HELSENORGE
Koordinerende enhet

Habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet hjelper deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, koordinator eller individuell plan.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at pasienter får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Vi har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og fungerer som kontaktpunkt for samarbeid.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Agder og Helse Sør-Øst.

Koordinerende enhet ved Sørlandet sykehus

Koordinerende enhet

Koordinerende enheter i Agder- kommunene


 A       Arendal
          Ingeborg Sjaavaag​
          Telefon 90 10 59 87
           tjenestekontoret@arendal.kommune
           Telefon 37 01 31 05

B        Birkenes
           Monica Flaa Birkeland
           Telefon 95 14 99 38               

           Bygland
           kjersti.plathe@bygland.kommune.no
           Telefon 95 21 55 72 

           Bykle
           Heinz Diehl: Heinz.Thomas.Diehl@bykle.kommune.no
           Telefon 41 44 99 88         

E         Evje og Horrnes 
           Linda Beathe Dalane
           Telefon: 94 52 09 60

F         Farsund
           omsorgsforvaltning@farsund.no
           Telefon 90 66 14 79​​
           Monica Håland
           Telefon 47 45 43 22

           Flekkefjord
           Forvaltningsenheten
           Telefon 38 32 83 83     
           Anne Modalsli Grøtteland​
           Telefon 38 32 83 83 / 48 19 15 18

           Froland
           Marit Bolstad Tveide​
           Telefon 47 66 90 88
             

G        Gjerstad
           Ann Jorunn Greva
           Telefon 48 18 24 16

           Grimstad​
           Telefon 37 25 03 00 (Tjenestekontoret)
           Kontaktperson: Nina Gran Høyland​
           Telefon 90 97 79 11

H        Hægebostad
           Postmottak 
           Telefon 38 34 91 00

I          Iveland
           monica.verdal@iveland.kommune.no
           Telefon 97 17 57 66 / 37 96 12 00

K         Kristiansand
            Forvaltning og koordinering​
            Telefon 38 07 50 00
            Kontaktperson: Tone Ness​, rådgiver koordinerende enhet

            Kvinesdal
            Tjenestekontor
            Telefon 38 35 77 00
            Grete Espeland
            Telefon 38 35 28 26 / 47 37 06 74

L          Lillesand
            Enhet for tjenestetildeling 
            Anette Lauvås Haabesland​
            Telefon 99 29 41 00

            Lindesnes
            F​orvaltning og koordinering           
            Erica Fredriksen
            Telefon: 91 68 68 95 / 38 25 70 00

            Lyngdal
            Tjenestekontoret
            Ljiljana Loncar
            Telefon 95 41 71 71 ​

R          Risør
             Bjørn Haugersveen
             Telefon 37 14 97 33 / 91 13 15 90
             Elin Vinvand Evensen
             Telefon 91 83 01 35

S          Sirdal
            Inger Marie Ro​kstad
            Telefon 38 37 90 63 / 48 28 60 37

T          Tvedestrand
            Kristin de Lange Johannessen​
            Telefon 37 19 93 32 | 97 52 52 90

V          Valle
             Solveig Kyrvestad​
             Telefon 91 24 71 55

             Vegårdshei
             Koordinerende team
             Telefon 97 78 12 77​
             Maylin Bergan Arnesen
             Telefon 92 81 67 92

             Vennesla​
             Bodil Bakken Domingos
             Telefon 38 13 74 26 / 91 86 06 70             
             

Å          Åmli
             Laila Nylund
             Telefon 37 18 52 82 / 99 21 17 69

             Åseral
             Laila Ljosland​
             Telefon 41 32 28 47 ​              

Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet

Rehabiliteringstelefonen: 800 30 061   se mer

Habiliteringstilbud

Habiliteringstilbud ved Sørlandet sykehus


Habiliteringstilbud voksne – nasjonalt Habiliteringstilbud barn og unge – nasjonalt

Avdelinger

Habilitering for barn og unge (HABU), Kristiansand

Habilitering for barn og unge (HABU), Arendal

Regional Kompetansetjeneste - medfødte russkader

Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbud ved Sørlandet sykehus

Helse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering)https://sshf.no/behandlinger/helse-og-arbeid-for-deg-med-muskel-og-skjelettplager-rehabiliteringHelse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering) Helse og arbeid er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til personer med muskel/skjelettplager som ønsker å øke sin arbeidsevne eller stå mer stabilt i arbeid eller studier på tross av sine plager. Vi tar imot pasienter med ulik grad av...
Rehabilitering - Guillain-Barré syndromhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-guillain-barr-syndromRehabilitering - Guillain-Barré syndromRehabiliteringsopphol for personer med alvorlig perifer nervesykdom: Guillain-Barré syndrom, akutte polynevropatier, polyradikulitt eller Critical Illness Disease.
Rehabilitering - hjerneslaghttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-hjerneslagRehabilitering - hjerneslagHjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i...
Rehabilitering etter benamputasjonhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-etter-benamputasjonRehabilitering etter benamputasjonRehabilitering etter benamputasjon er en lang prosess. Målet med rehabiliteringen er å få tilbake gangfunksjon med protese. Det er også viktig å oppnå selvstendighet og god livskvalitet, med eller uten protese.
Rehabilitering etter ervervet hjerneskadehttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-tidligrehabilitering-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering etter ervervet hjerneskade
Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)https://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-etter-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering etter omfattende skade (multitraume)Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekkenskjelett og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medføre...
Rehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-nevrologiske-sykdommer-vurderingsoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdDette er et  tilbud til personer med omfattende funksjonssvikt og helseplager i forbindelse med langvarig sykdom i nervesystemet.
Rehabilitering og mestring ved kreftsykdomhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-ved-kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomKreftsykdom kan påvirke livssituasjonen på mange måter; både fysisk, mentalt, praktisk og sosialt. Derfor er det viktig å tenke rehabilitering og mestring av sykdommen helt fra sykdomsstart og begynnelsen av behandlingen. Målet er å kunne f...
Skulderrehabilitering - tverrfaglig utredning og behandlinghttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-tverrfaglig-skulderrehabiliteringSkulderrehabilitering - tverrfaglig utredning og behandlingSkulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde


Rehabiliteringstilbud – nasjonalt

Avdelinger

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)/revmatologi

Senter for kreftbehandling (SFK)

Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling

Fant du det du lette etter?