Om oss

Sørlandet sykehus - spesialisthelsetjenesten i Agder

Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling. Våre fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Kontakt oss

Sentralbord: 90 61 06 00

Kontaktinformasjon

Om helseforetaket

Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Agder og andre som ønsker å komme hit. Vi har også regionale og nasjonale funksjoner. Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg har vi distriktpsykiatriske sentre og poliklinikker flere andre steder i Agder. Over 7000 ansatte jobber for at du skal oppleve trygghet når du trenger det mest.

Verdigrunnlag og styrende dokumenter

All virksomhet i Sørlandet sykehus er tuftet på verdiene respekt - faglig dyktighet - tilgjengelighet - engasjement. Verdiene skal prege måten sykehuset møter pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere. 

Oppdrag og bestilling 2020

Oppdrag og bestilling 2019 

Brukermedvirkning


Pasienter og pårørende er våre viktigste endringsagenter. Deres erfaring og innspill er nødvendig for å sikre likeverdige helsetjenester til alle innbyggere, uansett bakgrunn. Våre brukerutvalg blir alltid tatt med på råd i utformingen av våre tjenester og tilbud.
Brukermedvirkning

Kvalitet og pasientsikkerhet

Ved Sørlandet sykehus har vi tre satsingsområder innen kvalitetsforbedring. Det er bedre tilgjengelighet, kortere ventetid og ingen fristbrudd.
Kvalitet og pasientsikkerhet

Mediakontakt

Intern og ekstern kommunikasjon

Miljøsertifisering – grønt sykehus

Sørlandet sykehus deltar i det nasjonale prosjektet «Grønt sykehus», som blant annet har som hovedmål å innføre miljøledelse, miljøstyring og miljøsertifisering etter ISO14001. 

Miljøsertifisering - Grønt sykehus

Nybygg psykisk helse Kristiansand skal bli det bygget i Norge som best legger til rette for framtidsrettet behandlingstilbud innen psykisk helse for voksne og unge.


Nybygg psykisk helse

Offentlig postjournal

Be om innsyn

Praktisk informasjon

Skal du på sykehuset? Du finner praktisk informasjon om sykehusets besøkstider, parkering og servicetilbud her:
Praktisk informasjon

Styret

Styrets oppgaver er utvikling av strategi, forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften og evaluering av eget arbeid.

Styret ved Sørlandet sykehus

Utviklingsplan 2035

Alle helseforetak i Norge skal lage en utviklingsplan for hvordan sykehuset best kan løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester i sin region.
Utviklingsplan 2035

Vår organisasjon

Våre organisasjonskart


Årsrapport

Årsrapport 2019

  


Jobbe hos oss?

Ledige stillinger

Fant du det du lette etter?