Helsefellesskapet Agder

I Helsefellesskapet samarbeider kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF om å sikre kvalitet, bærekraft og likeverdige helsetjenester for Agders befolkning.

Helsefellesskapets strategi

Samarbeidet er strukturert omkring:

Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

Helsefellesskapets overordnede strategiske samarbeidsutvalg, OSS, er et utvalg for administrativ og faglig ledelse i kommuner og helseforetak for strategisk samarbeid om tjenesteutviklingen på Agder. Sørlandet sykehus HF ved administrerende direktør Nina Mevold leder OSS i 2020-2021, deretter overtar kommunene OSS-ledelsen neste to-års periode.

Representanter i OSSÅrshjul

For å få tilsendt referater, send en epost til postmottak@sshf.no

Arbeidsutvalget til OSS (AU-OSS)

Arbeidsutvalget har oppgaver knyttet til forankring, planlegging, koordinering, gjennomføring og oppfølging av arbeidet i Helsefellesskapet på Agder, herunder:

  • Strategier, handlingsplan, saksforberedelser og vedtak
  • Møter og konferanser
  • Samhandlingsrådene

Representanter i AU-OSS

Regionale samarbeidsutvalg (RS)

Agders regionale samarbeidsutvalg utgjør det operative bindeleddet mellom OSS og de lokale helsetjenestene. RS’ene har oppgaver knyttet til forankring, koordinering og oppfølging lokalt av arbeidet i Helsefellesskapet.

Kommunene representert i RS'ene:
Region ListerRegion SetesdalRegion Kristiansand og LindesnesRegion Østre Agder
SirdalBykleKristiansandÅmli
KvinesdalValleVenneslaGjerstad
HægebostadByglandIvelandVegårdshei
FlekkefjordEvje og HornnesBirkenesFroland
Lyngdal(Åseral)LillesandTvedestrand
Farsund LindesnesGrimstad
   Arendal
   Risør

Samhandlingsråd

Fagpersoner fra kommuner og sykehuset samarbeider om å øke kvaliteten på tjenestene og samhandlingen. Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) beslutter hvilken portefølje av råd som trengs for å nå målene mht. tjenesteutvikling.

Samhandlingsrådet for psykisk helse og rus på Agder
Leder: Odd Kjøstvedt
Odd.T.Kjostvedt@kristiansand.kommune.no

Samhandlingsrådet for somatisk rehabilitering på Agder
Leder: Ellen kristin Torgersen
Ellen.Kristin.Torgersen@kristiansand.kommune.no

Medisinsk samhandlingsråd
Leder: Kjetil Juva
kjetil.juva@sshf.no

IKT Forum
Leder: Tore Siversten
tore.sivertsen@arendal.kommune.no

Kooridnerende avtalegruppe
Leder: Kjetil Juva
kjetil.juva@sshf.no

Samhandlingsrådet for kompetansedeling
Leder: Anne Sofie Hellebø
anne.sofie.hellebo@kristiansand.kommune.no


Kommunenes samhandlingskoordinatorer

Region Kristiansand og Lindesnes
Janne B. Brunborg, assisterende direktør Helse og mestring
janne.breigutu.brunborg@kristiansand.kommune.no

Jon Buestad, fagsjef Lindesnes kommune
jon.buestad@lindesnes.kommune.no

Region Østre Agder
Harry Svendsen, rådgiver Arendal kommune
harry.svendsen@ostreagder.no

Region Setesdal
Ellen Benum, leder Lokal medisinske tjenester Setesdal
ellen.benum@e-h.kommune.no 

Region Lister
Anne Berit Åtland Hansen, kommunalsjef i Kvinesdal
anne.berit.åtland.hansen@kvinesdal.kommune.no

Samhandlingskontakter i kommune og sykehus


Samhandlings-koordinatorer for kommunene


Region Kristiansand og Lindesnes
Janne B. Brunborg, assisterende direktør Helse og mestring
janne.breigutu.brunborg@kristiansand.kommune.no

Heidi Henanger Haven, Kommunalsjef helse og omsorg, Mandal kommune
Heidi.Henanger.Haven@lindesnes.kommune.no

Region Østre Agder
Harry Svendsen, rådgiver Arendal kommune
harry.svendsen@ostreagder.no

Region Setesdal
Ellen Benum, leder Lokal medisinske tjenester Setesdal
ellen.benum@e-h.kommune.no

Region Lister
Andreas Grimsby, Kvinesdal kommune
Andreas.Grimsby@kvinesdal.kommune.noSamhandlingsenheten SSHF:

Kjetil Juva
Samhandlingssjef SSHF
kjetil.juva@sshf.no


Mirjam Smedsrød
Rådgiver samhandling SSHF
mirjam.smedsrod@sshf.no


Klinikk-kontakter samhandling ved SSHF:

Somatikk SSA
Hanna Hurv Nilsen
Spesialrådgiver - OU Klinikk Arendal stab
hanna.hurv.nilsen@sshf.no
 

Somatikk SSK
Agate Folgerø
Rådgiver – adm. Klinikk Kristiansand stab
agate.folgero@sshf.no


Somatikk SSF
Marie Solvik
Spesialrådgiver - adm Klinikk Flekkefjord stab
marie.solvik@sshf.no


KPH, klinikk psykisk helse
Kjersti Sandsdalen
Rådgiver - adm KPH klinikkledelse
kjersti.sandsdalen@sshf.no


PTSS, Prehospitale tjenester
Bjørn-Erik Evensen
Spesialkonsulent - adm Prehospitale stab
bjorn.erik.evensen@sshf.no


MSK, medisinsk service-klinikk
Lene Uleberg Nerhus
Rådgiver – adm, Klinisk serviceenhet felles
lene.uleberg.nerhus@sshf.no

IT
André T. Smitt- Ingebretsen
Konsulent- IKT, Klinisk IKT
andre.smitt-ingebretsen@sshf.no


Organisasjonsavdelingen
Bente Jahnsen
Enhetsleder Kompetanseenheten
bente.jahnsen@sshf.no

Helsepolitisk toppmøte

Årlig arrangerer Helsefellesskapet et møte for politisk og administrativ toppledelse i kommuner og helseforetak, i desember. Fokus rettes mot sentrale helsepolitiske områder viktig for regionen, samt at det gir en mulighet for informasjon til politisk nivå og forankring av strategisk tenkning og valg.

Helsekonferansen på Agder

Helsefellesskapet Agder arrangerer årlig en fagkonferanse i november måned. Hensikten er kompetansedeling, inspirasjon og nettverksbygging for ansatte innen helsetjenestene innen kommunene og sykehuset.


Fant du det du lette etter?