HELSENORGE

Helsefelleskapet Agder

I Helsefelleskapet samarbeider kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF om å sikre kvalitet, bærekraft og likeverdige helsetjenester for Agders befolkning.

Helsefelleskapets strategi

Samarbeidet er strukturert omkring:

Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

Helsefelleskapets overordnede strategiske samarbeidsutvalg, OSS, er et utvalg for administrativ og faglig ledelse i kommuner og helseforetak for strategisk samarbeid om tjenesteutviklingen på Agder. Sørlandet sykehus HF ved administrerende direktør Nina Mevold leder OSS i 2020-2021, deretter overtar kommunene OSS-ledelsen neste to-års periode.

Representanter i OSS ​​​​​​Årshjul

For å få tilsendt referater, send en epost til postmottak@sshf.no

Arbeidsutvalget til OSS (AU-OSS)

Arbeidsutvalget har oppgaver knyttet til forankring, planlegging, koordinering, gjennomføring og oppfølging av arbeidet i Helsefellesskapet på Agder, herunder:

  • Strategier, handlingsplan, saksforberedelser og vedtak
  • Møter og konferanser
  • Samhandlingsrådene

Repres​entante​r i AU-OSS​​​​​

Regionale samarbeidsutvalg (RS)

Agders regionale samarbeidsutvalg utgjør det operative bindeleddet mellom OSS og de lokale helsetjenestene. RS’ene har oppgaver knyttet til forankring, koordinering og oppfølging lokalt av arbeidet i Helsefellesskapet.

Kommunene representert i RS'ene:
Region ListerRegion SetesdalRegion Kristiansand Region Østre Agder
SirdalBykleKristiansandÅmli
KvinesdalValleVenneslaGjerstad
HægebostadByglandIvelandVegårdshei
FlekkefjordEvje og HornnesBirkenesFroland
Lyngdal(Åseral)LillesandTvedestrand
Farsund LindesnesGrimstad
   Arendal
   Risør

Samhandlingsråd

Fagpersoner fra kommuner og sykehuset samarbeider om å øke kvaliteten på tjenestene og samhandlingen. Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) beslutter hvilken portefølje av råd som trengs for å nå målene mht. tjenesteutvikling.

Samhandlingsrådet for psykisk helse og rus på Agder
Leder: Joyce Piago
Joyce.Pigao@sshf.no

Samhandlingsrådet for somatisk rehabilitering på Agder
Leder: Ellen Kristin Torgersen
Ellen.Kristin.Torgersen@kristiansand.kommune.no

Medisinsk samhandlingsråd
Leder: Kjetil Juva
kjetil.juva@sshf.no

Akuttmedisisnke kjede
Leder: Bjørn-Erik Evensen
bjorn.erik.evensen@sshf.no


IKT Forum
Leder: Jon A. Horve
John.A.Horve@e-h.kommune.no

Koordinerende avtalegruppe (KA)

Koordinerende avtalegruppe skal bidra til at Helsefellesskapet Agder har på plass de formelle samarbeidsavtelene mellom kommunene og helseforetaket i henhold lov og nasjonal veileder.

KA-gruppens mandat

KA-gruppens representanter

Kontaktperson: Mirjam Smedsrød
Mirjam.smedsrod@sshf.no

Faggrupp​e analyse- og styringsdata

Faggruppens hovedoppgave er å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for Helsefelleskapet Agder slik at det kan tas de beste og strategisk kloke beslutninger på hvordan videreutvikle samhandlingen i tjenestene.

Faggruppens mandat

​Rapport. Skrøpelige eldre og personer med kompleks multimorbiditet (2022)

Kontaktperson: Susanne Sørensen Hernes, fagdirektør SSHF
Susanne.Sorensen.Hernes@sshf.no​ 

​​​​Kontakter samhandling i kommuner og sykehuset


Samhandlings-koordinatorer for kommunene


Region Kristiansand 
Nina Foss, samhandlingskoordinator Region Kristiansand
Janne B. Brunborg, assisterende direktør Helse og mestring, Kristiansand kommune
Unn-Christin Melby, rådgiver avd. for utvikling og støttetjenester, Lindesnes kommune

Region Østre Agder
Harry Svendsen, rådgiver Arendal kommune

Region Setesdal
Ellen Benum, leder Lokalmedisinske tjenester Setesdal

Region Lister
Andreas Grimsby, samhandlingskoordinator Helsenettverket Lister


Samhandlingsenheten SSHF:

Mirjam Smedsrød
Samhandlingssjef SSHF, Fagavdelingen

Rådgiver samhandling, Fagavdelingen
Rekruttering pågår

Anton Rodahl​
Leder for praksiskonsulentordningen (PKO)


Klinikk-kontakter samhandling ved SSHF:

Somatikk SSA
Lasse Svenstrup Andersen​
Rådgiver - OU Klinikk Arendal stab

Somatikk SSK
Agate Folgerø
Rådgiver – adm. Klinikk Kristiansand stab

Somatikk SSF
Hanne Grønsund​
Rådgiver - adm. Klinikk Flekkefjord stab

KPH, klinikk psykisk helse
Kjersti Sandsdalen
Rådgiver - adm KPH klinikkledelse

PTSS, Prehospitale tjenester
Bjørn-Erik Evensen
Spesialkonsulent - adm. Prehospitale stab

MSK, medisinsk service-klinikk
Lene Uleberg Nerhus
Rådgiver – adm, Klinisk serviceenhet felles

IKT
André T. Smitt- Ingebretsen
Rådgiver, IKT. Klinisk IKT

Organisasjonsavdelingen
Bente Jahnsen
Enhetsleder Kompetanseenheten

Helsepolitisk toppmøte

Årlig arrangerer Helsefellesskapet et møte for politisk og administrativ toppledelse i kommuner og helseforetak, i desember. Fokus rettes mot sentrale helsepolitiske områder viktig for regionen, samt at det gir en mulighet for informasjon til politisk nivå og forankring av strategisk tenkning og valg.

Toppmøtet 2022 arrangeres 2. desember i Arendal.

Helsekonferansen på Agder

Helsefellesskapet Agder arrangerer årlig en fagkonferanse i november måned. Hensikten er kompetansedeling, inspirasjon og nettverksbygging for ansatte innen helsetjenestene innen kommunene og sykehuset.

 Helsekonferansen 2022 arrangeres 10.november i Arendal.​

​Helsekonferansen 5. november 2021:

​​​


Fant du det du lette etter?