Habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet hjelper deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, koordinator eller individuell plan.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at pasienter får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Vi har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og fungerer som kontaktpunkt for samarbeid.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Agder og Helse Sør-Øst.

Koordinerende enhet ved Sørlandet sykehus

Koordinerende enhet

Koordinerende enheter i kommunene

Koordinerende enheter Aust Agder

 
Arendal kommune
Tjenestekontoret
Telefon 37 01 31 05

Birkenes kommune
Bente Moland Somdal

Bygland kommune
Kjersti Plathe
Telefon 957 24 122

Bykle og Valle kommune
Tone Lise Avdal
Telefon 986 76 933

Froland kommune
KE for barn og unge opp til 18 år
Karina Flem Barexstein
Telefon 37 23 55 00

KE for voksne
Anne Grete Toft
Telefon 37 23 55 00

Grimstad kommune
Bestillerenheten, Wenche Solberg
Telefon 37 25 03 00

Iveland kommune
Bianka Gemball
Telefon 902 76 700

Lillesand kommune
Ellen Berger
Telefon 37 26 17 81
Maria Edelsteen Kjær
Telefon 918 95 454

Risør kommune
Hilde Austenå Nilsen
Telefon 948 84 566

Tvedestrand kommune
Alf Reiar Berge
Telefon 37 19 91 51 / 952 11 594

Valle og Bykle kommune
Tone Lise Avdal
Telefon 986 76 933

Vegårshei kommune
Anita Stiansen
Telefon 951 47 398

Åmli kommune
Laila Nylund
Telefon 37 18 52 82

Koordinerende enheter Vest Agder

Audnedal kommune
Irlin Frigstad
Telefon 38 28 20 00

Farsund kommune
Monica Håland eller
post@farsund.kommune.no
Telefon 38 38 20 00

Flekkefjord kommune
Forvaltningsenheten Helse og omsorg
Anne M. Grøtteland
Telefon 38 32 83 83
Oppvekstteam 
Leder, Sara Aamodt
Telefon 38 32 80 00 / 38 32 83 83    

Hægebostad kommune
Jerry Brastad
Telefon 971 20 167
Alf Vatne (institusjon)
Telefon 477 57 613
Audhild Flottorp (hjemmetjenester)
Telefon 38 34 92 11

Kristiansand kommune

Ellen Torgersen
Telefon 38 24 33 20

Kvinesdal kommune
Linda Rasmussen Ryerson
Telefon 38 35 77 93 / 38 35 77 93

Lindesnes kommune
Jon Buestad
Telefon 909 58 106

Lyngdal kommune
Tjenestekontoret
Øyvind Seland
Telefon 954 17 171 / 908 68 668

Mandal kommune
Margrethe Garmann
Telefon 902 70 217

Marnardal kommune
Lene Liseth
Telefon 900 92 585 / 38 28 90 00

Sirdal kommune
Inger Marie Rokstad
Telefon 38 37 90 63 / 482 86 037

Songdalen kommune
Mette Nilsen
Telefon 38 18 33 72 / 970 71 289

Søgne kommune
Elin Synnøve Stavenes
Telefon 926 53 174
Arnfinn Rodal
Telefon 38 05 54 40 / 970 71 289

Vennesla kommune
Bodil Bakken Domingos
Telefon 38 13 74 26/ 982 99 836
Hege Lervik larsen
Hege Lervik larsen
Telefon 982 99 865

Åseral kommune
Tove Forgard
Telefon 38 28 58 00 / 488 65 933

Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet

Rehabiliteringstelefonen: 800 300 61  se mer

Habiliteringstilbud

Habiliteringstilbud ved Sørlandet sykehus


Habiliteringstilbud voksne – nasjonalt Habiliteringstilbud barn og unge – nasjonalt

Avdelinger

Habilitering for barn og unge (HABU), Kristiansand

Habilitering for barn og unge (HABU), Arendal

Regional Kompetansetjeneste - medfødte russkader

Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbud ved Sørlandet sykehus

Hjerneskade - tidlig rehabilitering, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/hjerneskade-tidlig-rehabilitering-kristiansandHjerneskade - tidlig rehabilitering, Kristiansand
Hjerneskade, kognitive følger-rehabilitering, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/hjerneskade-kognitive-folger-rehabilitering-kristiansandHjerneskade, kognitive følger-rehabilitering, Kristiansand
Hjerneslag - rehabiliteringhttps://sshf.no/behandlinger/hjerneslag-rehabiliteringHjerneslag - rehabiliteringHjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i...
Hjertetreningsgruppehttps://sshf.no/behandlinger/hjertetreningsgruppeHjertetreningsgruppeHar du fått påvist kransåresykdom, etablert hjertesvikt eller gjennomgått hjerteoperasjon er trening en viktig del av behandlingen.
Muskel- og skjelettlidelser - rehabilitering, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/muskel-og-skjelettlidelser-rehabilitering-kristiansandMuskel- og skjelettlidelser - rehabilitering, Kristiansand
Rehabilitering - funksjonsvurdering, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-funksjonsvurdering-kristiansandRehabilitering - funksjonsvurdering, Kristiansand
Rehabilitering - vurdering av arbeidsevne, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-vurdering-av-arbeidsevne-kristiansandRehabilitering - vurdering av arbeidsevne, KristiansandDette oppholdet innebærer bred tverrfaglig funksjons– og arbeidsevnevurdering.  
Rehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensial, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-vurdering-av-rehabiliteringspotensial-kristiansandRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensial, KristiansandDette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom.
Rehabilitering, hjerneskade - kontrollopphold, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-hjerneskade-kontrollopphold-kristiansandRehabilitering, hjerneskade - kontrollopphold, KristiansandDette er et tilbud til personer som tildligere har vært innlagt til rehabilitering etter en ervervet hjerneskade, hovedsakelig hjerneslag eller traumatisk skade.
Rehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsopphold, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-nevrologiske-sykdommer-vurderingsopphold-kristiansandRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsopphold, KristiansandDette er et  tilbud til personer med omfattende funksjonssvikt og helseplager i forbindelse med langvarig sykdom i nervesystemet.
Rehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrollopphold, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-omfattende-skade-multitraume-kontrollopphold-kristiansandRehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrollopphold, Kristiansand Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekkenskjelett og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medfø...
Rehabilitering, smerteproblematikk - individuelt, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-smerteproblematikk-individuelt-kristiansandRehabilitering, smerteproblematikk - individuelt, Kristiansand Målgruppen for tilbudet er personer med langvarig smerteproblematikk, som ikke kan nyttiggjøre seg et gruppeopphold. Du er ferdig medisinsk utredet og har behov for kompleks tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
Rehabilitering, spastisitet - vurderingsopphold, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/rehabilitering-spastisitet-vurderingsopphold-kristiansandRehabilitering, spastisitet - vurderingsopphold, KristiansandHensikten med oppholdet er å kartlegge hvordan spastisiteten påvirker din funksjon, livskvalitet og din mulighet for deltakelse i samfunnet. Ut  fra denne kartleggingen gis anbefalinger, eventuelt tilbud om rehabiliteringstiltak.
Tverrfaglig nakkerehabilitering, Cervishttps://sshf.no/behandlinger/tverrfaglig-nakkerehabilitering-cervisTverrfaglig nakkerehabilitering, CervisSmerter i nakken kan ha ulike årsaker. I de fleste tilfeller kan vi ikke slå nøyaktig fast hvor smertene kommer fra, eller hvordan de oppstår. Derfor kalles de vanligste smertene for uspesifikke. Det gjøres en vurdering av årsaker til nakke...
Tverrfaglig rygg nakke rehabilitering,-Vertebra, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/tverrfaglig-rygg-nakke-rehabilitering-vertebra-kristiansandTverrfaglig rygg nakke rehabilitering,-Vertebra, KristiansandSmerter i nakken og ryggen kan ha ulike årsaker. I de fleste tilfeller kan vi ikke slå nøyaktig fast hvor smertene kommer fra, eller hvordan de oppstår. Derfor kalles de vanligste smertene for uspesifikke.
Tverrfaglig skulderrehabiliteringhttps://sshf.no/behandlinger/tverrfaglig-skulderrehabiliteringTverrfaglig skulderrehabiliteringSkulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde


Rehabiliteringstilbud – nasjonalt

Avdelinger

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)/revmatologi

Senter for kreftbehandling (SFK)

Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling