Helsefaglig

Samhandling, utdanning, forskning og innovasjon

Disse sidene er hovedsaklig rettet mot forskere og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Sidene gir også informasjon om vår faglige virksomhet til publikum for øvrig.