn til munnmotorikk, matinntak, mattoleranse, matlyst og/eller vekst, og som vekker bekymring hos foresatte, fastlege, helsestasjon, barnehage el...
Habilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklinghttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-syndromer-hos-barn-og-unge-som-pavirker-funksjon-og-utviklingHabilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingDet finnes et stort antall syndrom som på forskjellige måter påvirker utvikling og funksjon hos barn og unge. De fleste av disse syndromene er sjeldne. Dersom fastlege, foresatte eller andre som kjenner barnet godt mistenker at et barn elle...
Habilitering ved utviklingshemming hos barn og ungehttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-utviklingshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering ved utviklingshemming hos barn og ungeUtviklingshemming er som regel en medfødt tilstand som innebærer omfattende lærevansker, samt ulik grad av utfordringer med bevegelse, språk, samhandling og evne til å mestre dagligdagse aktiviteter. Det er vanlig å gradere diagnosen utvikl...
Habilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserhttps://sshf.no/behandlinger/habilitering-ved-vansker-knyttet-til-pubertet-seksualitet-og-identitet-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelserHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserNår et barn eller en ungdom med funksjonsnedsettelse har omfattende vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet, kan fastlegen henvise til habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) for utredning samt veiledning og opplæring...


Habiliteringstilbud voksne – nasjonalt Habiliteringstilbud barn og unge – nasjonalt

Avdelinger

Habilitering for barn og unge (HABU), Kristiansand

Habilitering for barn og unge (HABU), Arendal

Regional Kompetansetjeneste - medfødte russkader

Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbud ved Sørlandet sykehus

Helse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering)https://sshf.no/behandlinger/helse-og-arbeid-for-deg-med-muskel-og-skjelettplager-rehabiliteringHelse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering) Helse og arbeid er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til personer med muskel/skjelettplager som ønsker å øke sin arbeidsevne eller stå mer stabilt i arbeid eller studier på tross av sine plager. Vi tar imot pasienter med ulik grad av...
Hjertetreningsgruppehttps://sshf.no/behandlinger/hjertetreningsgruppeHjertetreningsgruppeHar du fått påvist kransåresykdom, etablert hjertesvikt eller gjennomgått hjerteoperasjon er trening en viktig del av behandlingen.
Rehabilitering - Covid-19https://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-covid-19Rehabilitering - Covid-19Pasienter som har gjennomgått Covid-19 infeksjon kan søkes inn til rehabilitering. Det forutsettes at pasienten er diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring, samt at pasienten ikke er smittebærer av koronavirus. 
Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-forerkortvurdering-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade
Rehabilitering - Guillain-Barré syndromhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-guillain-barr-syndromRehabilitering - Guillain-Barré syndromRehabiliteringsopphol for personer med alvorlig perifer nervesykdom: Guillain-Barré syndrom, akutte polynevropatier, polyradikulitt eller Critical Illness Disease.
Rehabilitering - hjerneslaghttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-hjerneslagRehabilitering - hjerneslagHjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i...
Rehabilitering - Kognitive følgevirkninger ved ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-kognitive-folgevirkninger-ved-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Kognitive følgevirkninger ved ervervet hjerneskade
Rehabilitering - Kontrollopphold etter rehabilitering ved ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-kontrollopphold-etter-rehabilitering-ved-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Kontrollopphold etter rehabilitering ved ervervet hjerneskadeDette er et tilbud til personer som tildligere har vært innlagt til rehabilitering etter en ervervet hjerneskade, hovedsakelig hjerneslag eller traumatisk skade.
Rehabilitering - Senfaserehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-senfaserehabilitering-i-gruppe-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Senfaserehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskade  Senfaserehabilitering er et gruppetilbud med fokus på mestring av endret livssituasjon. De fleste som har fått en hjerneskade etter en ulykke, hjerneslag eller lignende, vil oppleve nedsatt funksjon og endringer i hverdagen. Det å leve me...
Rehabilitering - Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-tidligrehabilitering-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskade
Rehabilitering - Tverrfaglig rygg-nakke-rehabilitering, Vertebrahttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-tverrfaglig-rygg-nakke-rehabilitering-vertebraRehabilitering - Tverrfaglig rygg-nakke-rehabilitering, VertebraSmerter i nakken og ryggen kan ha ulike årsaker. I de fleste tilfeller kan vi ikke slå nøyaktig fast hvor smertene kommer fra, eller hvordan de oppstår. Derfor kalles de vanligste smertene for uspesifikke.
Rehabilitering - tverrfaglig skulderrehabiliteringhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-tverrfaglig-skulderrehabiliteringRehabilitering - tverrfaglig skulderrehabiliteringSkulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde
Rehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-vurdering-av-rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialDette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom.
Rehabilitering etter benamputasjonhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-etter-benamputasjonRehabilitering etter benamputasjonRehabilitering etter benamputasjon er en lang prosess. Målet med rehabiliteringen er å få tilbake gangfunksjon med protese. Det er også viktig å oppnå selvstendighet og god livskvalitet, med eller uten protese.
Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)https://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-etter-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering etter omfattende skade (multitraume)Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekkenskjelett og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medføre...
Rehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-nevrologiske-sykdommer-vurderingsoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdDette er et  tilbud til personer med omfattende funksjonssvikt og helseplager i forbindelse med langvarig sykdom i nervesystemet.
Rehabilitering og mestring ved kreftsykdomhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-ved-kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomKreftsykdom kan påvirke livssituasjonen på mange måter; både fysisk, mentalt, praktisk og sosialt. Derfor er det viktig å tenke rehabilitering og mestring av sykdommen helt fra sykdomsstart og begynnelsen av behandlingen. Målet er å kunne f...
Rehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrolloppholdhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-omfattende-skade-multitraume-kontrolloppholdRehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrollopphold Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekkenskjelett og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medfø...
Rehabiltering etter ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabiltering-etter-ervervet-hjerneskadeRehabiltering etter ervervet hjerneskadeNår du etter et hjerneslag eller annen traumatisk hjerneskade regnes som medisinsk stabil, blir du søkt overført til tidligrehabilitering dersom du fyller inntakskriteriene.
Vestibulær rehabiliteringhttps://sshf.no/behandlinger/vestibuler-rehabiliteringVestibulær rehabiliteringMange pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser kan ha nytte av veiledet trening for å redusere symptomene og oppnå bedre balansefunksjon. Vestibulær rehabilitering har vist seg effektiv mot flere ulike typer balanseproblemer.


Rehabiliteringstilbud – nasjonalt

Avdelinger

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)/revmatologi

Senter for kreftbehandling (SFK)

Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling

Fant du det du lette etter?